HR | EN

/uploads/ut/0T/ut0TYPqn9PPlilSxDYDRSQ/dcorkalo3.jpg

Dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

redovna profesorica

 

Rođena 1966. u Vinkovcima, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1990), te magistrirala 1993. i doktorirala 1997.  Od 1990. radi u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao mladi istraživač, asistent (1994), viši asistent (1998), docent (2000), izvanredni (2005), redovni profesor (2010), te redovni profesor u trajnom zvanju (2016). Usavršavala se u Norveškoj (1992), Poljskoj (1994), te SAD-u (1999). Bila Fulbrightov stipendist na University of Massachussets at Amherst, USA (2003/2004), te gostujući znanstvenik na Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, USA (2014). Gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Osijeku i Sarajevu. Održala pozvana predavanja na University of Massachussets at Amherst, USA, University of Notre Dame, USA, Sveučilištu u Lausanneu (Švicarska), te na Queen's University Belfast (Sj. Irska). Bila mentorica tridesetak diplomskih radova, četiri magistarska i jednoga doktorskog rada. Voditeljica doktorskog studija psihologije od 2005.-2015. Predsjednica Etičkog povjerenstva za istraživanja s ljudima Odsjeka u dva mandata. Predstojnica katedre za socijalnu psihologiju. Surađivala u nizu domaćih i inozemnih projekata, te vodila ili suvodila četiri međunarodna projekta. Bila predsjednicom i/ili članicom organizacijskoga i programskog odbora nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija.

Članica Hrvatskog psihološkog društva,  European Association for Social Psychology, European Society for Traumatic Stress Studies, te član-osnivač Društva za psihološku pomoć i Hrvatskog društva za traumatski stres. Uredila tri knjige, od kojih je jedna sveučilišni udžbenik. Objavila pedesetak znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovala na više desetaka domaćih i međunarodnih konferencija. Dobitnica Godišnje hrvatske državne nagrade za znanost (2005), nagrade Ramiro Bujas Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedno psihologijsko znanstveno djelo (2005), nagrade Ramiro Bujas HPD-a za osobito vrijednu knjigu godine (2009), te nagrade Marulić: Fiat Psychologia (2012) za osobito vrijedan doprinos razvoju i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Glavno područje Dinkina zanimanja su međugrupni odnosi u ratu i miru. U posljednjih dvadesetak godina bavi se socijalnorekonstrukcijim procesima u zajednicama pogođenima ratom, ponajprije procesima koji pridonose normalizaciji međugrupnih odnosa, oporavku zajednica i njihovu napretku. Posebno je zanimaju procesi etničke identifikacije i razvoja (etničkog) identiteta, te njihov značaj u odnosima manjine i većine, poglavito u dinamici intenziviranja, ali i ublažavanja sukoba. U tom kontekstu istaknuto mjesto zauzimanju istraživanja manjinskog obrazovanja i njegova uloga u socijalnoj integraciji djece i razvoju višestrukih grupnih identiteta djece, pripadnika manjina.

U novije se vrijeme također bavi i etikom psiholoških istraživanja, posebno kvalitativnih.

Voditeljica je projekta Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: Uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm).

Odabrane publikacije

Čorkalo Biruški, D. (Ur.). (2009). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga.

Čorkalo Biruški, D. i Ajduković, D. (2012). Škola kao prostor socijalne integracije djece i mladih u Vukovaru. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung.

Spini, D., Elcheroth, D. & Corkalo Biruski, D. (Eds). (2014). War, Community, and Social Change: Collective Experiences in the Former Yugoslavia. New York: Springer

Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D., Löw, A. i Bakić, H. (Ur.). (2016). Može li se oprostiti nakon rata: psihologijski pogled. Zagreb: FF press.

