XVIII DRZB Odsjek za psihologiju  .   Filozofski fakultet u Zagrebu   head_cap
 

Odsjek za psihologiju
Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatsko psihološko društvo

 

Pozivaju se autori da cjelovite verzije izlaganih radova ponude za objavljivanje u posebnom broju časopisa Review of Psychology. Rukopisi će biti recenzirani uobičajenim postupkom časopisa.
 

Na svećanom otvaranju Skupa bit će dodijeljene sljedeće nagrade Hrvatskog psihološkog društva:

  • psihologijske nagrade Ramiro Bujas
  • Bujasova zlatna psihologijska značka
  • psihologijska nagrada Zoran Bujas
 
 

Programsko-organizacijski odbor
XVIII. "Dana Ramira i Zorana Bujasa"

Gordana Keresteš (predsjednica), Željka Kamenov (zamjenica), Dean Ajduković, Irma Brković, Vesna Buško, Ana Butković, Hrvoje Gligora, Aleksandra Huić, Nataša Jokić Begić, Vladimir Kolesarić, Darja Maslić Seršić, Želimir Pavlina

 

 
Adresa

Odsjek za psihologiju
XVIII. "Dani Ramira i Zorana Bujasa"
Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

tel: 01 6120 187
fax: 01 6120 037

e-pošta: drzb@ffzg.hr