Dr. sc. Jasmina Tomas

poslijedoktorandica

 

Jasmina Tomas diplomirala je 2012. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom diplomskog studija nagrađena je Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski studij psihologije završila je 2018. godine u okviru međunarodnog dvojnog doktorata znanosti (Cotutelle de thèse) na Sveučilištu u Zagrebu (Filozofski fakultet; pod mentorstvom prof. dr. sc. Darje Maslić Seršić) i belgijskom sveučilištu KU Leuven (Faculty of Psychology and Educational Sciences; pod mentorstvom prof. dr. sc. Hansa De Witte). 

2012. godine zapošljava se kao asistentica na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju FFZG gdje od 2019. godine radi kao poslijedoktorandica. Tijekom dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada sudjelovala je u desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, u koautorstvu je objavila nekoliko znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima te jednu znanstvenu knjigu, a svoje radove redovito izlaže na međunarodnim konferencijama.

U sklopu obaveza međunarodnog dvojnog doktorata boravila je i znanstveno se usavršavala šest mjeseci u Belgiji na KU Leuven. 2019. godine postala je stipendistica programa Fulbright za postdoktorsko usavršavanje (Fulbright Postdoctoral Research Award) na Washington State University Vancouver za akademsku godinu 2020/2021. Pohađala je nekoliko metodoloških edukacija u inozemstvu na kojima se usavršavala u području metodologije strukturalnog i višerazinskog modeliranja.

Od 2012. godine sudjelovala je ili trenutno sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Psihologijski praktikum 2 i 3, Statistika u psihologiji 1, Organizacijska psihologija i Upravljanje karijerom (kolegij se provodi metodom društveno korisnog učenja). Također sudjeluje i u izvođenju nastave na doktorskom studiju psihologije. Bila je suvoditeljica 23. Ljetne psihologijske škole na temu operacionalizacije konstrukta dispozicijske zapošljivosti u hrvatskom radnom kontekstu. 

Recenzira radove za međunarodne i domaće časopise. Sudjeluje u radu Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članica je Hrvatske psihološke komore i European Association of Work and Organizational Psychology.

Glavno područje istraživačkog interesa Jasmine Tomas je psihologija rada i organizacijska psihologija. Uže istraživačke teme kojima se bavi proizlaze iz zdravstvene psihologije rada: nesigurnost posla, zapošljivost, organizacijska klima i dobrobit zaposlenika. U fokusu dosadašnjeg istraživačkog rada bilo joj je longitudinalno ispitivanje prediktora nesigurnosti posla te moderatora negativnih učinaka ovoga stresora na opću i radnu dobrobit zaposlenika.

Odabrane publikacije

Urbanaviciute, I., Roll, L. C., Tomas, J., i De Witte, H. (2020). Proactive strategies for countering the detrimental outcomes of qualitative job insecurity in academia. Stress & Health. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/smi.3023

Tomas, J., Maslić Seršić, D., & De Witte, H. (2019). Psychological climate predicting job insecurity through occupational self-efficacy. Personnel Review, 48(2), 360-380. https://doi.org/10.1108/PR-05-2017-0163

Butković, A., Tomas, J., Španić, A. M., Vukasović Hlupić, T., i Bratko, D. (2020). Emerging adults versus middle-aged adults: Do they differ in psychological needs, self-esteem and life satisfaction. Journal of Happiness Studies, 21, 779–798. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00106-w

Tomas, J., i Maslić Seršić, D. (2017). Searching for a job on the contemporary labour market: the role of dispositional employability. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 2(1), 1-13. http://doi.org/10.16993/sjwop.9

Tomas, J., i Maslić Seršić, D. (2015). Job insecurity and health among industrial shift workers: The role of organizational context. Psychology of Human Resources Journal, 13(2), 189–205.

Maslić Seršić, D., i Tomas, J. (2015). Zapošljivost kao suvremena alternativa sigurnosti  posla: Teorije, nalazi i preporuke u području psihologije rada. Revija za socijalnu politiku, 22(1), 95-112. https://doi.org/10.3935/rsp.v22i1.1233

Maslić Seršić, D., i Tomas, J. (2014). The role of dispositional employability in determining individual differences in career success. Društvena istraživanja, 23(4), 593-613. https://doi.org/10.5559/di.23.4.03

Cjelovita bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/32014

Diplomski studij psihologije

Dr. sc. Jasmina Tomas, poslijedoktorandica
Soba: C-319, Tel. 4092-154
E-mail: jasmina.tomas@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila
Plaćeni dopust u ljetnom semestru 2020./2021.
Stipendija Fulbrightove zaklade za postdoktorsko znanstveno
usavršavanje 
(Fulbright Postdoctoral Research Award),
Washington State University, 
Vancouver, USA

U svojem dosadašnjem stručnom radu Jasmina Tomas sudjelovala je u provođenju primijenjenih istraživanja u više desetaka organizacija iz javnog i poslovnog sektora. Na temelju rezultata tih istraživanja pripremala je stručne izvještaje s analizama stresora u radu, organizacijske klime te opće i radne dobrobiti zaposlenika. Od 2018. godine sudjeluje u radu Centra za razvoj karijera FFZG.

U sklopu aktivnosti vezanih za popularizaciju psihologijske znanosti u koautorstvu je objavila jedan stručni rad (poglavlje) u knjizi PsihoFestologija 2 te aktivno sudjeluje u organizaciji i programu manifestacije PsihoFesta. Na Odsjeku za psihologiju bila je (ili trenutno je) članica dvaju programsko-organizacijskih odbora Dana Ramira i Zorana Bujasa.