Plaćanje, otkazivanje i zaštita osobnih podataka

UVJETI OTKAZIVANJA SUDJELOVANJA

Otkazivanje je moguće jedino pismenim putem na adresu Spektar putovanja d.o.o., Andrije Hebranga 34, 10 000 Zagreb.

Svi otkazi zaprimljeni do 01.09.2021. biti će umanjeni za 180,00 kn (administrativni troškovi).

Nakon 01.09.2021  izvršiti će se povrat 50% od uplaćene kotizacije i hotelskog smještaja i biti naplaćen administrativan trošak od 180,00 kn.

Nakon 15.09.2021 povrat nije moguć.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje je potrebno izvršiti unaprijed u kunama u korist agencije "Spektar putovanja" d.o.o.

Bankovna uplata

na žiro račun agencije Spektar putovanja, s naznakom naziva događaja, imenom i prezimenom sudionika te pozivom na broj 0050/003/2021

Broj žiro računa za uplate u Kunama
Spektar putovanja d.o.o.
ZAGREBACKA BANKA ZAGREB
IBAN HR3923600001101441264

Broj žiro računa za uplate u Eurima
Spektar putovanja d.o.o.
ZAGREBACKA BANKA ZAGREB
IBAN HR1323600001500395457
SWIFT ZABA HR 2X

Kreditna kartica offline

American Express, Diners, Visa, MasterCard

Prilikom online prijave na ovoj internet stranici i odabira plaćanja kreditnom karticom offline preuzeti ćete offline obrazac za autorizaciju kreditne kartice. Ispunjeni obrazac šalje se mailom ili fax-om organizatoru kongresa Spektar putovanja

Kreditna kartica online

American Express, Diners, Visa, MasterCard, Maestro

Prilikom online prijave na ovoj internet stranici i odabira plaćanja kreditnom karticom online, biti ćete preusmjereni na sigurnu i zaštićenu (enkriptiranu) T-com PayWay stranicu gdje će se obaviti online plaćanje

Gotovina

na blagajni Spektar putovanja, Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ponedjeljak-petak: 09:00-17:00
Subota: 09:00-12:00

 

SIGURNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Podatke o sigurnosti i zaštiti osobnih podataka možete pronaći na poveznici: https://drzb2021.spektar-travel.com/cancellation-conditions.php

 

KONTAKT

Ako imate dodatnih pitanja, kontaktirajte našu agenciju:

Spektar putovanja, d.o.o.
T: +385 1 4862-611
marina.stefanac@spektar-holidays.hr