Izlaganje radova

Priprema usmenih izlaganja

Trajanje usmenog priopćenja ograničeno je na 15 minuta, a neposredno nakon svakog izlaganja predviđena je rasprava u trajanju od 5 minuta.

Trajanje okruglog stola i simpozija ograničeno je na 90 minuta.

Ovdje se nalazi konferencijski predložak za izradu prezentacije. Svi koji to žele dobrodošli su upotrijebiti ga pri izradi prezentacija svojih istraživanja.

25_DRZB_ppt template.pptx

Pozadina za Zoom: vizual_1920x1080_eng.jpg

Priprema postera

Na ovogodišnjim Danima Ramira i Zorana Bujasa poster sekcija održat će se u virtualnom obliku. Posjetitelji će imati priliku pogledati e-postere za vrijeme Poster sekcije, ali i asinkrono u bilo kojem drugom trenutku tijekom održavanja konferencije putem za to predviđene web-stranice. To znači da će ove godine klasične printane postere zamijeniti virtualni e-posteri koji će se prikazivati preko za to namijenjene online platforme.

Molimo vas da se pri izradi e-postera obavezno pridržavate sljedećih uputa:

1. Dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
2. Dimenzije e-postera: 1920×1080 piksela (pejzažni / landscape format)
3. Veličina fonta: treba biti veća od 10pt
4. E-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike
5. E-poster je potrebno spremiti u jednom od sljedećim formata: .jpg ili .png
6. Veličina datoteke e-postera  mora biti manja od 20 MB
7. Kako nazvati e-poster? Ako se zovete Anđela Anđelić i ako je naslov e-Postera “Psihičko zdravlje mladih u doba korone”, e-poster biste trebali nazvati Anđelić Anđela - Psihičko zdravlje mladih u doba korone.

Ukoliko poster imate pripremljen u PP prezentaciji, molimo vas da ga spremite u .jpg ili .png format. To možete učiniti klikom na opciju Save as i odabirom .jpg ili .png formata u padajućem izborniku. Pripazite da e-poster koji je rađen u PP prezentaciji sadrži samo jedan slide na kojem je prikazan sadržaj postera, te da je veličina tog slide-a u skladu s gore navedenim uputama.

8. E-poster je potrebno poslati na marina.stefanac@spektar-holidays.hr do četvrtka, 23. rujna, 2021.


Za vrijeme cijele konferencije, posjetitelji će imati priliku postaviti pitanja vezana uz e-postere u chat na platformi na kojoj će se posteri prikazivati. Autori i autorice e-postera na ta će pitanja moći odgovoriti tijekom konferencije.

U slučaju pitanja, slobodno nam pišite na drzb@ffzg.hr.

Priprema sažetaka za prijavu

Sažetak rada treba biti napisan na standardnom hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažeci koji jezično značajno odstupaju od standarda odabranog jezika neće biti uključeni u postupak recenzije.

Opseg sažetka mora biti od 1600 do 2000 znakova (s razmacima), što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije.