Knjiga sažetaka

Knjiga sažetaka objavljena na ovoj web-stranici sadrži sažetke radova izloženih na znanstveno-stru nom skupu 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa.