/uploads/d5/d3/d5d31dacd04f8a53706dba013c5bc33a/Ivanec-D_slika.png

Dr. sc. Dragutin Ivanec

redovni profesor

 

Rođen je 1965. godine u Kladarama. Dodiplomski studij psihologije završio je u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1989. godine. Na istom fakultetu je magistrirao (1994.) i doktorirao (2002.). U zvanje redovitog profesora izabran je 2016. godine. Bio je mentorom 80 diplomskih radnji i 6 doktorskih disertacija. Sudjelovao je na osamdesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, a na tri je bio pozvani predavač. Do sada je objavio četrdeset i pet znanstvenih radova te četiri priloga u knjigama iz područja zdravstvene psihologije i dvije stručne studije. Suautor je jednog sveučilišnog udžbenika koji je nagrađen nagradom Zoran Bujas za osobito vrijednu knjigu godine (2012). Član je znanstvenog odbora konferencija psihologa regije Alpe Adrija. Od 1990. godine do 2003. bio je tajnik časopisa Review of Psychology, a u dva tematska broja o kontekstualnim učincima istog časopisa bio i gost urednik. Bio je voditelj istraživanja pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu u znanstveno istraživačkom projektu „E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti« (2017-2020.) koji je realiziran u suradnji Filozofskog fakulteta u Zagrebu i nositelja projekta tvrtke Lamaro digital d.o.o. Projekt je financiran iz operativnog programa Europske unije „Koherentnost i kohezija 2014-2020.“  

Znanstveno-istraživački interes je u području osjetne i kognitivne psihologije (utjecaj podražajnog konteksta na intenzitet osjeta i vrijeme reakcije, utjecaj malih količina alkohola na perceptivno i kognitivno funkcioniranje, pažnja i radno pamćenje). Dominantno područje interesa je uloga i učinak psiholoških čimbenika u modulaciji doživljaja boli.

Odabrane publikacije

Ivanec, D. (2004). Psihološki čimbenici akutne boli. Suvremena psihologija, 7(2), 271-309.

Ivanec, D., Pavin, T., i Kotzmut, A. (2006). Possibilities of attentional control of pain: Influence of distractive Stroop task on pain threshold and pain tolerance. Reveiw of Psychology, 13, 87-94. 

Jokic-Begic N., Ivanec, D. i Markanović, D. (2009). Effects of Cognitive Pain-coping Strategies and Locus of Control on Perception of Cold Pressor Pain in Healthy Individuals: Experimental Study. Acute Pain, 11, 113-120.

Ivanec, D., Miljak, T., i Faber, R. (2010). Percepcija boli u uvjetima različite razine distrakcije. Društvena istraživanja, 19(6), 1093-1114.

Ivanec, D. (2015). Placebo učinak i osjet boli  - novija istraživanja. Suvremena psihologija, 18(1), 109-135.

Modić Stanke, K. i Ivanec, D. (2016). Pain Threshold – Measure of Pain Sensitivity or Social Behavior? Psihologija, 49(1), 37-50.

Ružić, V., Ivanec, D. i Modić Stanke, K. (2017).  Effect of expectation on pain assessment of lower- and higher-intensity stimuli. Scandinavian Journal of Pain, 14, 9-14.

Modić Stanke, K., Ivanec, D. i Butić, L. (2019). Does It Hurt? Depends on Who’s Asking. Psihologijske teme, 28(2),  231-249

Šaravanja, N. i Ivanec, D. (2020). Biološke osnove placebo-učinka. Journal of Applied Health Sciences /Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti/, 6(2), 279-295.

Ivanec, D., Švagelj, A. i Rebić, V. (2009). Utjecaj različitih razina alkohola u krvi na uradak u psihomotornim zadacima. Suvremena psihologija, 12, 81-98. 

Pavuna, A. i Ivanec, D. (2012). Utjecaj alkohola na učinak u zadatku sljepoće zbog nepažnje u simuliranoj situaciji vožnje automobila. Psihologijske teme, 21(1), 121-138.

Ivanec, D. i Rebić, V. (2014). Alcohol and cognitive control: effects of acute intoxication on the performance in several response-inhibitory tasks. U: Actis-Grosso, R. i Galmonte, A. (ur.), Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: Current Research Trends in Alps-Adria Region (str. 44-57). Cambridge Scholar Publishing.

Tomić, I., Pavlić, M., Vlašiček, D. i Ivanec, D. (2019). Efekt privlačenja u vidnom radnom pamćenju. Psihologijske teme, 28(2), 441-460.

Cjelovita bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/14205?report=1

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Složeni nacrti istraživanja i analize podataka

Dr. sc. Dragutin Ivanec, red. prof.
Soba: C-313, Tel. 4092-196
E-mail: divanec@ffzg.hr
termini konzultacija:
ponedjeljak 10,00-11,00
ili po dogovoru na e-mail

Kao suradnik Centra za primijenjenu psihologiju sudjeluje u razvoju mjernih instrumenata za mjerenje kognitivnih sposobnosti.