Corkalo, D., Ajdukovic, D., Weinstein, H., Stover, E., Djipa, D., Biro, M. (2004). Neighbors again? Inter-Community Relations after Ethnic Violence. In: Eric Stover and Harvey Weinstein (Eds.). My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity. Cambridge University Press. pp. 143-161

Ajdukovic, D. & Corkalo, D. (2004). Trust and Betrayal in War. In: Eric Stover and Harvey Weinstein (Eds.). My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity. Cambridge University Press. pp. 287-302

Corkalo Biruski, D. (2012). Lessons learned from the Former Yugoslavia: The Case of Croatia. In D. Landis & R. Albert (Ur.), Handbook of Ethnopolitical Conflict (pp. 327-348). New York: Springer Verlag.

Čorkalo Biruški, D. & Ajduković, D. (2012). Parallel worlds of divided community: Time does not make much difference. In O. Simić, Z. Volčič and C. R. Philpot (Eds). Peace psychology in the Balkans: Dealing with a violent past while building peace (pp. 177-198). New York: Springer.

Corkalo Biruski, D. & Penic, S. (2014). Traumatised Selves: Does War Trauma Facilitate In-Group Bonding and Out-Group Distancing? In D. Spini, G. Elcheroth & Corkalo Biruski, D. (Eds). War, Community, and Social Change: Collective Experiences in the Former Yugoslavia (pp. 137-153). New York: Springer.

Čorkalo Biruški, D. & Ajduković, D. (2016). Young adults’ perspective of social reconstruction in three post-war communities in Croatia and Bosnia and Herzegovina. In M. Fischer & O. Simic (Eds.), Transitional justice and reconciliation: Lessons from the Balkans (169-192). Routledge.

Reidy, C. M., Taylor, L. K., Merrilees, C. E., Ajduković, D., Čorkalo Biruški, D. & Cummings, E. M. (2015). The political socialization of youth in a post-conflict community. International Journal of Intercultural Relations, 45, 11-23.

Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D. & Löw Stanić, A. (2014). When the world collapses: changed worldview and social reconstruction in a traumatized community. European Journal of Psychotraumatology, 5, 24098.

Jelić, M., Čorkalo Biruški, D. & Ajduković, D. (2013). Predictors of collective guilt after the violent conflict. Collegium Antropologicum, 37, 1-10.

Ajduković, D. & Corkalo Biruski D. (2008). Caught between the ethnic sides: inter-ethnic relations of children and parents in the post-war community. International Journal of Behavioral Development, 32 (4), 337-347.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=180296

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Nacionalizam i unutargrupna zatvorenost
  • Pojedinac i društvena promjena

Specijalistički studij iz kliničke psihologije

  • Etička pitanja u kliničkoj praksi

Dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, red. prof.
Soba: C-314, Tel. 4092-197
E-mail: dinka.corkalo@ffzg.hr

termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

U svojoj stručnoj djelatnosti Dinka se bavi razvojem, primjenom i evaluacijom programa usmjerenih na prevladavanje etničkih podjela u zajednicama pogođenima ratom.

Recenzentica je u mnogim domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima, te članica uredničkog savjeta časopisa Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology i Journal of Social and Political Psychology.

Vrednovala je projekte Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, Hrvatske zaklade za znanost, European Science Foundation i Israel Science Foundation. Bila je članica Povjerenstva za udžbenike psihologije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH,  članica (2005.-2009.) i predsjednica Etičkog povjerenstva za istraživanja s ljudima Odsjeka za psihologiju (2009.-2013.), te voditeljica doktorskog studija psihologije (2005.-2015.).

Predsjednica je Upravnog odbora Društva za psihološku pomoć (2015.-). Bila je članica Upravnog odbora Hrvatskog društva za traumatski stres (2011.-2014.), te Hrvatskog društva za obiteljsku medijaciju.

Članica je Hrvatskog psihološkog društva, European Association for Social Psychology, European Society for Traumatic Stress Studies, te član-osnivač Društva za psihološku pomoć i Hrvatskog društva za traumatski stres.