/uploads/9D/Mi/9DMieYXEkQfmeWZxvOscew/Butkovic-slika.jpg

Dr. sc. Ana Butković

docentica

 

Rođena 1977. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Studij flaute na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završila je 1999. godine. Studij psihologije završila je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2001. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 2005., a doktorirala 2009. godine. U rujnu 2012. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docentice na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjeluje u održavanju nastave u sklopu obaveznih i izbornih kolegija iz područja psihologije ličnosti, genetike ponašanja i međukulturalne psihologije. Osmislila je novi izborni kolegij Psihologija glazbe. Vodila je 20. Ljetnu psihologijsku školu čija je tema bila "Ličnost i glazbene preferencije".

Kao dobitnik stipendije Ministarstva znanosti i tehnologije i British Scholarship Trust-a provela je 3 mjeseca 2004. godine u SGDP Centre na King’s College-u u Londonu. Usavršavala se sudjelovanjem na radionicama posvećenim istraživačkom radu i nastavničkim kompetencijama. Aktivno je sudjelovala na niz međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te u koautorstvu objavila 15 znanstvenih radova i 1 poglavlje u knjizi.

Znanstveni interesi: genetika ponašanja, psihologija ličnosti, inteligencija, psihologija glazbe

Odabrane publikacije

Butkovic, A., Ullén, F. & Mosing, M. A. (2015). Personality related traits as predictors of music practice: Underlying environmental and genetic influences. Personality and Individual Differences, 74, 133-138.

Hutteman, R., Bleidorn, W., Keresteš, G., Brković, I., Butković, A., & Denissen, J. (2014). Reciprocal Associations between parenting challenges and parents' personality development in young and middle adulthood. European journal of personality, 28, 168-179.

Butkovic, A., Vukasovic, T. & Bratko, D. (2014). Sleep duration and personality in Croatian twins. Journal of Sleep Research, 23, 153-158.

Bratko, D., Butkovic, A., Vukasovic, T., Kerestes, G. & Brkovic, I. (2014). Personality resemblance between parents and offspring: study of five factors across four samples and questionnaires. Journal of Child and Family Studies, 23, 95-104.

Bratko, D., Butkovic, A. & Bosnjak, M. (2013). Twin study of impulsive buying and its overlap with personality. Journal of Individual Differences, 34, 8-14.

Bratko, D., Butkovic, A., Vukasovic, T., Chamorro-Premuzic, T., & Von Stumm, S. (2012). Cognitive ability, self-assessed intelligence and personality: Common genetic but independent environmental aetiologies. Intelligence, 40, 91-99.

Butkovic, A., Brkovic, I. & Bratko, D. (2012). Predicting well-being from personality in adolescents and older adults. Journal of Happiness Studies, 13, 455-467.

Bratko, D., Butkovic, A., & Chamorro-Premuzic, T. (2010). A genetics of general knowledge: A twin study from Croatia. Personality and Individual Differences, 48, 403-407.

Bratko, D., & Butkovic, A. (2007). Stability of genetic and environmental effects from adolescence to young adulthood: Results of Croatian longitudinal twin study of personality. Twin Research and Human Genetics, 10, 151-159.

Butkovic, A., & Bratko, D. (2007). Family study of manipulation tactics. Personality and Individual differences, 43, 791-801.

Bratko, D. & Butkovic, A. (2003). Family study of sensation seeking. Personality and Individual Differences, 35 (7), 1559-1570.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=244964

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Preddiplomski studij antropologije

  • Međukulturalna istraživanja ličnosti

Dr. sc. Ana Butković, doc.
Soba: C-311, Tel. 4092-194
E-mail: ana.butkovic@ffzg.hr
termin konzultacija:
utorkom uz dogovor putem e-maila

Držala je predavanja iz područja psihologije profesorima glazbeno-teorijskih predmeta i voditeljima glazbenih vrtića u glazbenim školama, profesorima teorijskih predmeta u osnovnim i srednjim glazbenim školama, profesorima likovne kulture i likovne umjetnosti, te trudnicama i njihovim partnerima. Sudjelovala je u provedbi PsihoFesta (2011., 2013. i 2015. godine).