HR | EN

/uploads/No/pW/NopWaHzpajKxOqTZLBoy3g/app.jpg

Dr. sc. Ivana Hromatko

docentica

 

Na odsjeku za psihologiju radi od 2001. godine (kao znanstvena novakinja na projektima Stres i socijalna reintegracija, Biopsihosocijalne odrednice doživljavanja i ponašanja u zdravlju i bolesti te Provjera evolucijskog modela prilagodbe i zdravlja). 2009 je stekla doktorat iz područja biološke psihologije, a 2012 je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta te se zapošljava u kumulativnom radnom odnosu na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima.

Sudjelovala je u mnoštvu radionica i edukacija, uglavnom iz područja neuroznanosti, članica je više znanstvenih i stručnih udruga, a svoje je radove izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Objavila je nekoliko poglavlja u knjigama te dvadesetak znanstvenih radova. Dobitnica je Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2007.) te JFDP stipendije (US Department of State Bureau, 2010), u sklopu koje se dodatno stručno usavršavala na University of South Carolina.

Ivanini se istraživački interesi općenito nalaze u području biologije ponašanja, od biološke psihologije koja uglavnom proučava proksimalne mehanizme ponašanja do evolucijske psihologije koja analizira ultimativne (evolucijske) uzroke ponašanja. Uže područje interesa joj je endokrinologija ponašanja.

Odabrane publikacije

Hromatko, I., Bajoghli, H., Rebernjak, B., Joshaghani, N., Tadinac, M. (2015). Relationship satisfaction as a function of mate value. Evolutionary Behavioral Sciences, 9, 242-256.

Hromatko, I., Hrgović, J. (2011). Are humans really that bad at theory-based judgments? The effect of evolutionary relevance of the content. Studia psychologica, 53, 2, 163-168.


Mellgren, R.L., Hromatko, I.,  McArthur, D., Mann, M.A. (2010). A test of the evolutionary explanation of jealousy in the United States and Croatia. Društvena istraživanja, 19, 915-931.

Hromatko, I., Butković, A. (2009). Sensation seeking and spatial ability in athletes: An evolutionary account. Journal of human kinetics, 21, 5-13.

Hromatko, I., Tadinac, M., Vranić, A. (2008). Femininity and masculinity across the menstrual cycle: A relation to mate value. Collegium Anthropologicum, 31, 81-86.

Vranić, A., Hromatko, I. (2008). Content-specific activational effects of estrogen on working memory performance. The Journal of General Psychology, 135, 323-336.

Hromatko, I., Tadinac, M. (2006). Testosterone levels influence spatial ability: Further evidence for curvilinear relationship. Review of Psychology, 13, 27-34.

Hromatko, I., Tadinac, M., Prizmić, H. (2006). Women's hormonal status and mate value influence relationship satisfaction and perceived male attractiveness. Psyhological Topics, 15, 315-330.

 

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=244931

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Psihoneuroendokrinologija

Dr. sc. Ivana Hromatko, doc.
Soba: C-310, Tel. 4092-193
E-mail: ivana.hromatko@ffzg.hr
termin konzultacija:
srijeda 14:00 - 15:30

Aktivno sudjeluje u popularizaciji psihologije kao znanosti: održala je nekoliko javnih predavanja, objavljuje znanstveno-popularne članke, a sudjeluje i na manifestacijama poput Festivala znanosti i PsihoFesta. Također se bavi stručnim prevođenjem te je dosad sudjelovala u prevođenju nekolicine znanstvenih knjiga i sveučilišnih udžbenika.