HR | EN

Dr. sc. Jasmina Tomas

poslijedoktorandica

 

Jasmina Tomas rođena je 1988. godine u Karlovcu gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Diplomirala je 2012. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom diplomskog studija nagrađena je Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski studij psihologije završila je 2018. godine u okviru međunarodnog dvojnog doktorata znanosti (Cotutelle de thèse) na Sveučilištu u Zagrebu (Filozofski fakultet; mentorica: prof. dr. Darja Maslić Seršić) i belgijskom sveučilištu KU Leuven (Faculty of Psychology and Educational Sciences; mentor: prof. dr. Hans De Witte).

2012. godine zapošljava se kao asistentica na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju FFZG gdje od 2019. godine radi kao poslijedoktorandica. Tijekom dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada sudjelovala je u osam domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata, u koautorstvu je objavila šest znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i jednu znanstvenu knjigu, a svoje je radove izlagala na desetak međunarodnih znanstvenih skupova.

Od 2012. godine sudjelovala je ili trenutno sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Psihologijski praktikum 2 i 3, Statistika u psihologiji 1, Organizacijska psihologija i Upravljanje karijerom (kolegij se provodi metodom društveno korisnog učenja). Bila je suvoditeljica 23. Ljetne psihologijske škole na temu operacionalizacije konstrukta dispozicijske zapošljivosti u hrvatskom radnom kontekstu.

U sklopu obaveza međunarodnog dvojnog doktorata boravila je i znanstveno se usavršavala šest mjeseci u Belgiji na KU Leuven. Pohađala je nekoliko metodoloških edukacija u inozemstvu na kojima se usavršavala u području metodologije strukturalnog i višerazinskog modeliranja. Članica je Hrvatske psihološke komore i European Association of Work and Organizational Psychology.

Glavno područje istraživačkog interesa Jasmine Tomas je psihologija rada i organizacijska psihologija. Uže istraživačke teme kojima se bavi proizlaze iz zdravstvene psihologije rada: nesigurnost posla, zapošljivost, organizacijska klima i dobrobit zaposlenika. U fokusu dosadašnjeg istraživačkog rada bilo joj je longitudinalno ispitivanje prediktora nesigurnosti posla te moderatora negativnih učinaka ovoga stresora na opću i radnu dobrobit zaposlenika.

Odabrane publikacije

Tomas, J., Maslić Seršić, D., i De Witte, H. (in press). Psychological climate predicting job insecurity through occupational self-efficacy. Personnel Review. https://doi.org/10.1108/PR-05-2017-0163

Tomas, J., i Maslić Seršić, D. (2017). Searching for a job on the contemporary labour market: the role of dispositional employability. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 2(1), 1-13.

Tomas, J., i Španić, A.M. (2016). Angry and beautiful: The interactive effect of facial expression and attractiveness on time perception. Psychological topics, 25(2), 299–315. 

Tomas, J., i Maslić Seršić, D. (2015). Job insecurity and health among industrial shift workers: The role of organizational context. Psychology of Human Resources Journal, 13(2), 189–205.

Maslić Seršić, D., i Tomas, J. (2015). Zapošljivost kao suvremena alternativa sigurnosti  posla: Teorije, nalazi i preporuke u području psihologije rada. Revija za socijalnu politiku, 22(1), 95-112.

Maslić Seršić, D., i Tomas, J. (2014). The role of dispositional employability in determining individual differences in career success. Društvena istraživanja, 23(4), 593-613.

Cjelovita bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/340415

Diplomski studij psihologije

Dr. sc. Jasmina Tomas, poslijedoktorandica
Soba: C-319, Tel. 4092-154
E-mail: jasmina.tomas@ffzg.hr
termini konzultacija:
ponedjeljak, 11,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

U svojem dosadašnjem stručnom radu Jasmina Tomas sudjelovala je u provođenju primijenjenih istraživanja u više desetaka organizacija iz javnog i poslovnog sektora. Na temelju rezultata tih istraživanja pripremala je stručne izvještaje s analizama stresora u radu, organizacijske klime te opće i radne dobrobiti zaposlenika. Od 2018. godine sudjeluje u radu Centra za razvoj karijera FFZG.

U sklopu aktivnosti vezanih za popularizaciju psihologijske znanosti u koautorstvu je objavila jedan stručni rad (poglavlje) u knjizi PsihoFestologija 2 te aktivno sudjeluje u organizaciji i programu manifestacije PsihoFesta. Na Odsjeku za psihologiju bila je (ili trenutno je) članica dvaju programsko-organizacijskih odbora Dana Ramira i Zorana Bujasa.