Diplomske radnje

Obavijest o mentorima diplomskih radnji za generaciju 2009./2010.

Studenti zainteresirani za izradu diplomske radnje na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju raspoređeni su na sljedeći način:

 

Prof. dr. sc. Lidija Arambašić

 1. Tea Habazin
 2. Mihaela Homjak
 3. Andrea Gerčer
 4. Luka Škrinjarić
 5. Ana Miljački Matak
 6. Helena Vlahinja
 

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić

 1. Nenad Jakšić
 2. Boris Šurija
 3. Natalija Šitum
 4. Ena Ivezić
 5. Monika Lemaić
 6. Mirela Vlašić
  

Dr.sc. Anita Lauri Korajlija

 1. Laura Marković
 2. Igor Čerenšek
 3. Tea Vidaković
 4. Maja Erceg

Diplomske radnje

Franić, Marina (2003). Provjera diferencijalno-dijagnostičke valjanosti revidirane beta serije na različitim dijagnostičkim skupinama.
Basara, Latinka (2004). Indeks tjelesne mase i osobine ličnosti kao mogući prediktori ponašanja rizičnog za bulimiju. 
Deuš, Valentina (2005). Osobni prostor shizofrenih bolesnika. 
Markanović, Dragana (2005). Odnos tolerancije boli i nekih tehnika kontrole boli s lokusom kontrole.
Martinis, Tina (2005). Percepcija kvalitete života u funkciji dobi.
Hrpka, Hana (2005). Usporedba roditeljske procjene dječjeg 
Zaić, Asja (2005). Odnos simptoma anksioznosti, depresivnosti i somatizacije u dječjoj dobi.
Kostić, Renata (2006). Odnos simptoma anksioznosti i depresije i dimenzija ličnosti u adolescenciji. 
Lipovec, Tomislav (2006). Spol djece i rodne uloge roditelja. 
Belavić, Ivana (2006). Povezanost perfekcionizma, anksioznosti i depresivnosti kod djece. 
Karasić, Helena (2006). Provjera pouzdanosti i valjanosti višedimenzionalnog upitnika seksualnosti.
Molnar, Maja (2006). Povezanost perfekcionizma sa samopoštovanjem i zadovoljstvom kvalitetom života.
Belavić, Ivana (2006). Povezanost perfekcionizma, anksioznosti i depresivnosti kod djece. 
Erceg, Inja (2007). Povezanost ispitne anksioznosti s perfekcionizmom. 
Miščević, Marina (2007). Simptomi anksioznosti i depresivnosti kod osnovnoškolske djece. 
Knezić, Gordana (2007). Ljestvica anksiozne osjetljivosti za djecu: faktorska struktura, spolne i dobne razlike.

Teme za diplomske radnje

Mentori za izradu diplomskih radnji mogu biti sljedeći članovi Katedre:

1. dr.sc. Lidija Arambašić, red.prof.

2. dr.sc. Nataša Jokić-Begić, izv. prof.

3. dr.sc. Anita Lauri Korajlija, doc.

Sudjelovanje u istraživanjima

Studenti zainteresirani za sudjelovanje u istraživanjima, a time i prikupljanja iskustva (te eksperimentalnih sati) mogu se javiti dr. sc. Aniti Lauri Korajlija u c-318 ili Tanji Jurin, asist. u sobu c-303.

Trenutno provodimo istraživanja prikupljajući podatke na općoj populaciji odraslih sudionika.