Dr. sc. Dean Ajduković

prof. emeritus

 

Rođen je 1952. godine u Osijeku, diplomirao je psihologiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 1976, gdje je magistrirao 1980. i doktorirao 1982. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta radi kao asistent (1977), znanstveni asistent (1980), docent (1983), izvanredni profesor (1989), redovni profesor (1993) i redovni profesor u trajnom zvanju (1999). Radio je kao gostujući profesor na Univerzitetu u Sarajevu (1994-1998) i University of Denver (2007). Bio je Fulbright Scholar na University of California, Berkeley (1986-1987) i usavršavao se na University of Oxford (1993, 1995). Vodio je Poslijediplomske studije psihologije (1990-2005) i uveo je prvi doktorski studij psihologije u Hrvatskoj. Bio je pročelnik Odsjeka za psihologiju (2005-2007), te predstojnik Katedre za socijalnu psihologiju (2000-2012). Uveo je nove predmete i više godina ih predavao na drugim studijama: Sveučilišni studij dizajna (1985), Studij socijalnog rada (1996), Agronomski fakultet (1998). Na više poslijediplomskih studija uvodio je, predavao i nosio predmete (Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet). Na doktorskom studiju psihologije nositelj je više metodoloških predmeta. Mentorirao je mnoge diplomske radove, desetak magistarskih i specijalističkih radova, te više doktorskih disertacija. Utemeljitelj je i voditelj prve Ljetne škole psihologije (Grožnjan, 1988). Bio je član Matičnog odbora za znanstveno polje psihologije (2004-2012) i zamjenik predsjednika matičnog odbora (2008-2012). Zamjenik je predsjednika Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (od 2013).

Objavio je preko 120 znanstvenih radova u časopisima i knjigama i dvadesetak stručnih radova. Suautor je tri knjige, te urednik osam knjiga od kojih su tri sveučilišni udžbenici. Podnio je preko 100 priopćenja na domaćim i međunarodnim konferencijama i održao je dvadesetak pozvanih predavanja na vodećim svjetskim sveučilištima i centrima izobrazbe u SAD, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Francuskoj, Gruziji. Recenzent je za domaće i brojne međunarodne časopise, te znanstvene zaklade u drugim zemljama. Autor i suautor je više mjernih instrumenta u području profesionalnog sagorijevanja, nasilja u mladenačkim vezama, izloženosti traumatskim iskustvima. Vodio je 17 domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih i intervencijskih projekata. Sudjelovao je kao istraživač i suvoditelj u projektima koje financira Europska Unija (Connect, 2005-2008; TENTS, 2008-2010; TENTS-TP, 2009-2011; Operationalizing Psychosocial Support in Crisis - OPSIC, 2013-2016). Bio je ocjenjivač doktorskih disertacija i izbora nastavnika na stranim sveučilištima (University of Cape Town, University of Denver, Univerza v Ljubljani). Bio je ili je još uvijek član uredničkog odbora časopisa Socijalna psihijatrija, Journal of Traumatic Stress i European Journal of Psychotraumatology.

Član-utemeljitelj je Društva za psihološku pomoć i Hrvatskog društva za traumatski stres čiji je predsjednik (od 2011). Član je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore. Član više profesionalnih međunarodnih organizacija: International Association of Applied Psychology (IAAP), Penal Reform International (PRI), Association for the Prevention of Torture (APT), International Society for Health and Human Rights (ISHHR), International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), a pridruženi je član American Psychological Association (APA). U nekoliko međunarodnih organizacija bio  je član uprave: International Society for Health and Human Rights (ISHHR, 1999-2011), European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS, 1997-2007) čiji je bio predsjednik (2003-2005).

Dobitnik je nagrade za znanstveni rad Ramiro Bujas (2005), godišnje državne nagrade Republike Hrvatske za znanost (2005), nagrade Fiat Psychologia za unapređenje primijenjene psihologije (2009) i europske nagrade Wolter de Loos (2011) za istaknuti doprinos europskoj psihotraumatologiji.

Područja njegovog znanstvenog rada uključuju istraživanja međugrupnih odnose nakon sukoba i načine njihova poboljšavanja, procesa socijalne rekonstrukcije u zajednici pogođenoj  ratom, planiranje i provedbu intervencija radi psihosocijalnog zbrinjavanja ljudi pogođenih katastrofama i velikim nesrećama, istraživanje uzroka i prevenciju nasilja u mladenačkim vezama, unapređivanje postupaka evaluacije intervencijskih programa i metodološke aspekte kvalitativnih istraživanja. Sudjelovao je kao voditelj i suradnik u velikom broju domaćih i međunarodnih istraživačkih projekta. Neki od njih su rezultirati široko korištenim europskim smjernicama za pripremu i postupanje u katastrofama i velikim nesrećama.

