/uploads/5c/9f/5c9fab1fb3ab1e067e35f26e4de62067/Andrea_Vranic.jpg

Dr. sc. Andrea Vranić

izvandredna profesorica

 

 

Andrea je osnovnu i srednju školu (MIOC) završila u Zagrebu te je maturirala u Washington High School (SAD). Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a na istom fakultetu i doktorirala 2009. god. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 2017., a u zvanje izvanredne profesorice 2020. god. Usavršavala se na većom broju međunarodnih znanstvenih i stručnih edukacija i ljetnih škola iz kognitivne psihologije i psihologijske metodologije.

Svoj je rad prezentirala na nizu međunarodnih i domaćih konferencija, održala plenarno predavanje (Alps Adria Psychology Conference, Ljubljana, 2019) te nekoliko pozvanih predavanja na različitim stručnim skupovima. Predavala je na studiju gerontopsihologije Sveučilišta u Padovi. Povremeni je recenzent za 15ak međunarodnih znanstvenih časopisa. Nagrađena je Godišnjom nagradom Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za najbolja  ostvarenja mladih znanstvenika (2003). 

Andrea je voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta Afektivni kognitivni trening: neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci  (Hrvatska zaklada za znanost; razdoblje 2021-2024). Surađivala je  na nekoliko međunarodnih projekata iz područja kognitivne psihologije i kognitivnog starenja, a trenutno je suradnik na projektu Neural architecture of consciousness (voditelj: Prof. K. Sandberg – Aarhus University; 2019-2023). Bila je voditeljicom nekoliko sveučilišnih istraživačkih potpora (Uloga autobiografskog pamćenja u funkciji dobi, 2015-2016; Odrednice učinkovitosti neuromodulacijskog afektivno-kognitivnog treninga, 2018). Od 2019. godine voditeljica je CEEPUS akademske mreže pod nazivom Neuroshare: Sharing tools and expertise in behavioral neuroscience u kojoj sudjeluju istraživači iz 10 zemalja središnje i istočne Europe.

Članica je European Society for Cognitive Psychology, Psychonomic Society te Upravnog odbora Zagrebačkog psihološkog društva.

Andrea se bavi proučavanjem mogućnosti i ograničenja našeg kognitivnog sustava s naglaskom na istraživanja procesa pamćenja i inteligencije. Najviše se bavi područjem treninga i osnaživanja kognitivnih sposobnosti te neuralnih i afektivnih korelata uspješnosti treninga.

Osim ovih procesnih, zanimaju ju i šire odrednice uspješnog mišljenja (poput analitičkog rasuđivanja, povjerenje u znanost, teorije zavjere).

ODABRANE PUBLIKACIJE


Vranić, A., Martinčević, M., Borella, E. (2021). Mental imagery training in older adults: Which are benefits and individual predictors?, International Journal of Geriatric Psychiatry, 36, 334-341.

 

Vranić, A., Rebernjak, B., Martinčević, M. (2019). Cognitive style: The role of personality and need for cognition in younger and older adults, Current Psychology, 39, 1-8. 

 

Vranić, A., Jelić, M., Tonković, M. (2018). Functions of Autobiographical Memory in Younger and Older Adults. Frontiers in Psychology, 9, 1-10.  


Vranić, A. Tonković, M. (2017). A Room With an Overview: The Effects of Schematic Processing, Mood and Exposure Duration on Memory Accuracy, Current Psychology, 36, 358-365.


Vranić, A. (2017). Leisure Time Activities as Cognitive Training: Can Cognitive Fitness Improve Well-Being of Older Adults?, U M. Mollaoglu (Ur.), Well-being and Quality of Life - Medical Perspective, InTech, doi: 10.5772/6792 (pregledni rad, poglavlje u knjizi)


Mutak, A., Vranić, A. (2017). Utjecaj stupnja uglazbljenosti teksta na upamćivanje teksta, Psihologijske teme, 26, 309-333.


Kosmat, H., Vranić, A. (2017). The Efficacy of Dance Intervention as a Cognitive Training for Old-Old, Journal of Aging and Physical Activity, 25, 32-40.


Cujzek, M., Vranić, A. (2017). Computerized tabletop games as a form of a video-game training for old-old, Aging, Neuropsychology & Cognition, 24, 631-648.


Bekavac, J., Vranić, A. (2015). Kognitivni trening kod starijih osoba: Utječe li kognitivna vježba na neke osobine ličnosti i subjektivnu dobrobit?, Društvena istraživanja, 15(2), 259-279.


