/uploads/2f/e2/2fe2373c0398187e64cd0a65c4e6a0d7/mitja.jpg

Mitja Ružojčić

asist. na projektu

 

Mitja Ružojčić rođen je 1989. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. 2014. godine završio je diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, tijekom kojeg je nagrađen Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu te stipendijom Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu za nadarene studente. 2014. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2015-2016. bio je zaposlen kao asistent na projektu na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 2016. zaposlen je na mjestu doktoranda Hrvatske zaklade za znanost na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom studija i radne karijere sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata. Također, rezultate svojih istraživanja izlagao je na nizu međunarodnih znanstvenih konferencija te je međunarodno objavljivani autor, a u inozemstvu se usavršavao na nizu edukacija iz suvremenih statističkih analiza (višerazinska regresijska analiza, SEM, itd.). Trenutno je suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Implicitna ličnost i radno ponašanje“ voditelja izv. prof. dr. sc. Zvonimira Galića.

Član je Hrvatskog psihološkog društva i European Association of Work and Organizational Psychology.

Glavno istraživačko područje Mitje Ružojčića je uloga ličnosti i stavova prema poslu i organizaciji u objašnjavanju radnog ponašanja, s naglaskom na ulogu implicitne ličnosti u organizacijskom ponašanju i metode mjerenja nesvjesnih motiva važnih za radno ponašanje.

Ostale istraživačke teme uključuju odnos nesigurnosti posla i stavova prema poslu, prediktore zapošljivosti i psihološkog kapitala te obrazovne i karijerne ishode vulnerabilnih skupina mladih ljudi. Također, bavio se i meta-analizom dugoročnih psihosocijalnih posljedica katastrofa poput potresa, poplava, terorističkih napada.

Trenutni projekti:

Uspostavni istraživački projekt "Implicitna ličnost i radno ponašanje" financiran od Hrvatske zaklade za znanost (status: voditelj projekta); poveznica: http://psihologija.ffzg.unizg.hr/projekti/implicitna-licnost-i-radno-ponasanje

Glavne publikacije
  • Galić, Z., Ružojčić, M., Jerneić, Ž., & Tonković Grabovac, M (2018). Disentangling the relationship between implicit aggressiveness and counterproductive work behaviors: The role of job attitudes. Human Performance. https://doi.org/10.1080/08959285.2018.1455686
  • Parmač Kovačić, M., Galić, Z., & Ružojčić, M. (2018). Implicit Association Test for Aggressiveness: Further evidence of validity and resistance to desirable responding. Personality and Individual Differences, 129, 95-103. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.03.002
  • Galić, Z., & Ružojčić, M. (2017). Interaction between implicit aggression and dispositional self-control in explaining counterproductive work behaviors. Personality and Individual Differences, 104, 111-117. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.07.046

Ostale publikacije

Diplomski studij psihologije

Mitja Ružojčić, asist. na projektu
Soba: C-315, Tel. 4092-346
E-mail: mruzojci@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

 

Linkedin

Google Scholar

ResearchGate