HR | EN

/uploads/xY/sa/xYsadjYZ58sRvutUXM8pHw/WebStranica.jpg

Dr. sc. Gordana Keresteš

redovna profesorica

 

Gordana Keresteš rođena je 1965. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij psihologije (1989.) te stekla magisterij (1995.) i doktorat znanosti (1999.). Od 1990. godine zaposlena je u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2001. godine, izvanredne profesorice 2007. godine, redovite profesorice 2012. godine te redovite profesorice u trajnom zvanju 2018. godine. Nositeljica je više kolegija iz područja razvojne psihologije na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije. Istražuje razvoj djece i adolescenata, ulogu rizičnih i zaštitnih čimbenika u razvoju, odnose djece i roditelja te razvoj čitalačke pismenosti. Ostvarila je istraživačku suradnju s Odsjekom za psihologiju Sveučilišta u Goteborgu, Švedska, gdje je bila na više kraćih boravaka. Predstojnica je Katedre za razvojnu psihologiju (od ak. g. 2018/19. te ranije u razdobljima 2010/11.-2013/14. i 2005/06.-2007/08.) i zamjenica predsjednice Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja s djecom. Članica je Povjerenstva za provedbu istraživanja za Nacionalnu strategiju poticanja čitanja, Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu i Savjeta znanstvenog časopisa Klinička psihologija. Bila je zamjenica pročelnika Odsjeka za psihologiju (2004.-2005.), zamjenica voditeljice Poslijediplomskih studija psihologije (2006.-2007.), tajnica Hrvatskog psihološkog društva (1991.-1992.) i članica Vijeća za djecu Republike Hrvatske (više mandata). Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, European Society for Developmental Psychology, European Literacy Network, European Network for Social and Emotional Competence, European Family Support Network i International Society on Early Intervention.

Gordana Keresteš istražuje razvoj djece i adolescenata, ulogu rizičnih i zaštitnih čimbenika u razvoju, odnose djece i roditelja te razvoj čitalačkih kompetencija. Aktivno je, u ulozi voditeljice ili suradnice, sudjelovala u niže navedenim znanstvenim projektima.

Projekti u području razvoja djece i adolescenata, rizičnih i zaštitnih čimbenika u razvoju te odnosa djece i odraslih

 • Kako smo? Život u Hrvatskoj u doba korone (suradnica u projektu; nezavisni istraživački tim, istraživačko razdoblje 2020-2021; voditeljica projekta prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, Sveučilište u Zagrebu)
 • Partnerske i obiteljske odrednice psihičkog zdravlja tijekom pandemije koronavirusa (suradnica u projektu; Sveučilište u Zagrebu, 2020; voditeljica projekta prof. dr. sc. Željka Kamenov, Sveučilište u Zagrebu)
 • Čimbenici nezadovoljstva tijelom mladića i djevojaka u razdoblju adolescencije (suradnica u projektu; Sveučilište u Zagrebu, 2017; voditeljica projekta prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, Sveučilište u Zagrebu)
 • Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize (suradnica u projektu; Hrvatska zaklada za znanost, IP-2014-09-8546, istraživačko razdoblje 2015-2020; voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Ajduković, Sveučilište u Zagrebu)
 • Utjecaj vršnjačkog pritiska u doba adolescencije (suradnica u projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 013-0000000-3325, istraživačko razdoblje 2008-2013; voditeljica projekta prof. dr. sc. Marija Lebedina Manzoni, Sveučilište u Zagrebu)
 • Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju (voditeljica projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 130-1301683-1400, istraživačko razdoblje 2007-2012)
 • Odrednice roditeljskog ponašanja (suradnica u projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 0130469, istraživačko razdoblje 2002-2006; voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Goranka Lugomer Armano, Sveučilište u Zagrebu)
 • Rat, dječje socijalno ponašanje i uloga obitelji (voditeljica projekta; poticajni projekt za mlade znanstvenike Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, istraživačko razdoblje 1998-2001)
 • Psihosocijalna prilagodba djece nakon rata i podrška škole (suradnica u projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 130713, istraživačko razdoblje 1997-2000; voditeljica projekta prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović, Sveučilište u Zagrebu)
 • Djeca u ratu (suradnica u projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, istraživačko razdoblje 1991-1996; voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Miomir Žužul, Sveučilište u Zagrebu)
 • Psihički i neurofiziološki razvoj djeteta (suradnica u projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, istraživačko razdoblje 1990-1991; voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Miomir Žužul, Sveučilište u Zagrebu)

