HR | EN

/uploads/fb/87/fb87f5a17fcb5b4557ed33afe97a5e18/Kuterovac-Jagodic-WEB.JPG

Dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić

redovna profesorica

 

Gordana Kuterovac Jagodić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989., magistrirala 1994. a doktorirala 2000. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radi od 1990. kao znanstveni novak, viši asistent (2000), docent (2002), te od 2009. kao izvanredni profesor. Usavršavala se u Nizozemskoj (1992), Norveškoj (1992) i Švedskoj (2006). Gost predavač  bila je na Edukacijsko-rehabilitacijskom i Učiteljskom fakultetu kao i na Studiju poslovne informatike Sveučilišta u Zagrebu.  Bila je mentorica u tridesetak obranjenih diplomskih radova, četiri specijalistička i jednog doktorskog rada. Obnašala je dužnosti predstojnice Katedre za razvojnu psihologiju, zamjenice pročelnika Odsjeka za psihologiju, te zamjenice voditelja Poslijediplomskih studija psihologije. Surađivala u nizu znanstvenih projekata , a bila voditeljicom dva projekta, a vodila je ljetnu školu studenata psihologije 2000.g.  Bila predsjednicom i/ili članicom organizacijskoga i programskog odbora nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Članica je European Association of Developmental Psychology (EADS),  European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore i Društva za psihološku pomoć. Urednica je četri knjige i autorica više poglavlja u knjigama. Objavila je pedesetak znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovala na više desetaka domaćih i međunarodnih konferencija. Dobitnica je nagrade Hrvatskog psihološkog društva Marulić: Fiat Psychologia za osobito vrijedan doprinos razvoju i promicanju hrvatske primijenjene psihologije (2013).

Dva glavna područja Gordaninog istraživačkog interesa obuhvaćaju posljedice rata po dječji razvoj i njihovu psihološku dobrobit, kao i odrednice roditeljskog ponašanja s naglaskom na roditeljstvo djece adolescentne dobi. Istražujući psihološke posljedice rata obuhvatila je različite aspekte poput posttraumatskih reakcija, depresivnosti, anksioznosti, somatskih problema, akademskog funkcioniranja, stavova prema ratu, etičkih problema istraživanja u ratu te posttraumatskog rasta. Istražujući roditeljstvo posebno se bavila psihološkom dobrobiti roditelja adolescenata, individualnim i okolinskim odrednicama roditeljskog ponašanja i njihovog doživljaja roditeljske uloge, kao i posljedicama po odnos roditelja i djeteta. Uz navedeno istraživala je i različite druge aspekte razvoja u adolescenciji koji obuhvaćaju samopoimanje, potrošačko ponašanje, samoregulaciju, obiteljske prediktore ovisničkog ponašanja i pubertalni razvoj. Sudjelovala je kao istraživač u znanstvenim projektima Psihički i neurofiziološki razvoj djeteta (1990.-1991.), Djeca u ratu (1991.-1996.), Dugoročni utjecaji rata na psihosocijalnu prilagodbu djece i škola kao izvor podrške (1997.-2000.), Odrednice roditeljskog ponašanja (2002.-2006.), Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju (2006.-2012.). Vodila je znanstvene projekte Posljedice djetetovih ratnih iskustava na kognitivnoj razini (1998.-2001.) i Čimbenici nezadovoljstva tijelom kod mladića i djevojaka u razdoblju adolescencije (od 2013.).

Odabrane publikacije

Kuterovac Jagodić, G., Keresteš, G., Brković, I. (2013). Osobni, obiteljski i okolinski prediktori školskoga uspjeha: Provjera moderatorske uloge odrastanja u ratom različito pogođenim područjima Hrvatske. Psihologijske teme, 22, 1, 1-28.

Keresteš, G., Brković, I., Kuterovac Jagodić, G., Greblo, Z. (2012). Razvoj i validacija upitnika roditeljskog ponašanja. Suvremena psihologija, 15, 1,23-42.

Keresteš, G., Brković, I., & Kuterovac Jagodić, G. (2011). Predictors of psychological well-being of adolescents' parents. Journal of Happiness Studies. DOI 10.1007/s10902-011-9307-1. Published online November 22, 2011.

Kuterovac Jagodić, G., Keresteš, G., Brković, I. (2007). Attachment Styles Of Parents Of Adolescents And Their Parenting Behavior. In V. Ćubela (Ed), Book of Selected Proceedings, 15th Psychology Days in Zadar, May 25-27.2006 (pp.167-183). Zadar: University of Zadar.

