HR | EN

/uploads/d5/d3/d5d31dacd04f8a53706dba013c5bc33a/Ivanec-D_slika.png

Dr. sc. Dragutin Ivanec

redovni profesor

 

Rođen 1965. godine u Kladarama. Dodiplomski studij psihologije završio u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1989. godine. Na istom fakultetu magistrirao (1994.) i doktorirao (2002.). U zvanje višeg asistenta izabran 2002. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 2010. Kao gostujući predavač predavao je na nekoliko fakulteta i visokih škola: na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na Visokoj školi za sigurnost na radu u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Bio je mentorom 70 diplomskih radnji i 5 doktorskih disertacija. Bio voditelj jednog domaćeg znanstveno istraživačkog projekta. Sudjelovao na pedesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Do sada objavio trideset znanstvenih radova, četiri priloga u knjigama iz područja zdravstvene psihologije i dvije stručne studije. Suautor je jednog sveučilišnog udžbenika koji je nagrađen nagradom Zoran Bujas za osobito vrijednu knjigu godine (2012). Od 1990. godine do 2003. bio je tajnik časopisa Review of Psychology. U dva tematska broja o kontekstualnim efektima istog časopisa bio i gost urednik. Bio je voditelj jedne međunarodne ljetne škole.

Znanstveno-istraživački interes veže se uz područja osjetne i kognitivne psihologije (utjecaj podražajnog konteksta na intenzitet osjeta i vrijeme reakcije, utjecaj malih količina alkohola na perceptivno i kognitivno funkcioniranje). Dominantno područje interesa je uloga psiholoških čimbenika u modulaciji osjeta boli (uloga pažnje i očekivanja).

Odabrane publikacije

Ivanec, D., Babić, D., & Komljenović, M. (2003). Painful and non-painful stimuli range as a base of context effect. Review of Psychology, 10(1), 23-30.

Ivanec, D. (2004). Psihološki čimbenici akutne boli. Suvremena psihologija, 7(2), 271-309.

Ivanec, D., Pavin,T., i Kotzmut, A. (2006). Possibilities of attentional control of pain: Influence of distractive Stroop task on pain threshold and pain tolerance. Reveiw of Psychology, 13, 87-94.

Modić Stanke, K., i Ivanec, D. (2008). Ovisnost doživljaja boli o socijalnom kontekstu. Suvremena psihologija, 11, 25-39.

Ivanec, D., Miljak, T., i Faber, R. (2010). Percepcija boli u uvjetima različite razine distrakcije. Društvena istraživanja, 19 (6), 1093-1114.

Jokic-Begic N.,  Ivanec, D.  i  Markanović, D. (2009). Effects of Cognitive Pain-coping Strategies and Locus of Control on Perception of Cold Pressor Pain in Healthy Individuals: Experimental Study. Acute Pain, 11, 113-120.

Modić Stanke, K., Ivanec, D., Ružić, V., Petrak, O., & Lučanin, D. (2010).The role of experience in the assessment of pain in others. Review of Psychology, 17(2), 119-123.

Modić Stanke, K., & Ivanec, D. (2010). Social context of pain perception: the role of other people’s presence and physical distance, Review of Psychology, 17(1), 69-74.

Ivanec, D., Švagelj, A., i Rebić, V. (2009). Utjecaj različitih razina alkohola u krvi na uradak u psihomotornim zadacima. Suvremena psihologija, 12, 81-98.

Pavuna, A., & Ivanec, D. (2012). Utjecaj alkohola na učinak u zadatku sljepoće zbog nepažnje u simuliranoj situaciji vožnje automobila. Psihologijske teme, 21(1), 121-138.

Petz, B., Kolesarić, V., i Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=180316

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

 • Složeni nacrti istraživanja i analize podataka

  Diplomski studij fonetike

  • Statistika

  Dr. sc. Dragutin Ivanec, izv. prof.
  Soba: C-313, Tel. 4092-196
  E-mail: divanec@ffzg.hr
  termini konzultacija:
  ponedjeljak 10,00-11,00
  ili po dogovoru na e-mail

  Kao suradnik Centra za primijenjenu psihologiju sudjeluje u razvoju mjernih instrumenata za mjerenje kognitivnih sposobnosti.