Članice katedre za biološku psihologiju

 

Prof. dr. sc. Meri Tadinac (predstojnica)
Soba: C-310, Tel. 4092-193
E-mail: mtadinac@ffzg.hr
termin konzultacija:
utorak, 12,00-13,00
ili prema dogovoru putem e-maila


Doc. dr. sc. Ivana Hromatko

Soba: C-310, Tel. 4092-193
E-mail: ivana.hromatko@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila


Dr. sc. Svjetlana Salkičević Pišonić, viša asist.

Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: ssalkice@ffzg.hr
na rodiljnom dopustu
konzultacije prema dogovoru putem e-maila