/uploads/3d/8f/3d8fa8ae28b046295823843f4a3dcd10/Pehar-Lana.JPG

Lana Pehar

asistentica na projektu

 

Lana Pehar rođena je 1989. godine u Splitu, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 2008. godine upisala prediplomski, a 2011. godine diplomski studij psihologije. Diplomirala je 2014. godine na temu evolucijskih odrednica sklonosti etničkoj diskriminaciji. Godine 2015. upisala je poslijediplomski doktorski studij psihologije koji trentno polazi.

Od 2016. godine radi kao asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: Uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm) pod vodstvom prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški. Trenutno je i suradnica na projektu Education in divided societies: Developing and researching shared education in the Republic of Macedonia, Bosnia and Hercegovina, and Croatia, koji je usmjeren na izgradnju suradničke mreže znanstvenika, praktičara i nevladinih organizacija iz zemalja s iskustvom odvojenog školovanja sukobljenih grupa.

Tijekom studija pohađala je edukacije iz statističkih analiza u računalnom programu R, moderacijskih i medijacijskih analiza te linearnog strukturalnog modeliranja. Dobitnica je nagrade za izvrsnost u studiju, rektorove nagrade za studentski istraživački rad te Bujasove zlatne značke za osobito vrijedan diplomski rad.

Glavno područje istraživačkih interesa su međugrupni odnosi u višeetničkim zajednicama, s posebnim naglaskom na ulogu međugrupnog kontakta i društvenih normi u predikciji međugrupnih stavova i ponašanja djece i odraslih.