HR | EN

/uploads/xY/sa/xYsadjYZ58sRvutUXM8pHw/WebStranica.jpg

Dr. sc. Gordana Keresteš

redovna profesorica

 

Gordana Keresteš rođena je 1965. godine u Zagrebu. Završila je studij psihologije (1989) te stekla znanstveni magisterij (1995) i doktorat u području razvojne psihologije (1999) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990. godine zaposlena je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2001. godine, izvanredne profesorice 2007. godine i redovne profesorice 2012. godine. Nositeljica je više kolegija iz područja razvojne psihologije na preddiplomskom (Psihologija djetinjstva i adolescencije), diplomskom (Psihologija roditeljstva) i doktorskom studiju psihologije (Suvremene teorije i metodologija istraživanja razvoja, Obitelj kao kontekst razvoja) te doktorskom studiju glotodidaktike (Razvojna psihologija). Istraživački se bavi odnosima roditelja i djece, ulogom kontekstualnih faktora u razvoju te razvojem vještina čitanja i pisanja. Bila je zamjenica pročelnika Odsjeka za psihologiju (2004-05), zamjenica voditelja Poslijediplomskih studija psihologije (2006-07), predstojnica Katedre za razvojnu psihologiju (2005/06-2007/08 i 2010/11-2013/14), tajnica Hrvatskog psihološkog društva (1991-92) i članica Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske (u više mandata). Trenutačno je članica Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu, Savjeta znanstvenog časopisa Klinička psihologija te strukovnih udruženja Hrvatsko psihološko društvo, European Network for Social and Emotional Competence, International Society on Early Intervention, European Association of Personality Psychology i European Society for Developmental Psychology. Također je članica Hrvatske psihološke komore.

Prof. dr. sc. Gordana Keresteš istražuje odnose roditelja i djece, ulogu kontekstualnih faktora u razvoju i razvoj vještina čitanja i pisanja.

Aktualni projekti:

 • Strengthening Europeans' capabilities by establishing the European literacy network (COST akcija IS1401, 2014-2018, voditelj prof. dr. sc. Rui Alves, Sveučilište u Portu, Portugal)
 • Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize (istraživački projekt HRZZ, 2015-2019, voditeljica prof. dr. sc. Marina Ajduković)
 • Modeliranje hrvatske mentalne gramatike: ograničenja informacijske strukture (istraživački projekt HRZZ, 2017-2020, voditeljica prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić)


Projekti koje je vodila:

 • Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju (istraživački projekt MZOS, 2006-2012)
 • Rat, dječje socijalno ponašanje i uloga obitelji (poticajni projekt MZOS za mlade znanstvenike, 1998-2001)
 • hrvatski dio međunarodnog znanstvenog projekta Writing a text – computerized training of children with dyslexia in Sweden and Croatia (2014-2015, voditelji prof. dr. sc. Erland Hjelquist i prof. dr. sc. Tomas Tjus, financijska potpora Zaklada za istraživanja i kulturu Sten A. Olsson, Švedska)
 • hrvatski dio međunarodnog znanstvenog projekta Manifestations of dyslexia: Cross-linguistic studies of the development of reading and writing (2009-2013, voditelj prof. dr. sc. Erland Hjelmquist, financijska potpora Swedish Research Council)


Projekti u kojima je sudjelovala kao istraživačica:

 • Razvoj vještina čitanja i pisanja u ranoj školskoj dobi (projekt Sveučilišta u Zagrebu, 2015, voditeljica doc. dr. sc. Irma Brković)
 • Čimbenici nezadovoljstva tijelom kod mladića i djevojaka u razdoblju adolescencije (projekt Sveučilišta u Zagrebu, 2013, voditeljica prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić)
 • Utjecaj vršnjačkog pritiska u doba adolescencije (istraživački projekt MZOS, 2008-2013, voditeljica prof. dr. sc. Marija Lebedina Manzoni)
 • Odrednice roditeljskog ponašanja (istraživački projekt MZOS, 2002-2006, voditeljica izv. prof. dr. sc. Goranka Lugomer Armano)
 • Dugoročni utjecaji rata na psihosocijalnu prilagodbu djece i škola kao izvor podrške (istraživački projekt MZOS, 1997-2000, voditeljica prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović)
 • Djeca u ratu (istraživački projekt MZOS, 1991-1996, voditelj prof. dr. sc. Miomir Žužul)
 • Psihički i neurofiziološki razvoj djeteta (istraživački projekt MZOS, 1990-1991, voditelj prof. dr. sc. Miomir Žužul)

Odabrane publikacije

Putarek, V., Keresteš, G. (2016). Self-perceived popularity in early adolescence: Accuracy, associations with loneliness, and gender differences. Journal of Social and Personal Relationships.

Hutteman, R., Bleidorn, W., Keresteš, G., Brković, I., Butković, A., Denissen, J.J. (2014). Reciprocal associations between parenting challenges and parents' personality development in young and middle adulthood. European Journal of Personality, 2, 168-179.

Bratko, D., Butković, A., Vukasović, T., Keresteš, G., Brković, I. (2014). Personality resemblance between parents and offspring: study of five factors across four samples and questionnaires. Journal of Child and Family Studies, 23 (1), 95-104. 

