Dr. sc. Maja Parmač Kovačić

docentica

 

Maja Parmač Kovačić rođena je 15.05.1982. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2005. godine, a 2013. godine je doktorirala obranivši disertaciju pod nazivom Provjera Paulhusova dvorazinskoga modela socijalno poželjnoga odgovaranja. Na istom fakultetu zaposlena je najprije kao asistent (2005.), a potom kao viši asistent (2011.).
Tijekom svog rada na Odsjeku za psihologiju sudjelovala je u izvođenju nastave na ukupno sedam kolegija, većinom vezanih uz područje psihologije rada. Pod njenim mentorstvom izrađeno je desetak diplomskih radova te jedan samostalni istraživački rad studenata nagrađen Rektorovom nagradom. Bila je voditeljica 18. Ljetne psihologijske škole studenata (2008.) na temu Ličnost i radno ponašanje.
Aktivno je sudjelovala u provođenju nekoliko znanstvenih i stručnih projekata u području psihologije rada. U tom području objavila je desetak znanstvenih i stručnih radova te je s dvadesetak izlaganja sudjelovala na različitim domaćim i međunarodnim skupovima. Sudjelovala je u konstrukciji i adaptaciji većeg broja upitnika i testova. Pohađala je više stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu. Kao članica Programsko-organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Član je čelništva Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, European Association of Work and Organizational Psychology, International Association of Applied Psychology te uredništva časopisa „Suvremena psihologija“.

Središnji istraživački interes Maje Parmač Kovačić je odnos karakteristika ličnosti i radnog ponašanja. U sklopu te teme bavila se usporedbom različitih metoda za mjerenje ličnosti u organizacijske svrhe te problemom lažiranja odgovora u selekcijskim situacijama.
Trenutno surađuje na uspostavnom istraživačkom projektu "Implicitna ličnost i radno ponašanje" financiranom iz sredstava Hrvatske zaklade za znanost.

Dr. sc. Maja Parmač Kovačić, viša asist.
Soba: C-303, Tel. 4092-378
E-mail: mparmac@ffzg.hr
konzultacije prema dogovoru putem e-maila

Član je čelništva sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva.
Član je uredništva i povremeni recenzent časopisa Suvremena psihologija.
Trenutno sudjeluje na dva projekta financirana iz  sredstava Europskog socijalnog fonda: Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada i Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja.
Bila je član radne skupine za uspostavu Nacionalnog foruma za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje te je jedan od predavača na seminarima namijenjenim unaprjeđenju znanja psihologa u osnovnim školama potrebnog za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika (organizator: Euroguidance Hrvatska pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije).
Sudjelovala je u provođenju različitih selekcijskih postupaka (prijemni ispiti na Filozofskom i Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, različite domaće i multinacionalne tvrtke).
Aktivno sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu, provodeći individualna savjetovanja i grupne radionice.