HR | EN

/uploads/Ry/xz/Ryxz68mYhl-_z2gSL-ODcQ/slika-za-web.jpg

Helena Bakić

asistentica na projektu

 

Helena Bakić rođena je 1989. godine u Zadru, a osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Zagrebu. 2007. godine upisala je preddiplomski, a 2010. godine diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te je diplomirala 2012. godine na temu osnaživanja žena žrtava obiteljskog nasilja. Za vrijeme studija bila je dobitnica dvije stipendije sveučilišnog Fonda za nadarene studente. 2014. godine upisala je poslijediplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu.

Od 2013. godine radi kao asistent na projektu Europske unije Operationalising psychosocial support in crisis (OPSIC), pod vodstvom prof. dr. sc. Deana Ajdukovića. Cilj projekta jest razvoj operativnog sustava za krizne menadžere u svim fazama reagiranja uslijed velikih katastrofa. U sklopu projekta sudjeluje u izradi sistematskog pregleda i meta-analize dugoročnih posljedica katastrofa.

Od 2013. pohađa edukaciju za savjetovatelje u sklopu kojeg provodi psihološko savjetovanje, te radionicu za provođenje meta-analize. Sudjelovala je u predstavljanju Odsjeka za psihologiju na 2. i 3. Znanstvenom pikniku, gdje su se na zabavan i popularan način prezentirale neke spoznaje iz psihologije.

Glavno područje istraživačkih interesa jesu psihosocijalne posljedice katastrofa, pogotovo na razini zajednice. U okviru područja osobito ju zanima koncept otpornosti zajednice, što će joj biti i glavna tema doktorske disertacije.

Diplomski studij psihologije

Helena Bakić, asist. na projektu
Soba: C trakt sjeverni podrum, tel 6002-385
E-mail: hbakic@ffzg.hr
termini konzultacija:
srijeda 10,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Završila je izobrazbu za savjetovališni rad koju je provelo Društvo za psihološku pomoć (2013), te volontira kao savjetovatelj.