Istraživačke radove je objavio u vodećim međunarodnim časopisima poput Journal of Experimental Psychology, Perception & Psychophysics, Physiology, Archives of Psychiatry, Social Science & Medicine, Journal of Behavioral Development, Journal of Applied Psychology, British Journal of Psychiatry.

Kao recenzent bio je ili je još uvijek angažiran u domaćim časopisima (Review of Psychology, Croatian Medical Journal, Društvena istraživanja, Ljetopis socijalnog rada, Psihološke teme, Defektologija, Kriminologija i socijalna integracija, Civilna zaštita) i u mnogim međunarodnim (Journal of Environmental Psychology, Psychological Reports, Perceptual and Motor Skills, Journal of Traumatic Stress, Social Science & Medicine, European Psychiatry, Scandinavian Journal of Psychology, Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, International Journal of Behavioral Development, International Journal of Transitional Justice, International Journal of Mental Health Systems, Intervention, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Child and Adolescent Mental Health, Journal of Trauma and Dissociation, European Journal of Psychotraumatology, Intervention). Bio je recenzent strane knjige Treating Trauma and Loss in Cultures: Honoring Differences.

Odabrane publikacije

Ajduković, D., Ajduković, M., Prišlin, R. (1991) AIDS i mladi: Psihosocijalne dimenzije. Zagreb: Medicinska naklada.

Ajduković, D., Ajduković, M., Prišlin, R. (1992) Predicting AIDS-induced behavioral change in the general population of young people. Journal of Applied Social Psychology, 22, 1776-1795.

Ajduković, M., Ajduković, D. (1993) Psychological well-being of refugee children. Child Abuse and Neglect, 17, 843-854.

Ajduković, D. (1996) Meeting the mental health needs of care providers. International Journal of Psychology, 31 (3-4), 375-376.

Ajduković, M., Ajduković, D. (1998) Impact of displacement on the psychological well-being of refugee children. International Review of Psychiatry, 10, 186-195.

Ajduković, D., Ajduković, M. (2000) (Eds.) Mental health care of helpers. Zagreb: Society for Psychological Assistance.

Ajduković, D., Ajduković, M. (2003) Systemic approaches to early interventions in a community affected by organized violence. In: R. Orner, U. Schnyder (Eds.) Reconstructing early interventions after trauma. Oxford: Oxford University Press, 82-92.

Ajduković, D., Čorkalo, D. (2004.) Trust and betrayal in war. In: E. Stover and H. Weinstein (Eds.) My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity. Cambridge University Press, 287-302.

Čorkalo, D., Ajduković, D., Weinstein, H., Stover, E., Djipa, D., Biro, M. (2004.) Neighbors again? Inter-community relations after ethnic violence. In: E. Stover, H. Weinstein (Eds.) My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity. Cambridge University Press, 143-161.

Ajduković, D. (2004) Social contexts of traumatization and healing. Medicine, Conflict and survival, 20 (2), 120-135.

Ajdukovic, D. (2005) Social (re)construction of a local community after massive traumatization. In: M.J. Friedman, A. Mikus-Kos (Eds.) Promoting the psychosocial well being of children following war and terrorism. Amsterdam: IOS Press, 3-9.

Ajdukovic, D., Corkalo Biruski, D. (2008) Caught between the ethnic sides: Children growing up in a divided post-war community. International Journal of Behavioral Development, 32 (4), 337–347.

Bisson, J. I., Tavakoly, B., Witteveen, A.B., Ajduković, D., Jehel, L., Johansen, V.J., Nordanger, D., Orengo Garcia, F., Punamaki, R-L, Schnyder, U., Sezgin, A.F., Wittmann, L., Olff, M. (2010) TENTS guidelines: Development of post-disaster psychosocial care guidelines through a Delphi Process. British Journal of Psychiatry, 196, 69–74.

Priebe, S., Bogic, M., Ajdukovic, D., Franciskovic, T., Galeazzi, G.M., Kucukalic, A., Lecic-Tosevski, D., Morina, M., Popovski, M., Wang, D., Schützwohl, M., (2010) Mental disorders following war in the Balkans. Archives of General Psychiatry, 67 (5), 518-528.

Priebe, S., Bogic, M., Ashcroft, R., Franciskovic, T., Galeazzi, G.M., Kucukalic, A., Lecic-Tosevski, D., Morina, M., Popovski, M., Roughton, M., Schützwohl, M., Ajdukovic, D. (2010) Experience of human rights violations and subsequent mental disorders - A study following the war in the Balkans. Social Science & Medicine, 71, 2170-2177.

Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D. (2012) Parallel world of divided community: Time does not make much difference. In: O. Simić, Z. Volčić, C. R. Philpot (Eds.) Peace psychology in the Balkans: Dealing with a violent past while building peace. New York: Springer, 177-198.

