Antonija Vrdoljak

aistentica na projektu

 

Antonija Vrdoljak rođena je 1994. godine u Osijeku, gdje je završila prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 2013. godine upisala preddiplomski, a 2016. godine diplomski studij psihologije. Diplomirala je 2018. godine pod mentorstvom dr. sc. Margarete Jelić, s temom Uloga roda i jasnoće pojma o sebi u odnosu implicitnog i eksplicitnog samopoštovanja. 2019. godine upisala je doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te od iste godine radi kao doktorandica na projektu IRCiS (Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children).

Tijekom studija je kao demonstratorica sudjelovala u izvođenju kolegija Biološka psihologija I, Psihologijski praktikum I, II i III te je bila polaznica 27. Ljetne psihologijske škole. Primala je stipendiju Sveučilišta u Zagrebu u kategoriji A, dobitnica je rektorove nagrade za Subjektivna percepcija razvoda roditelja kao odrednica privrženosti roditeljima i stavova prema razvodu (2015) te je nagrađena za izvrsnost u studiju.

Glavna područja znanstvenog interesa vežu se uz socijalnu psihologiju, područje međugrupnih odnosa i integracije.

Sudjelovala je u raznim domaćim i međunarodnim skupovima. Pohađala je edukacije vezane uz obradu kvalitativnih podataka (2020) i strukturalno modeliranje (2021).

PUBLIKACIJE

Keresteš, G., Lugomer Armano, G., Čičko, V., Goldstein, T., Jerković, K., Juras, L., Lindić, B., Matuško, M., Pera, K., Pešorda, D., Polak, P., Šoštarić, M., Šutić, L. i Vrdoljak, A. (2020). Čitanje u ranoj adolescenciji - dobne i spolne razlike te osobni i obiteljski prediktori. Zagreb: FF press.

Vrdoljak, A. (2018). Uloga roda i jasnoće pojma o sebi u odnosu implicitnog i eksplicitnog samopoštovanja. Diplomski rad. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Šoštarić, M. i Vrdoljak, A. (2018). Subjektivna percepcija razvoda roditelja kao odrednica privrženosti roditeljima i stavova prema razvodu. Psychē, 1 (1), 5-8.

Horvat, M., Matić, M., Šoštarić, M., Šutić, L. i Vrdoljak, A. (2017). Slušam, a ne čujem ‒ prepreke u komunikaciji i kako ih izbjeći. U: S. Salkičević, A. Huić, M. Parmač Kovačić i B. Rebernjak (Ur.), PsihoFESTologija 2 - psihologijska znanost na popularan način (str. 96-100). Zagreb: FFPRESS.

Vrdoljak, A., Šutić, L., Šoštarić, M. i Jelić, M. (2017). Je li razvod suvremena „babaroga“? Razvod i posljedice koje ostavlja na dijete. U: S. Salkičević, A. Huić, M. Parmač Kovačić i B. Rebernjak (Ur.), PsihoFESTologija 2 - psihologijska znanost na popularan način (str. 112-115). Zagreb: FFPRESS.

Šoštarić, M., Šutić, L. i Vrdoljak, A. (2015). Subjektivna percepcija razvoda roditelja kao odrednica privrženosti roditeljima i stavova prema razvodu. Rad nagrađen Rektorovom nagradom UNIZG. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu. https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/javno/akademske-godine/2014/nagradeni-radovi 

 

Cjelovita bibliografija:

https://www.bib.irb.hr/profile/36856

Antonija Vrdoljak, asist. na projektu
Soba: C-231
E-mail: avrdolja@ffzg.hr
konzultacije prema dogovoru putem e-maila

Polaznica je drugog stupnja edukacije iz bihevioralno-kognitivne terapije (HUBIKOT) te je završila Bazični trening iz terapije usmjerene na suosjećajnost (KBT opcija).

Volontirala je na različitim projektima i organizacijama te je sudjelovala u aktivnostima usmjerenim na popularizaciju psihologije (Psihofest, Znanstveni kvart, Znanstveni piknik). Dugogodišnja je volonterka Društvenog Centra Borovje i volonterka na programu radionica za djecu razvedenih roditelja u Centru Modus Društva za psihološku pomoć.

Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.