Inteligencija

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr.sc. Ana Butković, doc.
Izvođači kolegija: dr.sc. Ana Butković, doc.
Broj ECTS bodova: 4
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja
Uvjeti za upis kolegija: Statistika u psihologiji II, Učenje i viši kognitivni procesi
Način polaganja ispita: pismeni

Ciljevi kolegija

Cilj predloženog kolegija je upoznavanje studenata s područjem inteligencije preko različitih teorijskih pristupa, vrsta inteligencije, do povezanosti inteligencije s nekim relevantnim sociodemografskim varijablama i psihološkim konstruktima. Apsolviranjem kolegija studenti će steći temelj za praćenje nastave općih kolegija i primijenjenih kolegija na diplomskom studiju psihologije.


Sadržaj kolegija

Povijest mjerenja inteligencije. Psihometrijske teorije inteligencije. Eksplicitne i implicitne teorije inteligencije. Višestruke inteligencije. Praktična inteligencija. Emocionalna inteligencija. Kreativnost. Uloga naslijeđa i okoline u razvoju inteligencije. Flynn efekt. Spolne razlike u inteligencije. Rasa i inteligencija. Inteligencija i uspjeh. Inteligencija i zdravlje.

Studentske obveze

Pismeni ispit.

Literatura

Obvezna literatura

        Zarevski, P. (2012). Struktura i priroda inteligencije. (poglavlja 3, 6, 7, 10, 13).  Jastrebarsko: Naklada Slap.

  •   Hunt, E. (2011). Human Intelligence (poglavlja 4, 5, 8, 10, 11). Cambridge: University Press.

 

Dodatna literatura

       Goldstein, S., Princiotta, D., & Naglieri, J. A. (2015). Handbook of intelligence: evolutionary theory, historical perspective, and current contents (poglavlja 16, 20, 25). New York: Springer.