Ena Uzelac

aistentica

 

Ena Uzelac rođena je 1992. godine u Starim Mikanovcima. Osnovnoškolsko obrazovanje završila je u Vinkovcima, a srednjoškolsko u Zadru. Na Sveučilištu u Zadru je 2010. godine upisala preddiplomski, a 2013. godine diplomski studij psihologije. Dobitnica je Nagrade Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru uspješnim studentima psihologije za akademsku godinu 2012./2013. u kategoriji najbolji prosjek ocjena. Diplomirala je 2015. godine na temu akademske prokrastinacije i prilagodbe na studij kod studenata preddiplomkih studija. Od 2018. godine radi kao asistent na Odsjeku za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu.

Na XIX. znanstveno-stručnom skupu Dani psihologije u Zadru sudjelovala je s izlaganjem rada pod nazivom „Usamljenost srednjoškolaca: rezultat vršnjačkog pritiska i/ili niskog samopoštovanja“ , a na XX. Danima psihologije u Zadru sudjelovala je s izlaganjem svog diplomskog rada pod nazivom „Odnos akademske prokrastinacije i prilagodbe na studij kod studenata preddiplomskih studija“.

PUBLIKACIJE

Nekić, M., Uzelac, E. i Jurkin, M. (2016). Uloga samopoštovanja i vršnjačkog pritiska u objašnjenju usamljenosti adolescenata. Acta Iadertina, 13(1), 41-63.

Ena Uzelac, asist.
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: euzelac@ffzg.hr

Za vrijeme studija sudjelovala je u organizaciji kampanje Tjedan mozga, koja za cilj ima upoznati širu javnost sa značenjem istraživanja mozga u 21. stoljeću.

U sklopu rada Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru, potaknuta podacima dobivenim  iz svog diplomskog rada, organizirala je radionicu na temu akademske prokrastinacije, kako je prepoznati, prevenirati i razviti adaptivnije mehanizme rada.

Upisala je edukaciju propisanu za osposobljavanje psihologa za rad u području psihološke pripreme sportaša te je njenim uspješnim završetkom dobila posebnu dopusnicu  za rad u području psihologije sporta.

Polaznica je programa Foruma za slobodu odgoja pod nazivom Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi (ALCT).