Članice katedre za biološku psihologiju

Prof. dr. sc. Meri Tadinac
Soba: C-310, Tel. 4092-193
E-mail: mtadinac@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko (predstojnica)
Soba: C-310, Tel. 4092-193
E-mail: ivana.hromatko@ffzg.hr
termin konzultacija:prema dogovoru putem e-maila


Katarina Faraguna, asist.

Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: kfaraguna@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila