Dr. sc. Margareta Jelić

docentica

 

Margareta Jelić završila je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje u Zagrebu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2000) te magistrirala 2003. i doktorirala 2008. Od 2001. godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao asistent, viši asistent (2008), docent (2010). 

Tijekom svog rada u Odsjeku za psihologiju aktivno je sudjelovala u provođenju više znanstvenih i stručnih projekata iz područja socijalne psihologije. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Društva za psihološku pomoć, Hrvatske psihološke komore te IARR. Do sada je objavila dvadesetak znanstvenih i nekoliko stručnih radova te je jedna od urednica dvije knjige i jednog zbornika. Podnijela je preko 60 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Osim u  nastavi iz socijalne i ekološke psihologije, angažirala se u dodatnom radu sa studentima kao voditeljica XV. i XXIV.  Ljetne škole. Također je kao članica organizacijskih odbora sudjelovala je u pripremi nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.  

Usavršavala se, među ostalim, u Nizozemskoj (2004) i Bergenu (2005) te bila gostujući predavač na Sveučilištu u Lausanni (Švicarska). Također je završila senzibilizacijski i napredni seminar iz kriznih intervencija 2001. godine i potom sudjelovala u koordinaciji i provedbi kriznih intervencija u području školstva i socijalne skrbi u Hrvatskoj. Završila je i nekoliko stručnih izobrazbi iz područja rodnih uloga i odnosa, obiteljske medijacije, metodike nastave usmjerene aktivnom učenju i razvijanju kritičkog mišljenja. Također je završila i edukaciju iz geštalt psihoterapije u organizaciji IGW Instituta te radi kao savjetovateljica u Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Glavno područje znanstvenog interesa Margarete Jelić su međugrupni odnosi, bliski odnosi te samopoimanje i samopoštovanje.

U području grupnih i međugrupnih odnosa bavi se prvenstveno socijalno rekonstrukcijskim procesima u zajednicama pogođenima ratom uz naglasak na oblike vezanosti za naciju odnosno razvoj (etničkog) identiteta, te njihov značaj u odnosima manjine i većine.

U sklopu teme o bliskim odnosima fokusirala se na istraživanje uloge privrženosti na zadovoljstvo odnosom, te na dijadna istraživanja bračnih i općenito partnerskih odnosa.

Također se bavi istraživanjima samopoštovanja i srodnih konstrukata i njihovom ulogom u interpersonalnim odnosima, kao i u grupnom i međugrupnom kontekstu.

Odabrane publikacije

Jelić, M. i Kamenov, Ž. (2015). Age Differences in Effects of Family Structure and Quality on Attachment to Family and Romantic Partners. Psychological Topics, 24, 1, 155-172.

Jelić, M., Čorkalo Biruški, D. i Ajduković, D. (2014). Ideološki stavovi većinske grupe u dvije višeetničke sredine. Revija za socijalnu politiku, 21(1), 19-42.

Prot, S., Gentile, D.A., Anderson, C. A., Suzuki, K., Swing, E., Lim, K.M., Horiuchi, Y., Jelic, M., Krahé, B., Liuqing, W., Liau, A., Khoo, A., Petrescu, P.D., Sakamoto, A., Tajima, S., Toma, R.A., Warburton, W., Zhang, X., & Lam, B.C.P. (2014). Long-Term Relations Among Prosocial Media Use, Empathy, and Prosocial Behavior. Psychological Science, 25(2), 358-368.

Jelić, M., Kamenov, Ž. i Huić, A. (2014). Perceived spouse’s affectionate and antagonistic behaviours contribute and marital satisfaction. Društvena istraživanja, 23(1), 87-107.

Jelić, M., Čorkalo Biruški, D. i Ajduković, D. (2013). Predictors of Collective Guilt After The Violent Conflict. Collegium Antropologicum, 37 (1), 1-10

Jelić, M. (2012). Nove spoznaje u istraživanjima samopoštovanja: konstrukt sigurnosti samopoštovanja. Društvena istraživanja, 21, 2 (116), str.443-463 

Tadinac, M., Bajoghli, H., Joshagani, N., Hromatko, I., Jelić, M. i Kamenov, Ž. (2012). Determinants of Relationship Quality: A Cross- Cultural Study. Psychology Research. 2, 1; 40-51

Marušić, I., Kamenov, Ž. i Jelić, M. (2011). Personality and attachment  to friends. Društvena istraživanja, 20,4,1119-1137

Jelić, M. (2009). Is self-esteem predictor of in-group bias and out-group discrimination? Review of Psychology. 16,1; 9-18

