Martina Pocrnić

aistentica

 

Martina Pocrnić rođena je 16.04.1992. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Preddiplomski studij psihologije upisala je 2011. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje 2014. godine upisuje diplomski studij. Diplomirala je 2017. godine s temom Kvaliteta života žena s Hashimotovim tireoiditisom: uloga simptoma bolesti, osobina ličnosti i strategija suočavanja. Od 2018. godine radi kao asistentica na Katedri za opću psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Za vrijeme studija sudjelovala je kao demonstratorica u izvođenju nekoliko kolegija, bila je sudionica 25. Ljetne psihologijske škole, korisnica stipendije Grada Zagreba te studentska predstavnica. Tijekom apsolventske godine radila je u Centru za primijenjenu psihologiju.

Bila je aktivni sudionik na XX. Danima psihologije u Zadru te na studentskoj konferenciji Psihozij.

Glavna područje znanstvenog interesa vezana su joj uz psihologiju ličnosti i genetiku ponašanja.

PUBLIKACIJE

Dumančić, F., Pocrnić, M. i Vranić, A. (2017). "Možemo li vjerovati svjedocima? Kada i kako dolazi do propusta i pogrešaka u pamćenju?", Salkičević, S., Huić, A., Parmač Kovačić, M. i Rebernjak, B. (Ur.). PsihoFESTologija 2-psihologijska znanost na popularan način (str. 66-70). FF Press: Zagreb.

Čolak, A., Čović, M., ..., Pocrnić, M., i sur. (2016). ''Tko je spremniji oprostiti i što pridonosi spremnosti na opraštanje?'' U: D. Čorkalo Biruški, D. Ajduković, A. Löw i H. Bakić (Ur.). Može li se oprostiti nakon rata: Psihologijski pogled (str. 43-84). Zagreb: FF Press.

Čagalj, M., Dumančić, F., Pocrnić, M., Vrtarić, I. & Kamenov, Ž. (2015). "Mislim, dakle ne znam", Tonković Grabovac, M., Mikac, U. i Vukasović Hlupić, T., (Ur.). PsihoFESTologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije (str. 4-8). FF Press: Zagreb.

Martina Pocrnić, asist.
Soba: C-305, Tel. 4092-188
E-mail: mpocrnic@ffzg.hr
konzultacije uz najavu na mail

Volontirala je u organizaciji stručnih skupova Dani Ramira i Zorana Bujasa (2017., 2015.) i 37th conference of The Stress and Anxiety Research Society (STAR) (2016.) te je bila članica organizacijskog odbora 5. kongresa studenata psihologije Psihozij (2016.).

Sudjelovala je i na manifestacijama usmjerenima na popularizaciju psihologije kao znanosti, uključujući Psihofest - festival popularne psihologije (2013., 2015., 2017.), kao voditeljica radionica i volonterka te Znanstveni piknik (2014., 2016.) kao stručna edukatorica.