/uploads/26/ba/26bab1c0f0afb39b2fda58db26cde4a4/koraljka.jpg

Dr. sc. Koraljka Modić Stanke

viša asistentica

 

Koraljka Modić Stanke rođena je 1980. godine u Zagrebu. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. godine obranivši diplomsku radnju pod nazivom „Ovisnost doživljaja boli o socijalnom kontekstu“. U lipnju 2013. godine završila je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj fizičke udaljenosti i odnosa promatrača i sudionika na doživljaj boli u eksperimentalnim uvjetima“. Od veljače 2007. godine zaposlena u gore navedenom Odsjeku na radnom mjestu asistenta, a od srpnja 2013. na radnom mjestu višeg asistenta.

Kao istraživač, u razdoblju od 2006. do 2013. godine sudjelovala je na znanstvenom projektu „Integracija informacija kao osnova cjelovitog doživljavanja“. U razdoblju od 2014. do 2016. godine sudjelovala je na međunarodnom projektu „Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe”. Dobila je priznanje Young Scientists Paper Prize za rad u koautorstvu: „The role of experience in assessment of pain in others  u sklopu Alps Adria Psychology Conference 2010 te je nominirana za Best poster presentation za rad u koautorstvu: „Assessment of pain in others – searching for what matters“ u sklopu kongresa Pain in Europe VI. Do sada je objavila nekoliko znanstvenih radova te sudjelovala na većem broju međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Povremeni je recenzent nekoliko domaćih znanstvenih časopisa. Sudjelovala je u prevođenju sveučilišnog udžbenika s engleskog na hrvatski jezik. Dugogodišnji je član povjerenstva za nostrifikaciju inozemnih visokoškolskih diploma Odsjeka za psihologiju.

Glavno područje njena zanimanja je eksperimentalna psihologija u okviru koje se bavi ispitivanjem konteksta kao odrednice promjene u području percepcije. U istraživačkom radu ponajviše je usmjerena na proučavanje percepcije u području doživljavanja boli, odnosno istraživanje načina na koji različiti spoznajni, socijalni, okolinski i podražajni kontekst dovodi do inter- i intra-individualnih razlika u doživljaju boli.
U novije se vrijeme  također bavi i područjem psihologije posvojenja gdje se usmjerava na istraživanja stavova okoline prema članovima posvojiteljskih obitelji, odrednica doživljaja (budućeg) roditeljstva potencijalnih posvojitelja te kvalitete života članova posvojiteljskih obitelji.  

Odabrana bibliografija

Modić Stanke, K., Ivanec, D. (2016). Pain threshold – Measure of pain sensitivity or social behavior? Psihologija. 49 (1), 37-50.

Modić Stanke, K., Ivanec, D. (2010). Social context od pain perception: the role of other people's presence and physical distance. Review of psychology. 17 (1), 69-74.

Modić Stanke, K., Ivanec, D. Ružić, V., Petrak, O., Lučanin, D. (2010). The role of experience in the assessment of pain in others. Review of psychology. 17 (2), 119-123.

Modić Stanke, K., Ivanec, D. (2008). Ovisnost doživljaja boli o socijalnom kontekstu. Suvremena psihologija. 11 (1), 25-39.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=293395

Dr. sc. Koraljka Modić Stanke, viša asist.
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: kmstanke@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Dr. sc. Koraljka Modić Stanke od 2010. godine surađuje s nevladinim sektorom u području posvojenja te je angažirana kao suradnik na nizu projekata kojima je cilj unaprjeđivanje kvalitete života posvojiteljskih obitelji. Bila je suvoditelj istraživanja „Problemi i potrebe posvojiteljskih obitelji tijekom procesa prilagodbe i integracije posvojenje djece u obitelj, odgojno-obrazovne institucije i okolinu“ kao i istraživanja „Prepreke posvojenju „teže posvojive“ djece“. U sklopu projekta društveno korisnog učenja bila je mentor istraživanja „Koliko su škole spremne za posvojenu djecu?“ te „Jesu li stručnjacima različitih profila koji rade s djecom/obiteljima potrebne edukacije na temu posvojenja?“. Održala je pozvano predavanje „Adoption & what’s medicine got to do with it?“ u sklopu 3rd Symposium on Human Rights - Children's Rights u organizaciji CroMSIC. Koautor je „Dnevnika posvojenja“ – alata za pripremu i prilagodbu djece i roditelja na proces posvojenja. Dugogodišnji je član udruge ADOPTA – udruge za potporu posvajanju.

Završila je dodatnu kliničku edukaciju o primjeni Terapije kroz igru (Theraplay) koju je održao Theraplay institute USA te edukaciju „Terapijske priče: Kako pričanjem priča rješavati dječje strahove i teškoće?“. Pohađala je niz edukacija vezanih uz rad u programu SAS (Statistial Analysis System) u organizaciji Sveučilišnog računalnog centra. Stekla je dodatno stručno obrazovanje u području nastavnih kompetencija završivši edukaciju „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“ koje provodi Forum za slobodu odgoja te edukacije „Društveno korisno učenje u osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i visokoškolskoj nastavi“ i „Service-Learning Networking in Higher Education“ u organizaciji Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U sklopu kolegija Psihologija posvojenja, čiji je idejni začetnik i voditelj, godišnje mentorira po nekoliko projekata društveno korisnog učenja  koji se provodi po principima društveno-korisnog učenja.