Kamenov, Ž, Jelić, M, Tadinac, M., i Hromatko, I. (2007). Quality and stability of the relationship as a function of distributing of housework, financial investments, and decision making between partners. Book of Selected Proceedings (Ur. Čubela Adorić, V), 15th Psychology Days in Zadar

Marušić, I., Kamenov, Ž. i Jelić, M. (2006). Personality and attachment to romantic partners. Review of Psychology, 13, 1, 9-19

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=246970

Dr. sc. Margareta Jelić, doc.
Soba: C-306, Tel. 4092-189
E-mail: mjelic@ffzg.hr
termini konzultacija:
srijeda 11,00-12,00
ili prema dogovoru putem e-maila

Područja njenog stručnog rada uključuju psihosocijalne intervencije u krizom pogođenoj zajednici, socijalnu rekonstrukciju zajednice nakon sukoba, krizne intervencije usmjerene na pojedinca i zajednicu te pitanja ravnopravnosti manjina. Između ostalog, bila je koordinatorica kriznih intervencija i sudjelovala u provedbi nekoliko kriznih intervencija u sustavu prosvjete i socijalne skrbi, kao i u sklopu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta.

Recenzentica je u mnogim domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima: Psihologija, Personal Relationships, Psychological Reports, Društvena istraživanja, Ljetopis socijalnog rada, Suvremena psihologija, Suvremene teme, Socijalna psihijatrija, Kulturologija.

Suautorica je nekoliko psiholoških mjernih instrumenata, jedna je od prevoditeljica knjige Luciferov učinak: kako dobri ljudi postaju zli / Zagreb : TIM press (2009), a objavila je i nekoliko stručnih radova:

  1. Jelić, M. i Huić, A. (2011). Usporedba rodne (ne)ravnopravnosti po područjima. U: Kamenov, Ž. i Galić, B. (Ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj: Istraživanje «Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH». Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 209-224.
  2. Jelić, M. i Huić, A. (2011). Načini reagiranja na rodnu diskriminaciju. U: Kamenov, Ž. i Galić, B. (Ur.) Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj: Istraživanje «Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH». Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 225-233.
  3. Jelić, M. (2008).  Što vidimo u ogledalu? Pojam o sebi i samopoštovanje. U D. Čorkalo Biruški, D. (Ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori (str. 279. -297). Zagreb: Školska knjiga.
  4. Jelić, M. (2008).  Voli me, ne voli me... i zašto? Privlačnost, privrženost i ljubav. U D Čorkalo Biruški, D. (Ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori (str. 299.-321.). Zagreb: Školska knjiga.


Jedna je od voditeljica dvije Ljetne psihologijske škole (2005. i 2014.)

Bila je članica Etičkog povjerenstva za istraživanja s ljudima Odsjeka za psihologiju, te je članica Povjerenstva na priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Odsjeka za psihologiju.

Bila je članica međunarodne mreže The European Network for Traumatic Stress (TENTS) za Jugoistočnu Europu te sudjelovala u provođenju fokusnih grupa i izradi izvještaja te izlaganju nalaza.

Članica je Društva za psihološku pomoć i Hrvatske psihološke komore.

U Hrvatskoj je aktivno sudjelovala u organizaciji nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija s velikim brojem sudionika od kojih treba posebno izdvojiti sljedeće: ISHHR, 2001; Europska konferencija traumatskog stresa, 2007; Europska konferencija socijalne psihologije, 2008. Također je bila članica regionalnog odbora međunarodnog psihologijskog skupa u Novom Sadu (2013). Na domaćim skupovima organizirala je nekoliko simpozija.

Od 2001. godine aktivno sudjeluje u radu Savjetovališta za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu. S ciljem kvalitetnijeg savjetodavnog rada kontinuirano sudjeluje u edukacijama, radionicama i stručnim predavanjima, a završila je i edukaciju iz Gestalt psihoterapije.

 U organizaciji Centra za primijenjenu psihologiju 2013. godine kao koautorica i suvoditeljica održala je radionicu "Fokusne grupe", koja je bila usmjerena na istraživački i praktični značaj korištenja fokusnih grupa u radu psihologa u različitim okruženjima. Također je u sklopu stručnih projekata samostalno moderirala brojne fokusne grupe usmjerene na istraživanje tržišta, zadovoljstvo djelatnika poznate tvrtke te identitet grada Osijeka.  

Aktivno je sudjelovala u popularizaciji psihologije kao znanosti održavanjem radionica i predavanja na manifestacijama poput PsihoFesta – festivala popularne psihologije (2011. i 2013.) i Znanstvenog piknika (2013.).