Vranić, A., Španić, A., Carretti, B., Borella, E. (2013). The efficacy of a multifactorial memory training in older adults living in residential care settings, International Psychogeriatrics, 30, 1-13.


Vranić, A., Tonković, M. (2012). Lažna sjećanja. Zagreb: FF Press.


Vinšćak, M., Vranić, A. (2013). Utjecaj sugestivnosti pitanja i vrste prikazanog materijala na pojavu lažnih sjećanja. Suvremena psihologija, 16, 219-234.


Tonković, M., Vranić, A. (2013). Bolje je gore? Utjecaj prostornih odnosa na brzinu evaluacije i dosjećanje afektivno obojanih informacija, Psihologijske teme, 22, 117-134.


Vranić, A., Tonković, M. (2011). Što ispitujemo testovima pamćenja? Odnos metamemorije i objektivnih mjera pamćenja, Suvremena psihologija, 14, 201-211.


Kopić, K., Vranić, A., Zarevski,  P. (2009). Spolne i rezidencijalne razlike u implicitnim teorijama inteligencije učenika osmih razreda, Odgojne znanosti, 17, 29-53.


Vranić, A. (2009). Ograničenje temporalne pažnje: Teorijska osnova i nalazi istraživanja treptaja pažnje, Suvremena psihologija, 12, 21-47.


Vranić, A., Hromatko, I. (2008). Content-specific activational effects of estrogen on working memory performance, Journal of General Psychology, 135, 323-336.


Hromatko, I., Tadinac, M., Vranić, A. (2008). Femininity and Masculinity across the Menstrual Cycle: A relation to Mate Value, Collegium Antropologicum, 32, Suppl. 1, 81-86.


Čorko, I., Vranić, A. (2007). Utjecaj informacije o postojećim produktima u domeni na kreativnost novih produkata, Društvena istraživanja, 16(3), 613-626.


Čorko, I., Vranić, A. (2006). Levels of criteria specificity and the promise of a reward:  effects on the judged creativity of the product. U Delle Fave, A. (Ed.), Dimensions of well-being. Research and intervention. (str. 350-366). Milano: Franco Angeli.


Čorko, I., Vranić, A. (2004). Effects of setting creative goals of different specificity on judged creativity of the product, Review of Psychology, 11(1-2), 67-75.


Bašić, J., Katić, S. Vranić, A., Zarevski, P., Babić, T., Mahović-Lakušić, D. (2004). Cognition in Parkinson's disease, Croatian Medical Journal, 45, 451-456.

 

 

 

CJELOVITA BIBLIOGRAFIJA

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/29428?report=1

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Svijest, pažnja i pamćenje

Diplomski studij antropologije

  • Međukulturalna istraživanja kognitivnih sposobnosti

Dr. sc. Andrea Vranić, izv. prof.
Soba: C-319, Tel. 4092-154
E-mail: andrea.vranic@ffzg.hr
termini konzultacija:
utorak 11,30-12,30
ili prema dogovoru putem e-maila

Andrea je autor tri testa pamćenja (Test pamćenja nizova slova i brojeva, Test pamćenja likova, Testa pamćenja prostornog redoslijeda), te dva testa učenja (Test brzine učenja imena likova, Test brzine učenja pseudoriječi) razvijenih u suradnji s Centrom za psihodijagnostičke instrumente pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

U njenoj se stručnoj djelatnosti ističe suradnja s Odsjekom za opću psihologiju Sveučilišta u Padovi u okviru koje je radila na razvoju i provedbi programa kognitivnog osnaživanja namijenjenog osobama starije životne dobi. Ovo je jedini takav program validiran u Republici Hrvatskoj, a njegova je provedba dobila suglasnost i preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba.

Od 2001. godine sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta. Završila je dva stupnja edukacije iz Bihevioralno-kognitivne terapije te edukaciju iz Gestalt psihoterapije.

Povremeni je recenzent za više stranih i domaćih znanstvenih časopisa (Psychoneuroendocrinology, International Journal of Geriatric Psychiatry, Journal of Adult Development, Asia-Pacific Psychiatry, American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias, Applied Cognitive Psychology, Psihologijske teme, Aging and Mental Health…). Bavi se i stručnim prevođenjem te je dosada sudjelovala u prevođenju nekoliko stručnih knjiga i priručnika s engleskog, talijanskog jezika i njemačkog jezika.

Članica je Upravnog odbora Zagrebačkog psihološkog društva.