Projekti u području razvoja čitalačkih kompetencija

 • Modeliranje hrvatske mentalne gramatike: ograničenja informacijske strukture (suradnica u projektu; Hrvatska zaklada za znanost, IP-2016-06-1210, istraživačko razdoblje 2017-2021; voditeljica projekta prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, Sveučilište u Zagrebu)
 • Ograničenja informacijske strukture  u hrvatskome: istraživanje semantičko-sintaktičkoga suodnosa apstraktnih leksema (suradnica u projektu; Sveučilište u Zagrebu, 2019; voditeljica projekta prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, Sveučilište u Zagrebu)
 • Ograničenja informacijske strukture u hrvatskome: istraživanje konkretnosti, predočivosti, relativne čestoće i dobi usvajanja leksema (suradnica u projektu; Sveučilište u Zagrebu, 2018; voditeljica projekta prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić, Sveučilište u Zagrebu)
 • Razvoj vještina čitanja i pisanja u ranoj školskoj dobi (suradnica u projektu;  Sveučilište u Zagrebu, 2015; voditeljica projekta doc. dr. sc. Irma Brković, Sveučilište u Zagrebu)
 • Strengthening Europeans' capabilities by establishing the European literacy network (predstavnica Hrvatske; COST akcija IS1401, projektno razdoblje 2014-2018; voditelj projekta prof. dr. sc. Rui Alves, Sveučilište u Portu, Portugal)
 • Writing a text – computerized training of children with dyslexia in Sweden and Croatia (voditeljica hrvatske dionice projekta; Sten A. Olsson Foundation for Research and Culture, Švedska, istraživački projekt odobren 17. prosinca 2010., istraživačko razdoblje 2011-2015; voditelji projekta prof. dr. sc. Erland Hjelquist i prof. dr. sc. Tomas Tjus, Sveučilište u Goteborgu, Švedska)
 • Manifestations of dyslexia: Cross-linguistic studies of the development of reading and writing (voditeljica hrvatske dionice projekta; Swedish Research Council, 421-2006-2318, istraživačko razdoblje 2009-2013; voditelj projekta prof. dr. sc. Erland Hjelmquist, Sveučilište u Goteborgu, Švedska) 

Odabrane publikacije

Odabrani znanstveni radovi

Peti-Stantić, A., Keresteš, G., Gnjidić, V. (2021). Can textbook analysis help us understand why Croatian students seldom read their textbooks? Technology, Knowledge and Learning. https://doi.org/10.1007/s10758-020-09485-z

Keresteš, G., Štulhofer, A. (2020). Adolescents’ online social network use and life satisfaction: A latent growth curve modeling approach. Computers in Human Behavior, 104, Article 106187. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106187

Keresteš, G., Brković, I., Siegel, L. S., Tjus, T., Hjelmquist, E. (2019). Literacy development beyond early schooling: A 4-year follow-up study of Croatian. Reading and Writing, 32(8), 1955-1988. https://doi.org/10.1007/s11145-018-9931-9

Keresteš, G., Rezo, I., Ajduković, M. (2019). Links between attachment to parents and internalizing problems in adolescence: The mediating role of adolescents’ personality. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00210-3

Kukulj, S., Keresteš, G. (2019). Sexual self-schemas of Croatian university students: gender differences and links with sexual activity. Sexuality and Culture 23, 848-861. https://doi.org/10.1007/s12119-019-09593-8

Putarek, V., Keresteš, G. (2016). Self-perceived popularity in early adolescence: Accuracy, associations with loneliness, and gender differences. Journal of Social and Personal Relationships,  33(2), 257-274. https://doi.org/10.1177/0265407515574465

Hutteman, R., Bleidorn, W., Keresteš, G., Brković, I., Butković, A., Denissen, J.J. (2014). Reciprocal associations between parenting challenges and parents' personality development in young and middle adulthood. European Journal of Personality, 2, 168-179. https://doi.org/10.1002/per.1932

Bratko, D., Butković, A., Vukasović, T., Keresteš, G., Brković, I. (2014). Personality resemblance between parents and offspring: study of five factors across four samples and questionnaires. Journal of Child and Family Studies, 23(1), 95-104. https://doi.org/10.1007/s10826-012-9695-9

Brković, I., Keresteš, G., Puklek Levpušček, M. (2013). Trajectories of change and relationship between parent-adolescent school-related conflict and academic achievement in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 6, 792-815. https://doi.org/10.1177/0272431613503213

Keresteš, G., Brković, I., Kuterovac Jagodić, G., Greblo, Z. (2012). Razvoj i validacija Upitnika roditeljskog ponašanja. Suvremena psihologija, 15, 23-42.

