HR | EN

/uploads/2c/e0/2ce0ddd1920b562e519a4fdffd57e869/app.jpg

Dr. sc. Ivana Hromatko

izvanredna profesorica

 

Diplomirala je u području biološke psihologije 2001. godine. Iste se godine zapošljava na Odsjeku za psihologiju, gdje je prvo radila kao znanstvena novakinja na projektima Stres i socijalna reintegracija, Biopsihosocijalne odrednice doživljavanja i ponašanja u zdravlju i bolesti te Provjera evolucijskog modela prilagodbe i zdravlja. Dobitnica je Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2007). Nakon stjecanja doktorata iz područja biološke psihologije (2009), u sklopu JFDP stipendije (US Department of State Bureau, 2010), dodatno se stručno usavršavala na University of South Carolina. Uz to, sudjelovala je u mnoštvu radionica i edukacija, uglavnom iz područja bihevioralne neuroznanosti, članica je više znanstvenih i stručnih udruga, a svoje je radove izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Godine 2012. je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a trenutno je u zvanju izvanrednog profesora. Objavila je četrdesetak znanstvenih radova i poglavlja u knjigama.

Ivanini se istraživački interesi općenito nalaze u području biologije ponašanja, od biološke psihologije koja uglavnom proučava proksimalne mehanizme ponašanja do evolucijske psihologije koja analizira ultimativne (evolucijske) uzroke ponašanja. Detaljnije.

Odabrane publikacije

Hromatko, I., Tonković, M. & Vranic, A. (2021). Trust in Science, Perceived Vulnerability to Disease, and Adherence to Pharmacological and Non-pharmacological COVID-19 Recommendations. Frontiers in psychology, 12, 664554, 9 doi:10.3389/fpsyg.2021.664554.

 

Hromatko, I., Grus, A. & Kolđeraj, G. (2021). Do islanders have a more reactive behavioral immune system? Social cognitions and preferred interpersonal distances during the COVID-19 pandemic. Frontiers in psychology, 12, 647586, 16 doi:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.647586/full. 

 

Petanjek, Z., Hromatko, I., Sedmak, D. & Hladnik, A. (2021). Razvojna razdoblja kore velikog mozga i razvoj mentalnih procesa. U: Begovac, I. (ur.) Dječja i adolescentna psihijatrija. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, str. 16-40. https://repozitorij.mef.unizg.hr/islandora/object/mef:3027

 

Hromatko, I., & Hrgović, J. (2020). The how and the why of the human inability to accept evolutionary explanations. Evolutionary Behavioral Sciences, 14(4), 336–341. https://doi.org/10.1037/ebs0000225

 

Walter, K.V, Conroy-Beam, D., Buss, D.M., et al. (2020). Sex Differences in Mate Preferences Across 45 Countries: A Large-Scale Replication. Psychological Science, 31, 408-423. https://doi.org/10.1177/0956797620904154

 

Hromatko, I., Tadinac, M., Jokić-Begić, N., Lauri Korajlija, A., Kotrulja, L (2019). Evolutionary medicine perspective on coping style and health outcomes: an exploratory study. Homo: Journal of Comparative Human Biology, 70(4), 245-254. https://doi.org/10.1127/homo/2019/1094 

 

Hromatko, I., Fajfarić, M., Tadinac, M. (2019). What feeds the green-eyed monster: sociodemographic and sociosexual determinants of jealousy. Evolution, Mind and Behaviour, 1-10. https://doi.org/10.1556/2050.2019.00009

 

Conroy-Beam, D., Roney, J.R., Lukaszewsk, A.W., Buss, D.M. et al. (2019). Assortative mating and the evolution of desirability covariation, Evolution and Human Behavior, 40(5), 479-491. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2019.06.003

 

Hrgović, J., Hromatko, I. (2018). The time and social context in sunk-cost effects. Evolutionary Psychological Science, 4(3), 258-267. https://doi.org/10.1007/s40806-017-0134-4

 

Hromatko, I., Bajoghli, H., Rebernjak, B., Joshaghani, N., Tadinac, M. (2015). Relationship Satisfaction as a Function of Mate Value. Evolutionary Behavioral Sciences, 9(4), 242-256.

 

Hromatko, I., Hrgović, J. (2011). Are humans really that bad at theory-based judgments? The effect of evolutionary relevance of the content. Studia psychologica, 53(2), 163-168.

 

 

Cjelovita bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/18091?report=1

https://www.researchgate.net/profile/Ivana-Hromatko

https://orcid.org/0000-0002-3837-1929

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Doktorski studij psihologije

  • Psihoneuroendokrinologija

Dr. sc. Ivana Hromatko, izv.prof.
Soba: C-310, Tel. 4092-193
E-mail: ivana.hromatko@ffzg.hr
prema dogovoru putem e-maila

Aktivno sudjeluje u popularizaciji psihologije kao znanosti: održala je nekoliko javnih predavanja, objavljuje znanstveno-popularne članke, a sudjeluje i na manifestacijama poput Festivala znanosti i PsihoFesta. Također se bavi stručnim prevođenjem te je dosad sudjelovala u prevođenju nekolicine znanstvenih knjiga i sveučilišnih udžbenika.