HR | EN

/uploads/ut/0T/ut0TYPqn9PPlilSxDYDRSQ/dcorkalo3.jpg

Dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

redovna profesorica

 

Rođena 1966. u Vinkovcima. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1990), te magistrirala 1993. i doktorirala 1997.  Od 1990. radi u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao mladi istraživač, asistent (1994.), viši asistent (1998.), docent (2000.), izvanredni (2005.), redovni (2010.), te redovni profesor u trajnom zvanju (2016.). Usavršavala se u Norveškoj (1992.), Poljskoj (1994.), te SAD-u (1999.). Bila Fulbrightov stipendist na University of Massachussets at Amherst, USA (2003./2004.), te gostujući znanstvenik na Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, USA (2014.). Gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Osijeku i Sarajevu, te u Skopju i Tetovu,  te na doktorskoj razini na Sveučilištu u Lausanneu (Švicarska) i Queen's University Belfast, Sjeverna Irska. Bila je mentorica pedesetak diplomskih radova, četiri magistarska i tri doktorska rada. Voditeljica doktorskog studija psihologije od 2005.-2015. Predsjednica Etičkog povjerenstva za istraživanja s ljudima Odsjeka u dva mandata, te predstojnica Katedre za socijalu psihologiju u dva mandata. Surađivala u nizu domaćih i inozemnih projekata, te vodila ili suvodila četiri međunarodna projekta. Bila predsjednicom i/ili članicom organizacijskoga i programskog odbora nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija. 

Članica Hrvatskog psihološkog društva, European Association for Social Psychology, American Psychological Association (International Affiliate and Peace Psychology Division), European Society for Traumatic Stress Studies, te član-osnivač Društva za psihološku pomoć i Hrvatskog društva za traumatski stres. Članica uredništva međunarodnih časopisa Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology i Journal of Social and Political Psychology. Uredila pet knjiga, od kojih je jedna sveučilišni udžbenik, te suautorica njih četiri. Objavila sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovala na preko stotinu domaćih i međunarodnih konferencija. Dobitnica Godišnje hrvatske državne nagrade za znanost (2005.), nagrade Ramiro Bujas Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo (2005.), nagrade Ramiro Bujas HPD-a za osobito vrijednu knjigu godine (2009.), te nagrade Marulić: Fiat Psychologia (2012.) za osobito vrijedan doprinos razvoju i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Glavno područje Dinkina zanimanja su međugrupni odnosi u ratu i miru. U posljednjih dvadesetak godina bavi se socijalnorekonstrukcijim procesima u zajednicama pogođenima ratom, posebno onima koji pridonose normalizaciji međugrupnih odnosa, oporavku zajednica i njihovu napretku. Posebno je zanimaju procesi etničke identifikacije i razvoja (etničkog) identiteta, te njihov značaj u odnosima manjine i većine, poglavito u dinamici intenziviranja, ali i ublažavanja sukoba. U tom kontekstu istaknuto mjesto zauzimanju istraživanja manjinskog obrazovanja i njegova uloga u socijalnoj integraciji djece i razvoju višestrukih grupnih identiteta djece, pripadnika manjina. Ovo iskustvo primjenjuje i u istraživanjima uloge škole u socijalnoj integraciji djece izbjeglica. Značajno područje njena zanimanja jest i etika psiholoških istraživanja, posebno kvalitativnih, a u novije vrijeme bavi se istraživanjima društvenih posljedica i oporavka društva nakon pandemije koronavirusa.

Voditeljica je projekta (Re)building society: A longitudinaly study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC) Hrvatske zaklade za znanost (2020.-2022.).

Odabrane publikacije

Autorske knjige

Čorkalo Biruški, D., Blanuša, N. i Kapović, I. (2021). Grad zarobljen politikom: Kako građani Vukovara vide svoj grad danas? Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung. 

Čorkalo Biruški, D., Jelić, M., Kapović, I., Baketa, N., Bovan, K., Dumančić, F., Kovačić, M., Tomić, I., Tonković, M. i Uzelac, E. (2020). Preživjeti i živjeti: Hrvatsko društvo u vrijeme koronakrize/To survive and live: Croatian society during the corona crisis. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung.

Pudar Draško, G., Džihić, V., Čorkalo Biruški, D., Ahmetaj, N. and Beharić, S. (2020). Education and reconciliation in Southeast Europe: Problems and challanges. Belgrade: Friedrich Ebert Stiftung.

