Dr. sc. Andrea Vranić

docentica

 

Nakon osnovne, u Zagrebu završava i srednju školu (MIOC). Maturirala je u Washingtonu, SAD. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2001.godine, a 2009. stekla i doktorat iz područja opće (kognitivne) psihologije. Na istom se fakultetu zapošljava 2001.godine kao znanstveni novak na projektu Kibernetičko modeliranje ličnosti. U zvanje docenta izabrana je 2012.godine.

Nositelj je ili suradnik u nastavi svih kolegija iz područja kognitivne psihologije na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini, te gostujući predavač na studiju gerontopsihologije Sveučilišta u Padovi (2012.). Bila je voditeljica 21.Ljetne psihologijske škole (2011.) na temu Lažna sjećanja. Također je, kao članica programsko-organizacijskog odbora, sudjelovala je u pripremi nekoliko znanstvenih skupova.

Usavršavala se na edukacijama, ljetnim školama i radionicama, iz područja kognitivne psihologije i istraživačke metodologije. Bila je stipendist ljetne škole Sveučilišta u Oxfordu (2003.). Aktivno je sudjelovala na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te samostalno ili u koautorstvu objavila 20ak znanstvenih radova, 2 knjige i 3 poglavlja u knjigama. Dobitnica je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2003.).

Članica je European Society of Cognitive Psychology i International Association of Applied Psychology.

Andrein istraživački interes obuhvaća proučavanje cjelokupnog kognitivnog sustava, a posebice istraživanje pamćenja i inteligencije. Posebni interes ima za područje osnaživanja različitih sposobnosti, npr. pamćenja i pažnje, kod starijih osoba, te trening kognitivnih sposobnosti, npr. radnog pamćenja, brzine procesiranja i intelektualnog funkcioniranja, u dječjoj i odrasloj dobi.

ODABRANE PUBLIKACIJE

Vranić, A., Španić, A., Carretti, B., Borella, E. (2013). The efficacy of a multifactorial memory training in older adults living in residential care settings, International Psychogeriatrics, 30, 1-13.

Vranić, A., Tonković, M. (2012). Lažna sjećanja. Zagreb: FF Press.

Vinšćak, M., Vranić, A. (2013). Utjecaj sugestivnosti pitanja i vrste prikazanog materijala na pojavu lažnih sjećanja. Suvremena psihologija, 16, 219-234.

Tonković, M., Vranić, A. (2013). Bolje je gore? Utjecaj prostornih odnosa na brzinu evaluacije i dosjećanje afektivno obojanih informacija, Psihologijske teme, 22, 117-134.

Vranić, A., Tonković, M. (2011). Što ispitujemo testovima pamćenja? Odnos metamemorije i objektivnih mjera pamćenja, Suvremena psihologija, 14, 201-211.

Kopić, K., Vranić, A., Zarevski,  P. (2009). Spolne i rezidencijalne razlike u implicitnim teorijama inteligencije učenika osmih razreda, Odgojne znanosti, 17, 29-53.

Vranić, A. (2009). Ograničenje temporalne pažnje: Teorijska osnova i nalazi istraživanja treptaja pažnje, Suvremena psihologija, 12, 21-47.

Vranić, A., Hromatko, I. (2008). Content-specific activational effects of estrogen on working memory performance, Journal of General Psychology, 135, 323-336.

Hromatko, I., Tadinac, M., Vranić, A. (2008). Femininity and Masculinity across the Menstrual Cycle: A relation to Mate Value, Collegium Antropologicum, 32, Suppl. 1, 81-86.

Čorko, I., Vranić, A. (2007). Utjecaj informacije o postojećim produktima u domeni na kreativnost novih produkata, Društvena istraživanja, 16(3), 613-626.

Čorko, I., Vranić, A. (2006). Levels of criteria specificity and the promise of a reward:  effects on the judged creativity of the product. U Delle Fave, A. (Ed.), Dimensions of well-being. Research and intervention. (str. 350-366). Milano: Franco Angeli.

Čorko, I., Vranić, A. (2004). Effects of setting creative goals of different specificity on judged creativity of the product, Review of Psychology, 11(1-2), 67-75.

Bašić, J., Katić, S. Vranić, A., Zarevski, P., Babić, T., Mahović-Lakušić, D. (2004). Cognition in Parkinson's disease, Croatian Medical Journal, 45, 451-456.

CJELOVITA BIBLIOGRAFIJA

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=247982

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Svijest, pažnja i pamćenje

Diplomski studij antropologije

  • Međukulturalna istraživanja kognitivnih sposobnosti

Dr. sc. Andrea Vranić, doc.
Soba: C-319, Tel. 4092-154
E-mail: andrea.vranic@ffzg.hr
termini konzultacija:
petak 13,00-14,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Andrea je autor tri testa pamćenja (Test pamćenja nizova slova i brojeva, Test pamćenja likova, Testa pamćenja prostornog redoslijeda), te dva testa učenja (Test brzine učenja imena likova, Test brzine učenja pseudoriječi) razvijenih u suradnji s Centrom za psihodijagnostičke instrumente pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

U njenoj se stručnoj djelatnosti ističe suradnja s Odsjekom za opću psihologiju Sveučilišta u Padovi u okviru koje je radila na razvoju i provedbi programa kognitivnog osnaživanja namijenjenog osobama starije životne dobi. Valja spomenuti kako je ovo jedini takav program u Republici Hrvatskoj, a njegova je provedba dobila suglasnost i preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba.

Od 2001. godine sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta. Završila je dva stupnja edukacije iz Bihevioralno-kognitivne terapije (Praktikum I i II; od 2000-2002. godine) te edukaciju iz Gestalt psihoterapije (2002.-2006. godine).

Povremeni je recenzent za nekoliko stranih i domaćih znanstvenih časopisa (Internatinal Journal of Geriatric Psychiatry, Psychoneuroendocrinology, Child Abuse and Neglect, Psihologija, Suvremena psihologija, Psihologijske teme). Bavi se i stručnim prevođenjem te je dosada sudjelovala u prevođenju nekoliko stručnih knjiga i priručnika s engleskog i talijanskog jezika.