Kotizacija

Kotizacija uključuje materijale skupa, uključivanje u knjigu sažetaka, domjenak dobrodošlice, osvježenje tijekom pauza, svečanu večeru te potvrdu o sudjelovanju. Skup je prijavljen Hrvatskoj psihološkoj komori.

 

Rana kotizacija (zadnji dan 3.3.2019.) Kasna kotizacija (od 4.3.2019.)
Članovi HPD-a 550 650
Ostali 650 800
Studenti poslijediplomskih studija 300 400
Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici, nezaposleni psiholozi i vježbenici * (100) (100)
Svečana večera ** 200

* Studenti preddiplomskih i diplomskih studija te umirovljenici, nezaposleni psiholozi i vježbenici slobodno mogu sudjelovati u aktivnostima skupa, ali se svakako moraju registrirati putem službene web-stranice skupa. Ako žele dobiti materijale skupa, moraju uplatiti kotizaciju od 100,00 kn i to najkasnije do 3. 3. 2019.

** Sudionici koji ne plaćaju kotizaciju slobodno mogu sudjelovati u svim aktivnostima skupa, ali ako žele sudjelovati na svečanoj večeri, moraju platiti 200,00 kn i to putem službene web-stranice skupa. Svečanu će večeru biti moguće platiti i tijekom 24. DRZB-a (na pultu za registraciju).

Pristup konferencijskim događanjima bit će omogućen samo registriranim sudionicima koji imaju vidljivo istaknutu konferencijsku akreditaciju.

Članovi Hrvatskog psihološkog društva imaju pravo na sniženi iznos kotizacije, pod uvjetom da su platili članarinu za 2018. godinu.