/uploads/5a/4f/5a4f2baf2bb3835d831f473e9022fa29/slikaP.png

Dr. sc. Mirjana Tonković

izv. prof.

 

Mirjana Tonković je osnovnu školu završila u Zagrebu. Od 1990. do 1994. pohađala je prirodoslovno-matematičlku gimnaziju (V. Gimnazija, Zagreb), a nakon mature 1994. godine je upisala studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine s temom Raspoloženje kao determinanta promjene stava i stekla zvanje profesor psihologije. U studenom 2001. nagrađena je “Bujasovom zlatnom psihologijskom značkom” Hrvatskog psihološkog društva za diplomski rad

Nakon završenog studija do 2001. radi u Podravci d.o.o. kao istraživač tržišta. U razdoblju od 2001. do 2003. godine radi također kao istraživač tržišta u VIPnet-u d.o.o. Od svibnja 2003. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Poslijediplomski studij psihologije upisala je 2003. godine, završivši ga obranom magisterija 2007. godine s temom Kognitivna obrada i heterogenost izvora poruke kao odrednice manjinskog i većinskog utjecaja . Sudjelovala je na tri međunarodne ljetne škole. U studenom 2011. godine obranila je doktorski rad pod nazivom Riječi u prostoru: mentalna reprezentacija apstraktnih i konkretnih pojmova.

Mirjana Tonković je nositeljica kolegija Uvod u metodologiju eksperimentalne psihologije i Psihologijski praktikum 2 te kolegija Statistika na studiju fonetike i Statističke metode za antropologe na studiju antropologije. Suradnik je i u nastavi iz kolegija Psihologijski praktikum 3.. Bila je voditeljica 21. Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologijju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Sudjelovala je na većem broju međunarodnih i domaćih konferencija i stručnih skupova.

Glavna područja znanstvenog interesa Mirjane Tonković su kognitivna i eksperimentalna psihologija, posebno psihologija jezika - odnos jezika, mišljenja i percepcije u okviru teorije konceptualnih metafora i teorije perceptivnih simbola, utjecaj metafora na mišljenje; odrednice razumijevanja figurativnog jezika. 

Suradnica je na projektima Hrvatske zaklade za znanost: Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture voditeljice dr sc. Anite Peti-Stantić i Obnavljanje društva: Longitudinalno istraživanje društvenog oporavka u Hrvatskoj nakon pandemije  koronavirusa voditeljice dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški.

Odabrane publikacije

Peti-Stantić, A., Anđel, M., Gnjidić, V., Keresteš, G., Ljubešić, N., Masnikosa, I., Tonković, M., Tušek, J., Willer-Gold, J., Stanojević, M. (in press). The Croatian Psycholinguistic Database: Estimates for 6,000 Nouns, Verbs, Adjectives and Adverbs. Behavior Research Methods

Čorkalo Biruški, D., Jelić, M., Kapović, I., Baketa, N., Bovan, K., Dumančić, F., Kovačić, M., Tomić, I., Tonković, M. i Uzelac, E. (2020). Preživjeti i živjeti: Hrvatsko društvo u vrijeme koronakrize/To survive and live: Croatian society during the corona crisis. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung.

Tonković, M., Brdar, M., Despot, K. Š. (2020). Is a difficult task literally heavy? Weight biases difficulty judgements. Metaphor and the Social World, 10, 99-119. https://doi.org/10.1075/msw.18032.ton

Tonković, M., Dumančić, F., Anđel, M. (2019). Efekt stranog jezika i odlučivanje o moralu. Suvremena lingvistika, 45, 213-230. https://doi.org/10.22210/suvlin.2019.088.06

Masnikosa, I., Tonković, M., Peti-Stantić, A.  (2019). O obliku i tipu informacije u jezičnom procesiranju: odabir antecedenta elipse glagolske skupine u hrvatskome. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 45, 523-547.

Despot, K., Tonković, M., Essert, M., Brdar, M., Perak, B., Ostroški Anić, A., Nahod, B., & Pandžić, I. (2019). MetaNet.HR: Croatian metaphor repository. In Bolognesi, M., Brdar, M. & Despot, K. (Eds.), Metaphor and metonymy in the digital age: Theory and methods for building figurative language repositories. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Mikša, T., Tonković, M. (2018). Tko pobjeđuje u utrci s vremenom? Individualne razlike u mentalnoj reprezentaciji vremena. Psihologijske teme, 27, 385-408.

Peti-Stantić, A., Anđel, M., Keresteš, G., Ljubešić, N., Stanojević, M., Tonković, M. (2018). Psiholingvističke mjere ispitivanja 3.000 riječi hrvatskoga jezika: konkretnost i predočivost. Suvremena lingvistika, 44, 91-112.

Vranić, A., Jelić, M., Tonković, M. (2018). Functions of Autobiographical Memory in Younger and Older Adults. Frontiers in Psychology, 9, 1-10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00219

Tomić, I., Tonković, M., Ivanec, D. (2017). Effects of psychological distance and need for cognitive closure on impression formation. The Journal of General Psychology, 144, 1-15. https://doi.org/10.1080/00221309.2016.1258385

Vranić, A., Tonković, M. (2016). A Room With an Overview: The Effects of Schematic Processing, Mood and Exposure Duration on Memory Accuracy. Current Psychology, 36, 358-365. https://doi.org/10.1007/s12144-016-9425-3

Tonković, M. (2013). What us left and what is right? Spatial position as a context for conceptual processing. Review of psychology, 20, 37-45.

Tonković, M., Vranić, A. (1013). Bolje je gore? Utjecaj prostornih odnosa na brzinu evaluacije i dosjećanje afektivno obojanih informacija. Psihologijske teme, 22, 117-134.

Vranić, A., Tonković, M. (ur.) (2012). Lažna sjećanja. Izvještaj s 21. Ljetne psihologijske škole. Zagreb: FF Press

Tonković, M., Vranić, A. (2011).Self-evaluation of memory systems: Development of the questionnaire. Aging & Mental Health, 15, 830-837.

Tonković, M. (2010). Pregled eksperimentalnih istraživanja manjinskog utjecaja. Društvena istraživanja, 19, 401-420.

Cjelovita bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/28598?report=1

Preddiplomski studij psihologije

Diplomski studij psihologije

Preddiplomski studij antropologije

  • Statističke metode za antropologe

Diplomski studij fonetike

  • Statistika

Dr. sc. Mirjana Tonković, izv. prof.
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: mirjana.tonkovic@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Autorica je poglavlja u knjizi Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori, PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije i PsihoFESTologija 2 – Psihologijska znanost na popularan način. Povremeni je recenzent časopisa Suvremena psihologija, Psihologijske teme, Život i škola,  Review of psychology, Aging & Mental Health, Psychological Reports, Journal of General Psychology. Članica je European Society of Cognitive Psychology, Psychonomic Society i Hrvatske psihološke komore.

Aktivno sudjeluje u popularizaciji psihologije kao znanosti na manifestacijama poput PsihoFesta – festivala popularne psihologije  i Znanstvenog piknika. Održala je niz predavanja i radionica o statistici i eksperimentalnoj metodologiji u društvenim istraživanjima za nepsihologe.