HR | EN

Aktualni projekti u Odsjeku za psihologiju

Projekt: Implicitna ličnost i radno ponašanje

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

 

Projekt: Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: Uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm)

Voditeljica: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški

 

Projekt: Odrednice individualnih razlika i intraindividualnih promjena u mjerama emocionalnih sposobnosti i srodnih atributa ličnosti

Voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Buško

Više detalja...

 

Projekt: Odrednice uključenosti u učenje matematike i prirodnih znanosti

Voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Više detalja...

 

Projekt: Pisanje teksta – trening uz pomoć kompjutora djece s disleksijom u Švedskoj i Hrvatskoj

Writing a text – computerized training of children with dyslexia in Sweden and Croatia

Voditeljice projekta za Hrvatsku: Prof. dr. sc. Gordana Keresteš i doc. dr. sc. Irma Brković

Više detalja...

Projekt: Razvoj novog modela komunikacije prilikom sukoba u bliskim vezama

Voditeljica: Tina Krznarić

Projekt: Razvoj vještina čitanja i pisanja u ranoj školskoj dobi

Voditeljica: doc. dr. sc. Irma Brković

Više detalja...

Projekt: Uloga autobiografskog pamćenja u funkciji dobi

Voditeljica: doc. dr. sc. Andrea Vranić

Više detalja...