Kuterovac Jagodić, G., Keresteš, G., Škrabić Aničić, A. (2005). Rizici u razvoju djece koja se udomljuju. U Brajša Žganec, A.,
Keresteš, G., Kuterovac Jagodić, G. (Ur.). Udomiteljstvo: Skrb o djeci izvan vlastite obitelji: Priručnik za edukaciju stručnjaka. Zagreb: Udruga za inicijative u socijalnoj politici. 43-72.

Kuterovac Jagodić, G. (2003). Posttraumatic Stress symptoms in Croatian children exposed to war: A prospective study. Journal of Clinical Psychology, 59 (1), 9-25.

Kuterovac-Jagodić, G., Kontak, K. (2002). Normalization: A key to children’s recovery. In W.N. Zubenko & J. A: Capozzoli (Eds.). Children and Disasters, Oxford University Press, pp. 159-171.

Kuterovac Jagodić, G. (2002).Dugoročne posljedice rata na mentalno zdravlje djece: Je li rat za djecu, svjedoke rata, zaista završio? Dijete i društvo, 4, 1-2, 135-160.

Vizek-Vidović, V., Kuterovac Jagodić, G. & Arambašić, L. (2000). Posttraumatic symptomatology in children exposed to war. Scandinavian Journal of Psychology, 41, 297-306.

Kuterovac Jagodić, G. (2000). Is War a Good or a Bad Thing: Croatian. Israeli and Palestinian Children's Attitudes Toward War. International Journal of Psychology, 35, 6, 241-257.

Kuterovac, G. (1999). Assessment of Children's Mental Health and Behavior. In. D.Ajduković & P.T. Joshi (Eds.) Empowering children: Psychosocial assistance under difficult circumstances. Zagreb: Society for Psychological Assistance.

Dyregrov, A., Kuterovac, G. & Barath, A. (1996). Factor Analysis of The Impact of Event Scale With Children in War. Scandinavian Journal of Psychology, 37, 339-350.

Kuterovac G., Dyregrov A., Stuvland R. (1994). Children in War: A Silent Majority under Stress, British Journal of Medical Psychology, 67, 363-375.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=180353

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Razvojni rizici, otpornost  i psihopatologija

Specijalistički studij iz kliničke psihologije

  • Psihologija seksualnog ponašanja
  • Klinička procjene djece 

Dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, red. prof.
Soba: C-308, Tel. 4092-100
E-mail: gordana.kuterovac@ffzg.hr
termini konzultacija:
po dogovoru putem e-maila

Objavljivanjem stručnih radova i knjiga, sudjelovanjem u radu projekata, organiziranjem skupova, izlaganjima na stručnim skupovima, predavanjima i edukacijama, sudjelovanjem u radu savjetovališta, gostovanjem u radijskim i televizijskim emisijama, pisanjem članaka za popularne časopise te savjetovališnim radom primjenjuje i popularizira psihologiju, te je  2013. nagrađena od Hrvatskog psihološkog društva nagradom Marulić: Fiat Psyhologia. Kao stručni suradnik i istraživač sudjelovala je projektima za pružanje psihološke pomoći djeci stradaloj u ratu, kao i u edukaciji pomagača kako u našoj zemlji tako i u inozemstvu. Dugogodišnja je predsjednica povjerenstva Agencije za odgoj i obrazovanje RH za polaganje stručnih ispita stručnih suradnika psihologa u dječjim vrtićima. Završila je trogodišnji program izobrazbe iz sistemske obiteljske terapije (1997-1999), jednogodišnji program naobrazbe iz obiteljske medijacije (2005) te trogodišnju edukaciju za eksperta-trenera u području udomiteljstva (2003 -2006). Suautorica je nekoliko psiholoških mjernih instrumenata koji se koriste u psihološkoj praksi i istraživanjima. Recenzira znanstvene i stručne radove i knjige, te prevodi udžbenike. Dugogodišnja je članica Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske. Obnašala je funkciju zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske psihološke komore (2008 – 2010), a od 2011. njegova je  predsjednica. Članica je stručnih sekcija za predškolsku i školsku psihologiju pri Hrvatskom psihološkom društvu i Razreda za predškolsku psihologiju Hrvatske psihološke komore. Suradnica je u IPA projektu Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskom potrebama koji je financiran od strane EU.