HR | EN

Dodiplomski studij

Odluka o završetku studija


Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. veljače 2017. donijelo je odluku o produžetku roka za dovršavanje studija studentima koji su upisani u predbolonjske studijske programe do 30. rujna 2017.

Nakon isteka roka studenti mogu prijeći na bolonjske studijske programe uz priznavanje izvršenih obveza iz studija i priznavanje odgovarajućih ECTS bodova.


Svi studenti kojima je prošlo dvije godine od isteka apsolventskih prava, moraju pisati molbu Vijeću Odsjeka za psihologiju za nastavak studija.

Studenti koji su upisali studij psihologije prije 1998. godine moraju pisati molbu Vijeću Odsjeka za psihologiju za nastavak studija i određivanje diferencijalnih ispita.

Studenti kojima bude određena razlika ispita, dužni su ispite samo položiti (bez slušanja kolegija). To vrijedi za sve kolegije osim za Metodiku nastave psihologije, iz koje je obavezno sudjelovanje na hospitacijama u školama.

Program i silabi:

Ispitni rokovi za stari program

Ispitni rokovi i dodatne upute o terminima prijave mogu se naći na stranici rokova.

Obavijest studentima o obavljanju prakse

Sve o obavljanju prakse proučite ovdje.

Diplomski rad

Prijava teme i mentora diplomskog rada

 1. Studenti trebaju sukladno obavijesti Odsjeka (u pravilu u veljači tekuće ak. godine) podnijeti Vijeću odsjeka molbu za odobrenje mentora i teme diplomskog rada (student mora imati suglasnost potencijalnog mentora). Studenti koji nisu uspjeli naći mentora, pišu molbu za dodjeljivanje mentora.

 2. Na prvoj sljedećoj sjednici Vijeće odsjeka za psihologiju će imenovati mentore i članove komisije za obranu diplomskog rada, te o tome izvijestiti studente.

 3. Ako studenti žele diplomirati do kraja ljetnog semestra tekuće godine, onda:
  a) trebaju prvu verziju rada predati mentoru do 15. svibnja tekuće godine.
  b) članovi komisije moraju rad koji je mentor već pogledao i odobriodobiti najkasnije do 01.06. tekuće godine, ako se želi da obrana bude prije završetka ljetnog ispitnog roka.

 4. Ako studenti žele diplomirati do 30.09. tekuće godine, trebaju prvu verziju rada predati mentoru najkasnije do 01.07.
 5. Mentor i članovi komisije dužni su studentu dati povratne informacije o radu u roku od najviše 14 dana

Prijava diplomskog ispita

Kada predate gotov diplomski rad i dogovorite datum obrane, potrebno je, radi otvaranja košuljice za obranu, u tajništvo Odsjeka donijeti sljedeće:
 1. indeks
 2. prijavnicu
 3. potvrde o sudjelovanju u istraživanjima
 4. odobrenje za provedbu istraživanja – potvrda mentora ili etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju da je provedeno istraživanje u skladu s etičkim načelima struke (http://psihologija.ffzg.unizg.hr/istrazivanja/eticko-povjerenstvo)
 5. studenti koji studiraju po starom programu i kojima su istekla studentska prava trebaju pristupanje diplomskom ispitu platiti 500 kuna (na blagajni fakulteta – D-02) i donijeti uplatnicu

Navedene dokumente potrebno je donijeti nakon što je dogovoren datum obrane, a najkasnije 8 dana prije same obrane.


Nakon obrane:

U tajništvo Odsjeka trebate donijeti indeks i ispunjene formulare koje ste uzeli u studentskoj službi kako bi vam ih mogli potvrditi. Nakon toga ih nosite u studentsku službu – najkasnije 20 dana nakon obrane.
    Studenti trebaju poslati primjerak diplomskog rada na mail psy@ffzg.hr (nije potrebno nositi u knjižnicu).

Informacije o izradi i obrani diplomskog rada


Prije početka konzultacija o početku izrade rada student u pisanom obliku predlaže mentoru problem i metodologiju na najviše jednoj stranici. Nakon toga na konzultacijama student i mentor dogovaraju plan istraživanja. U svim fazama istraživanja i pisanja diplomskog rada student ima pravo na konzultacije s mentorom, a po potrebi i ostalim nastavnicima Odsjeka.

Rad koji student predaje mentoru prvi put je predmet ocjene. Naime, mentor je dužan upozoriti na sve propuste u radu i pomoći studentu da rad dovede do završnog oblika koji se pohranjuje u knjižnicu. Ako je takvih mentorskih intervencija puno, ocjena diplomskog rada se nužno umanjuje. Dakle, od studenata se očekuje da ulože ozbiljan napor da rad ne zahtijeva suštinske intervencije, kako bi za njega dobili odličnu ili vrlo dobru ocjenu.


Posebno upozoravamo na nekritično citiranje literature u dva smisla:

a) student nije dobro razumio što piše u izvorniku, pa prijevod nema smisla;

b) nije sve što se može naći u literaturi široko prihvaćeno od većine eksperata iz područja, pa je dobro konzultirati se s mentorom o takvim navodima.


Obrana rada se sastoji od dva dijela. U prvom student u načelu PP prezentacijom u 15 do najviše 20 minuta izlaže rad. Preporučujemo sastaviti najviše 20-ak informativnih slajdova koji služe kao podsjetnik za izlaganje, a ne da se s njih čita od riječi do riječi, odnosno prikazati najznačajnije tablice i grafove, koji se interpretiraju u smislu trendova i značajnosti, a ne čitaju se broj po broj.

U drugom dijelu povjerenstvo postavlja pitanja koja se ponajprije odnose na metodologiju. Stoga je potrebno prije obrane obnoviti osnove statistike, psihometrije i metodologije znanstvenih istraživanja. Drugi dio pitanja se odnosi na šire područje rada. Može ga se definirati kao jednu od grana psihologije.

Grane psihologije su:

1. opća psihologija
2. biološka psihologija
3. razvojna psihologija
4. socijalna psihologija
5. klinička i zdravstvena psihologija
6. psihologija rada
7. školska psihologija i psihologija obrazovanja
8. ostale primijenjene psihologije


Ukoliko student/ica ne zadovolji u odgovorima na pitanja povjerenstva, zakazuje se nastavak obrane (u ne kraćem roku od 3 tjedna) u kojem se rad ponovo ne izlaže, već se samo odgovara na novi skup pitanja.  

 

Upute za pisanje i oblikovanje teksta

 

Upute za pisanje i oblikovanje teksta diplomskog rada nalaze se u prilogu. Uputa se potrebno STROGO PRIDRŽAVATI!