Iva Kapović

aistentica

 

Iva Kapović rođena je 1993. godine u Splitu. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Vrgorcu. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2012. godine. Tijekom studija radila je u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Diplomirala je 2018. godine, a 2019. upisala doktorski studij na istom fakultetu. Od 2019. godine radi kao asistentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 

Glavno područje znanstvenog i istraživačkog interesa Ive Kapović je socijalna psihologija, posebno međugrupni odnosi. 

Sudjelovala je u istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost Integracijski procesi većine i manjine u višeetničkim zajednicama: uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm) te u istraživačkom projektu Život u Vukovaru danas koji je financirala Zaklada Friedrich Ebert. Od 2020. godine suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Re(building) society: A longitudinal study of post-corona social recovery in Croatian general population (ReSPoC) voditeljice prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški.

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Iva Kapović, asist.
Soba: C-314, Tel. 4092-197
E-mail: ikapovic@ffzg.hr
Termin konzultacija: prema dogovoru putem e-maila

Sudjeluje u organizaciji PsihoFesta, festivala popularne psihologije. Od 2021. godine članica je Etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju. Tijekom studija volontirala je u Forumu za slobodu odgoja.