Francesca Dumančić

aistentica

 

Francesca Dumančić rođena je 1993. godine u Rijeci gdje je završila klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 2011. godine upisala preddiplomski, a 2014. godine diplomski studij psihologije. Diplomirala je 2017. godine s temom Psihološki čimbenici ranjivosti za pojavu izbjegavajućeg ponašanja kod osoba s učestalim glavoboljama. Od 2018. godine radi kao asistentica na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom studija je kao demonstratorica sudjelovala u izvođenju kolegija Psihologijski praktikum III, bila je polaznica 25. Ljetne psihologijske škole, primala je stipendiju Grada Zagreba te je nagrađena za izvrsnost u studiju.

Bila je aktivna sudionca XX. Dana psihologije u Zadru te studentskih kongresa Psihozij i SpiRi.

Glavna područja znanstvenog interesa vežu se uz kognitivnu psihologiju i psihologiju jezika te eksperimentalnu psihologiju.

Suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost: Obnavljanje društva: Longitudinalno istraživanje društvenog oporavka u Hrvatskoj nakon pandemije  koronavirusa voditeljice dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški.

PUBLIKACIJE

Dumančić, F., Pocrnić, M. i Vranić, A. (2017). Možemo li vjerovati svjedocima? Kada i kako dolazi do pogrešaka i propusta u pamćenju. U: Salkičević, S., Huić, A., Parmač Kovačić, M. i Rebernjak, B. (Ur.), PsihoFESTologija 2. (str. 66-70). Zagreb: FF press.

Čagalj, M.. i Dumančić, F. (2017). Ne mogu, mogu: naučena bespomoćnost. U: Sakličević, S., Huić, A., Parmač Kovačić, M. i Rebernjak, B. (Ur.), PsihoFESTologija 2. (str. 160-164). Zagreb: FF press.

Čolak, A., Čović, M., Dumančić, F., Grgurev, I, Kivač, M., Knezić, G., Mađerčić, T., Mikša, T., Olujić, O., Pećnik, A., Petranović, A., Pocrnić, M., Stanković, N. i Šaravanja, N. (2016). Tko je spremniji oprostiti i što pridonosi spremnosti na opraštanje? Istraživački rezultati i rasprava. U: Čorkalo Biruški, D., Ajduković, D., Löw, A. i Bakić, H. (Ur.), Može li se oprostiti nakon rata: psihologijski pogled. (str. 43-84). Zagreb: FF press.

Dumančić, F., Čagalj, M., Pocrnić, M., Vrtarić, I. i Kamenov, Ž. (2015). Mislim, dakle ne znam: Heuristike u mišljenju. U: Tonković Grabovac, M., Mikac, U. i Vukasović Hlupić, T. (Ur.), PsihoFESTologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije. (str. 4-8). Zagreb: FF press.

Francesca Dumančić, asist.
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: fdumanci@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Kao voditeljica radionica i volonterka sudjelovala je u aktivnostima popularizacije psihologije kao znanosti na Psihofestu – festivalu popularne psihologije i Znanstvenom pikniku.