HR | EN

/uploads/86/57/865749c450f8a1fb8461be75aa69c50a/Inja_FF.jpg

Doc.dr.sc. Inja Erceg

 

Rođena je u Zagrebu gdje je završila opću gimnaziju. Studij psihologije završila je 2007. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Po završetku studija godinu dana stažirala je na Klinici za psihološku medicinu KBC-a Zagreb gdje je obavljala poslove psihodijagnostike, radila s onkološkim pacijentima te sudjelovala u istraživanjima iz područja psihoonkologije i kronične boli. Stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori položila je 2008. godine. Od svibnja 2008. do lipnja 2009. godine bila je zaposlena u „Centru Sirius d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge“ gdje je obavljala poslove profesionalne selekcije i procjene potencijala zaposlenika te u „Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanja Sirius“ kao stručni suradnik gdje se bavila profesionalnom orijentacijom, savjetovanjem te projektima prevencije ovisnosti i poticanja zdravog odrastanja među mladima.
Od lipnja 2009. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu za rad na znanstvenoistraživačkom projektu "Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju” MZOS-a. Dio je istraživačkog tima na projektu "Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS)" Hrvatske zaklade za znanost čiji je voditelj dr. sc. Boris Jokić.
Završila je niz edukacija, kao i drugi stupanj iz kognitivno-bihevioralne terapije. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Čimbenici nezadovoljstva tijelom u adolescenciji" obranila je u svibnju 2015. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije.

Glavno područje njenog trenutnog znanstvenog interesa su biološki i sociokulturalni čimbenici razvoja i održavanja nezadovoljstva tijelom u adolescenciji kod djevojaka i mladića, poput dobi i vremena pubertalnog sazrijevanja te roditeljskog i vršnjačkog utjecaja, kao i spolne i dobne razlike u primjeni različitih strategija za promjenu tjelesnog izgleda. U prijašnjim se istraživanjima bavila ispitnom anksioznošću, pozitivnim i negativnim perfekcionizmom te područjima kronične boli i psihoonkologije.

Cjelovita bibliografija

Popis objavljenih publikacija dostupan je na sljedećem linku:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=320413

Preddiplomski studij psihologije

Preddiplomski studij - sve studijske grupe Filozofskog fakulteta

Doc. dr. sc. Inja Erceg
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: inerceg@ffzg.hr
termin konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Tijekom stažiranja na Klinici za psihološku medicinu KBC-a Zagreb tijekom 2007. i 2008. godine bavila se psihodijagnostikom (provođenje kliničkog intervjua s pacijentima i psihologijskog testiranja, interpretacija testovnih rezultata, pisanje nalaza i mišljenja psihologa) te radila s onkološkim pacijenticama. U Centru Sirius d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge bavila se poslovima profesionalne selekcije i procjene potencijala zaposlenika te u Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanja Sirius je, kao stručni suradnik, radila na poslovima profesionalne orijentacije, savjetovanja, pomoći u učenju te na projektima prevencije ovisnosti i poticanja zdravog odrastanja među mladima. Djelovala je i kao stručni suradnik za procjenu projekata udruga u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, kao i u Društvu multiple skleroze Zagrebačke županije u pripremi i provođenju radionica za osobe oboljele od multiple skleroze. Od 2009. godine suradnica je u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u kojem djeluje kao individualni savjetovatelj. Od 2012. godine članica je Upravnog odbora Centra za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanja Sirius.