Oblici sudjelovanja

Program skupa obuhvaća priopćenja izvornih temeljnih i primijenjenih istraživanja iz svih područja psihologije. Oblici sudjelovanja su sljedeći:

Simpozij: najmanje četiri, a najviše pet radova različitih autora koji se bave zajedničkom temom ili nizom istraživanja, a koje okuplja organizator simpozija.

Usmeno izlaganje: izlaganje pojedinačnog istraživanja ili teme.

Poster: prezentacija koja omogućava kraću interakciju autora i sudionika.

Okrugli stol: rasprava o relevantnoj stručnoj ili istraživačkoj temi.