Čorkalo Biruški, D., Jelić, M., Pavin Ivanec, T., Pehar, L., Uzelac, E., Rebernjak, B. i Kapović, I. (2019). Obrazovanje nacionalnih manjina i međuetnički stavovi u Hrvatskoj: Stanje, izazovi, perspektive. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung.

Ajduković, D., Čorkalo Biruški, D., Gregurović, M., Matić Bojić, J. i Župarić-Iljić, D. (2019). Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo: stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica. Zagreb: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Uredničke knjige

Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D., Löw, A. i Bakić, H. (Ur.). (2016). Može li se oprostiti nakon rata: psihologijski pogled. Zagreb: FF press.

Spini, D., Elcheroth, D. & Corkalo Biruski, D. (Eds). (2014). War, Community, and Social Change: Collective Experiences in the Former Yugoslavia. New York: Springer.

Čorkalo Biruški, D. (Ur.). (2009). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga.

Poglavlja u knjigama

Taylor, L., Štambuk, M., Čorkalo Biruški, D. & O’Driscoll, D. (2020). Transgenerational transmission of collective victimhood through a Developmental Intergroup Framework: The lasting power of group narratives of suffering. U: J. Vollhard Ray (Ed.), The Social Psychology of Collective Victimhood (pp. 37-55). Oxford University Press.

Čorkalo Biruški, D. (2016). Determinants of post-conflict trust: the role of ethnic identity, personal and collective victimization and intergroup emotions. In I. Alon & D. Bar-Tal (Eds.), The role of trust in conflict situations: The Israeli-Palestinian case and beyond (pp. 59-80).  New York: Springer.

Čorkalo Biruški, D. & Ajduković, D. (2016). Young adults’ perspective of social reconstruction in three post-war communities in Croatia and Bosnia and Herzegovina. In M. Fischer & O. Simic (Eds.), Transitional justice and reconciliation: Lessons from the Balkans (169-192). Routledge.

Corkalo Biruski, D. & Penic, S. (2014). Traumatised Selves: Does War Trauma Facilitate In-Group Bonding and Out-Group Distancing? In D. Spini, G. Elcheroth & Corkalo Biruski, D. (Eds), War, Community, and Social Change: Collective Experiences in the Former Yugoslavia (pp. 137-153). New York: Springer.

Corkalo Biruski, D. (2012). Lessons learned from the Former Yugoslavia: The Case of Croatia. In D. Landis & R. Albert (Ur.), Handbook of Ethnopolitical Conflict (pp. 327-348). New York: Springer Verlag.

Čorkalo Biruški, D. & Ajduković, D. (2012). Parallel worlds of divided community: Time does not make much difference. In O. Simić, Z. Volčič and C. R. Philpot (Eds), Peace psychology in the Balkans: Dealing with a violent past while building peace (pp. 177-198). New York: Springer.

Radovi u časopisima

Štambuk, M., Taylor, L. K., Löw, A., Čorkalo Biruški, D., Merrilees, C. E., Ajduković, D. &  Cummings. M. (2020). Parental competitive victimhood and interethnic discrimination among their children: The mediating role of ethnic socialization and symbolic threat to the in-group. British Journal of Social Psychology, 59(1), 87-110.

Hässler, T., Ullrich, J., Bernardino, M., Shnabel, N., Valdenegro, D., Van Laar, C., Sebben, S.,  Visintin, E. O., Tropp, L. R., González, R., Abrams, D., Ditlmann, R. K., Selvanathan, H. P.,  von Zimmermann, J., Wright, S., Brankovic, M., Aydin, A. L., Pasek, M., Pereira, A., Žeželj, I., Lantos, N. A., Sainz, M., Glenz, A., Oberpfalzerova, H., Bilewicz, B., Kende, A., Kuzawinska, O., Otten, S., Maloku, E., Gul, P., Noor, M., Pistella, J., Baiocco, R., Jelic, M., Osin, E., Bareket, O., Corkalo Biruski, D., Cook, J., Dawood, M., Droogendyk, L., Herrera Loyo, A., Kelmendi, K. & Mugnol Ugarte, L. (2020). A large-scale test of the link between intergroup contact and support for social change. Nature Human Behavior, 4, 380–386.

Pehar, L., Čorkalo Biruški D., & Pavin Ivanec, T. (2020). The role of peer, parental, and school norms in predicting adolescents’attitudes and behaviours of majority and different minority ethnic groups in Croatia. PLoSONE, 5(1):e0227512. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227512

Čorkalo Biruški, D., Pehar, L., Jelić, M., Pavin Ivanec, T. i Tomašić Humer, J. (2020). Obrazovni izbori i stavovi prema multikulturalizmu i asimilacionizmu većine i manjine u četiri hrvatske višeetničke zajednice. Društvena istraživanja, 29(1), 23-47. https://doi.org/10.5559/di.29.1.02

Jelić, M., Uzelac, E. & Čorkalo Biruški, D. (2020). Threat as a mediator of ethnic identification and intergroup orientations. Journal of Language and Social Psychology. online first, https://doi.org/10.1177/0261927X20932632

Jelić, M., Čorkalo Biruški, D. & Rebernjak, B. (2020). If school walls could talk: A mixed-method study of physical space marking in promoting multiculturalism. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01087-3

Pehar, L. i Čorkalo Biruški, D. (2018). (Zanemarena) Uloga i važnost društvenih normi u poticanju međugrupnog kontakta: Pregled dosadašnjih rezultata i istraživački izazovi.  Psihologijske teme, 27(2), 221-244.

Zorec, L. i Čorkalo Biruški, D. (2018). Odrednice predrasuda prema nacionalnim manjinama: provjera uloge različitih oblika nacionalne vezanosti. Društvena istraživanja, 27(1), 109-131.

Taylor, L. K., Merrilees, C. E., Corkalo Biruski, D., Ajdukovic, D. & Cummings, E. M. (2017). Complexity of risk: Mixed-methods approach to understanding youth risk and insecurity in postconflict settings. Journal of Adolescent Research, 32(5), 585-613.

Reidy, C. M., Taylor, L. K., Merrilees, C. E., Ajduković, D., Čorkalo Biruški, D. & Cummings, E. M. (2015). The political socialization of youth in a post-conflict community. International Journal of Intercultural Relations, 45, 11-23.

8. 14. Tomašić Humer, J. i Čorkalo Biruški, D. (2015). Provjera temeljnih postavki razvojnog modela subjektivne grupne dinamike na ad hoc grupama mladih. Društvena istraživanja, 24(3), 367-386.

Štambuk, M., Ajduković, D. i Čorkalo Biruški, D. (2015). Razvojni ishodi mladih izloženih antisocijalnom ponašanju i uloga obiteljskog funkcioniranja. Ljetopis socijalnog rada, 22(2), 243-269.

Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D. & Löw Stanić, A. (2014). When the world collapses: changed worldview and social reconstruction in a traumatized community. European Journal of Psychotraumatology, 5, 24098.

Jelić, M., Čorkalo Biruški, D. & Ajduković, D. (2013). Predictors of collective guilt after the violent conflict. Collegium Antropologicum, 37, 1-10.

Cjelovita bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22362?report=1

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Etički kolokvij

Specijalistički studij iz kliničke psihologije

  • Etička pitanja u psihološkoj praksi

Dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof.
Soba: C-314, Tel. 4092-197
E-mail: dinka.corkalo@ffzg.hr

termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

U svojoj stručnoj djelatnosti Dinka se bavi razvojem, primjenom i evaluacijom programa usmjerenih na prevladavanje etničkih podjela u zajednicama pogođenima ratom.

Recenzentica je u mnogim domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima, te članica uredničkog savjeta časopisa Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology i Journal of Social and Political Psychology.

Evaluatorica projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Hrvatske  zaklade za znanost, European Science Foundation, Israeli Science Foundation, te Research Foundation Flanders. Članica panela za vrednovanje HRZZ u području društvenih znanosti od 2016., te koordinatorica DHZ-2 panela (od 2020.). Članica Povjerenstva za znanstvenu čestitost Hrvatske zaklade za znanost (od 2018.). Bila je članica Povjerenstva za udžbenike psihologije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH te članica (2005.-2009.) i predsjednica Etičkog povjerenstva za istraživanja s ljudima Odsjeka za psihologiju (2009.-2013.).

Članica Hrvatskog psihološkog društva i članica Sekcije za ljudska prava, Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika, Evropskog udruženja za socijalnu psihologiju (European Association for Social Psychology), American Psychological Association (International Affiliate and Peace Psychology Division). Članica-osnivačica Društva za psihološku pomoć i predsjednica Upravnog odbora (2016. do 2019). Članica-osnivačica Hrvatskog društva za traumatski stres (članica Upravno odbora 2011. do 2015.). Članica Europskog društva za traumatski stres (European Society for Traumatic Stress Studies), te Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju (članica Upravnog odbora 2012.-2016.).