/uploads/a1/cf/a1cf3b8280b327208c063416e309de7c/slikaP.png

Dr. sc. Mirjana Tonković

docentica

 

Mirjana Tonković je osnovnu školu završila u Zagrebu. Od 1990. do 1994. pohađala je prirodoslovno-matematičlku gimnaziju (V. Gimnazija, Zagreb), a nakon mature 1994. godine je upisala studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine s temom Raspoloženje kao determinanta promjene stava i stekla zvanje profesor psihologije. U studenom 2001. nagrađena je “Bujasovom zlatnom psihologijskom značkom” Hrvatskog psihološkog društva za diplomski rad

Nakon završenog studija do 2001. radi u Podravci d.o.o. kao istraživač tržišta. U razdoblju od 2001. do 2003. godine radi također kao istraživač tržišta u VIPnet-u d.o.o. Od svibnja 2003. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Poslijediplomski studij psihologije upisala je 2003. godine, završivši ga uspješnom obranom magisterija 2007. godine s temom Kognitivna obrada i heterogenost izvora poruke kao odrednice manjinskog i većinskog utjecaja . Sudjelovala je na tri međunarodne ljetne škole. U studenom 2011. godine obranila je doktorski rad pod nazivom Riječi u prostoru: mentalna reprezentacija apstraktnih i konkretnih pojmova.

Mirjana Tonković je suradnik u nastavi iz kolegija Psihologijski praktikum 2, Psihologijski praktikum 3, Statistika u psihologiji 1 i Statistika u psihologiji 2. Bila je suvoditeljica 21. Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologijju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Sudjelovala je na većem broju međunarodnih i domaćih konferencija i stručnih skupova.

U zvanje višeg asistenta izabrana je 2011. godine. U zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2012. godine.

Glavna područja znanstvenog interesa Mirjane Tonković su kognitivna i eksperimentalna psihologija, posebno psihologija jezika, te odnos jezika, mišljenja i percepcije u okviru teorije konceptualnih metafora i teprije perceptivnih simbola.

Trenutno je suradnik na projektu Croatian Metaphor Repository Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost (voditeljica projekta je dr. sc. Kristina Štrkalj Despot).

Odabrane publikacije

Tonković, M. (2013). What us left and what is right? Spatial position as a context for conceptual processing. Review of psychology, 20, 37-45.

Tonković, M., Vranić, A. (1013). Bolje je gore? Utjecaj prostornih odnosa na brzinu evaluacije i dosjećanje afektivno obojanih informacija. Psihologijske teme, 22, 117-134.

Vranić, A., Tonković, M. (ur.) (2012). Lažna sjećanja. Zagreb: FF Press. 

Vranić, A., Tonković, M. (2011).Što ispitujemo testovima pamćenja?: Odnos metamemorije i objektivnih mjera pamćenja. Suvremena psihologija, 14, 201-211.

Tonković, M., Vranić, A. (2011).Self-evaluation of memory systems: Development of the questionnaire. Aging & Mental Health, 15, 830-837.

Tonković, M. (2010). Pregled eksperimentalnih istraživanja manjinskog utjecaja. Društvena istraživanja, 19, 401-420.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=257112

Dr. sc. Mirjana Tonković, docentica
Soba: C-317, Tel. 4092-199
E-mail: mirjana.tonkovic@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

Autorica je poglavlja u knjizi Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Povremeni je recenzent časopisa Suvremena psihologija, Review of psychology i Aging & Mental Health. Članica je Europskog udruženja za kognitivnu psihologiju, Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore.

Aktivno sudjeluje u popularizaciji psihologije kao znanosti na manifestacijama poput PsihoFesta – festivala popularne psihologije  i Znanstvenog piknika.