Keresteš, G., Brković, I., Kuterovac Jagodić, G. (2012). Predictors of psychological well-being of adolescents' parents. Journal of Happiness Studies, 13(6), 1073-1089. https://doi.org/10.1007/s10902-011-9307-1

Keresteš, G. (2006). Children’s aggressive and prosocial behavior in relation to war exposure: Testing the role of perceived parenting and child’s gender. International Journal of Behavioral Development, 30(3), 227-239. https://doi.org/10.1177/0165025406066756 

Keresteš, G., Milanović, A. (2006). Relations between different types of children’s aggressive behavior and sociometric status among peers of same and opposite gender. Scandinavian Journal of Psychology, 47, 477-483. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2006.00541.x

Keresteš, G. (2005). Maternal ratings of temperamental characteristics of healthy premature infants are indistinguishable from those of full-term infants. Croatian Medical Journal, 46(1), 36-44. 

Keresteš, G. (2002). Dječje agresivno i prosocijalno ponašanje u kontekstu rata. Jastrebarsko: Naklada Slap. 

Raboteg-Šarić, Z., Žužul, M., Keresteš, G. (1994). War and children's aggressive and prosocial behavior. European Journal of Personality, 8, 201-212. https://doi.org/10.1002/per.2410080305

Cjelovita bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/14215?report=1

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

 • Longitudinalni nacrti i analize podataka

Prof. dr. sc. Gordana Keresteš
Soba: C-308, Tel. 4092-100
E-mail: gordana.kerestes@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Stručni rad Gordane Keresteš usmjeren je na zaštitu i promociju razvoja i prava djece te unaprjeđenje roditeljskih kompetencija. Kao voditeljica ili suradnica sudjelovala je u radu brojnih stručnih projekata. Održala je mnoga predavanja za roditelje te stručne suradnike, nastavnike i odgajatelje u dječjim vrtićima i školama. Nekoliko godina bila je savjetovateljica u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je predsjednica i članica programskog i organizacijskog odbora više znanstvenih i stručnih skupova. Objavila je veći broj stručnih radova i knjiga. Samostalno ili u suradnji s engleskog jezika prevela je ili bila urednica hrvatskih izdanja nekoliko sveučilišnih udžbenika, priručnika i znantvenih knjiga iz razvojne psihologije. Recenzira znanstvene i stručne radove, knjige i projekte. 

Odabrani stručni projekti

 • Kvalitetno udomiteljstvo za djecu - razvoj i unapređenje procesa i stručnih mehanizama za osiguravanje kvalitetne skrbi za djecu u udomiteljskim obiteljima (suradnica u projektu; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske i Ured UNICEF-a za Hrvatsku; projektno razdoblje 2017-2020)
 • Formativna evaluacija programa podrške roditeljstvu “Rastimo zajedno” i “Rastimo zajedno PLUS” (suvoditeljica projekta; Ured UNICEF-a za Hrvatsku; projektno razdoblje 2016)
 • Razvoj nacionalnih indikatora dobrobiti djece (suradnica u projektu; Ured UNICEF-a za Hrvatsku, projektno razdoblje 2015-2016; voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Ajduković, Sveučilište u Zagrebu)
 • Evaluacija kazališne predstave „Droga“ projekta THEARTO (suvoditeljica projekta; Policijska uprava zagrebačka i Udruga umjetnika Grupa i glumci; projektno razdoblje 2007)
 • Obuka eksperata, stručnih djelatnika i udomitelja na području razvoja udomiteljskog smještaja u Republici Hrvatskoj (suradnica i ekspert u projektu; Udruga za inicijative u socijalnoj politici, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Göteborgu, Švedska i švedska organizacija za međunarodni razvoj SIDA; projektno razdoblje 2003-2006)

 

Odabrane stručne publikacije

 • Keresteš, G., Brajša-Žganec, A. (2009). Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji. Vodič za edukaciju stručnih djelatnika. Zagreb: UISP. 
 • Brajša-Žganec, A., Keresteš, G., Kuterovac-Jagodić, G. (Ur.). (2005). Udomiteljstvo: Skrb o djeci izvan vlastite obitelji. Zagreb: UISP.
 • Kuterovac-Jagodić, G., Keresteš, G., Marušić, I., Vizek-Vidović, V. (Ur.) (2002). Poimanje djeteta i percepcija dječjih prava u Hrvatskoj. Zagreb: FF Press.
 • Keresteš, G., Urli, A., Žužul, M. (1992). Rat i dječji strahovi. Zagreb: MORH.