Brković, I., Keresteš, G., Puklek Levpušček, M. (2013). Trajectories of change and relationship between parent-adolescent school-related conflict and academic achievement in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 6, 792-815.

Brković, I., Keresteš, G., Kuterovac Jagodić, G. (2012). Usporedba rezultata transverzalnog i longitudinalnog pristupa procjeni razvoja samoregulacije u ranoj adolescenciji. Psihologijske teme, 21, 273-297.

Keresteš, G., Brković, I., Kuterovac Jagodić, G., Greblo, Z. (2012). Razvoj i validacija Upitnika roditeljskog ponašanja. Suvremena psihologija, 15, 23-42.

Keresteš, G., Brković, I., & Kuterovac Jagodić, G. (2012). Predictors of psychological well-being of adolescents' parents. Journal of Happiness Studies, 13 (6), 1073-1089.

Keresteš, G. (2006). Children’s aggressive and prosocial behavior in relation to war exposure: Testing the role of perceived parenting and child’s gender. International Journal of Behavioral Development, 30 (3), 227-239. 

Keresteš, G., Milanović, A. (2006). Relations between different types of children’s aggressive behavior and sociometric status among peers of same and opposite gender. Scandinavian Journal of Psychology, 47, 477-483.

Keresteš, G. (2005). Maternal ratings of temperamental characteristics of healthy premature infants are indistinguishable from those of full-term infants. Croatian Medical Journal, 46 (1), 36-44.

Keresteš, G. (2002). Dječje agresivno i prosocijalno ponašanje u kontekstu rata. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Raboteg-Šarić, Z., Žužul, M., & Keresteš, G. (1994). War and children¢s aggressive and prosocial behavior. European Journal of Personality, 8, 201-212.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=180331

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Diplomski studiji za nastavnička usmjerenja

 •  Razvojna psihologija za nastavnike

Doktorski studij psihologije

 • Suvremene teorije i metodologija istraživanja razvoja
 • Obitelj kao kontekst razvoja

Doktorski studij glotodidaktike

 • Razvojna psihologija

 

Dr. sc. Gordana Keresteš, red. prof.
Soba: C-308, Tel. 4092-100
E-mail: gordana.kerestes@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Stručni rad prof. dr. sc. Gordane Keresteš usmjeren je na poticanje razvoja i promociju prava djece i adolescenata i unaprjeđenje roditeljskih kompetencija. Kao voditeljica ili suradnica sudjelovala je u više stručnih projekata. Objavila je veći broj stručnih radova i knjiga. Održala je brojna predavanja za roditelje te stručne suradnike, nastavnike i odgajatelje u dječjim vrtićima i osnovnim školama. Nekoliko godina radila je kao savjetovateljica u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao predsjednica ili članica programskog i organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji više znanstvenih i stručnih skupova. Samostalno ili u suradnji s engleskog jezika je prevela ili bila urednica hrvatskih izdanja većeg broja udžbenika, priručnika i znantvenih knjiga iz razvojne psihologije. Recenzirala je znanstvene i stručne knjige i projekte. Povremeni je recenzent za više znanstvenih časopisa (npr. Child Abuse and Neglect, Društvena istraživanja, European Journal of Social Psychology, European Review of Applied Psychology, Human Relations, Journal of Child and Family Studies, Journal of Happiness Studies, Journal of Social and Personal Relationships, Klinička psihologija, Perceptual and Motor Skills, Psihologijske teme, Review of Psychology, Revija za socijalnu politiku, Suvremena psihologija).

Odabrani stručni projekti:

 • Formativna evaluacija programa podrške roditeljstvu “Rastimo zajedno” i “Rastimo zajedno PLUS” (2016, nositelj projekta Centar Sirius, financijska potpora UNICEF Hrvatska – jedna od dviju voditeljica projekta)
 • Razvoj nacionalnih indikatora dobrobiti djece (2015-2016, voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Ajduković, financijska potpora UNICEF Hrvatska)
 • Evaluacija kazališne predstave „Droga“ projekta THEARTO (2007, projekt Policijske uprave zagrebačke i Udruge umjetnika Grupa i glumci – jedna od dviju voditeljica evaluacije)
 • Obuka eksperata, stručnih djelatnika i udomitelja na području razvoja udomiteljskog smještaja u RH (2003-2006, Udruga za inicijative u socijalnoj politici u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi RH, Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Göteborgu, Švedska, uz podršku švedske organizacije za međunarodni razvoj SIDA)


Prijevodi i uređivanje prijevoda stručnih knjiga i udžbenika:

 • Berk, L. E. (2015). Dječja razvojna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (uredila prijevod)
 • Berk, L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap. (prevela pogl. 1-7, uredila prijevod)
 • Glascoe, F.P. (2002). Suradnja s roditeljima: Upotreba roditeljske procjene dječjeg razvojnog statusa u otkrivanju razvojnih problema i problema ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.  
 • Oatley, K. i Jenkins, J.M. (2001). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (prevela pogl. 6-9)
 • Gardner, H., Kornhaber, M.L. i Wake, W.K. (1999). Inteligencija: različita gledišta. Jastrebarsko: Naklada Slap. (prevela pogl. 1-5)
 • Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija: moderna znanost. Jastrebarsko: Naklada Slap. (prevela pogl. 5-7)