Jelić, M., Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D. (2013) Predictors of collective guilt after the violent conflict. Collegium Antropologicum, 37, 1-10.

Priebe S., Gavrilovic, J., Bremner, S., Ajdukovic, D., Franciskovic, T., Neri, G., Kucukalic, A., Lecic-Tosevski, D., Morina, N., Popovski, M., Schützwohl, M., Bogic, M., Matanov, A. (2013) Course of post-traumatic stress disorder following war in the Balkans: One year follow-up study. Psychological Medicine, 43 (9), 1837-1848.

Ajdukovic, D., Ajdukovic, D., Bogic, M., Franciskovic, T., Galeazzi, G.M., Kucukalic, A., Lecic-Tosevski, D., Schützwohl, M., Priebe, S. (2013) Recovery from posttraumatic stress symptoms: A qualitative study of attributions in survivors of war. PLoS ONE 8(8): e70579, 1-12. doi:10.1371/journal.pone.0070579

Jelić, M., Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D. (2014) Ideološki stavovi i većinske grupe u dvije višeetničke sredine. Revija za socijalnu politiku, 21 (1), 19-41.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=76043

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Akcijska istraživanja
  • Socijalna rekonstrukcija zajednice

Dr. sc. Dean Ajduković, red. prof. 
Soba: C-314, Tel. 4092-197
E-mail: dean.ajdukovic@ffzg.hr
termin konzultacija:
ponedjeljak 10,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Područja njegovog stručnog rada uključuju psihosocijalne intervencije u krizom pogođenoj zajednici, socijalnu rekonstrukciju zajednice nakon sukoba, rad s traumatiziranim zajednicama, psihosocijalno zbrinjavanje u katastrofama i velikim nesrećama, prevenciju profesionalnog stresa, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, prevenciju nasilja u adolescentskim vezama, evaluaciju i praćenje intervencijskih programa. Jedan je od autora nacionalnog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (2003), programa prevencije nasilja u mladenačkim vezama (2010), psihosocijalnog tretmana mladih sklonih nasilju (2012). Voditelj je psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji u okviru Društva za psihološku pomoć.

Objavio je 24 stručna rada i izradio dva elaborata, od čega jedan za Svjetsku zdravstvenu organizaciju (Global Program on AIDS). Povremeno je bio angažiran kao konzultant Svjetske zdravstvene organizacije (Global Program on AIDS), a od 1995. godine radio je za UNICEF, UNDP, UNPFA, CARE Interntional, Norwegian Refugee Council, Catholic Relief Services, HealthNet International, Marie Stopes International, Council of Europe na razvoju programa i izobrazbi pomagača u različitim zemljama. Član je ekspertnih grupa za programe mentalnog zdravlja u zajednici, pitanja izbjeglištva, nasilja u obitelji, razvijanja i evaluacije intervencijskih programa. Koordinator je međunarodne mreže The European Network for Traumatic Stress (TENTS) za Jugoistočnu Europu.

Izradio je kurikulume i sudjelovao kao trener u tridesetak programa neformalne izobrazbe oko 4.000 pomagača u područjima pogođenima ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Srbiji, Kosovu, Ruskoj Federaciji, Azerbajdžanu i Gruziji. U tom poslu je okupljao timove vodećih domaćih i međunarodnih stručnjaka.

Bio je član Povjerenstva za prevenciju AIDS-a Ministarstva zdravlja, predsjednik Povjerenstva Ministarstva pravosuđa za psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, član Povjerenstva za suzbijanje obiteljskog nasilja Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Radio je u više radnih skupina za pripremu Nacionalne strategija protiv nasilja u obitelji (2008-2010, 2011-2016). Član je ekspertne skupine American Psychological Association koja proučava etnopolitičko ratovanje. Uvršten je u International directory of environmental-behavior-design researchers (1987) i u Inventory of psycho-social and behavioural AIDS/drug research throughout Europe (1993). Član-utemeljitelj je i bio je predsjednik Društva za psihološku pomoć (1993-2013). Predsjednik je Hrvatskog društva za traumatski stres (od 2011), član Upravnog odbora europske mreže tretmanskih centara za rad s počiniteljima nacilja u bliskim vezama (Work With Perpetrators – EN).

Na domaćim i međunarodnim skupovima organizirao je desetak simpozija, bio direktor pet znanstvenih radionica u okviru NATO programa Science for Peace. U Hrvatskoj je organizirao sedam međunarodnih znanstvenih konferencija s velikim brojem sudionika, od čega Europsku konferenciju trumatskog stresa (2007) i Europsku konferenciju socijalne psihologije (2008). Organizirao je tri Hrvatske konferencije o superviziji (2006, 2008, 2012). Bio je predsjednik ili član programskih odbora pet međunarodnih konferencija u inozemstvu.