/uploads/a6/b8/a6b88d583c3be63e3b0e120ff797de91/PHL_7179.JPG

Dr. sc. Mitja Ružojčić

poslijedoktorand na projektu

 

Mitja Ružojčić rođen je 1989. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. 2014. godine završio je diplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, tijekom kojeg je nagrađen Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu. 2019. obranio je doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pod naslovom "Uloga implicitne agresivnosti u objašnnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja".

Od 2015-2016. bio je zaposlen kao asistent na projektu na Studijskom centru socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 2016. zaposlen je na mjestu doktoranda, a od 2020. na mjestu poslijedoktoranda Hrvatske zaklade za znanost na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Tijekom studija i radne karijere sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata. Također, rezultate svojih istraživanja izlagao je na nizu međunarodnih znanstvenih konferencija te je međunarodno objavljivani autor i recenzent za međunarodne časopise iz područja psihologije ličnosti i psihologije rada i organizacijske psihologije. U inozemstvu se usavršavao na nizu edukacija iz suvremenih statističkih analiza (višerazinska regresijska analiza, SEM, itd.). Trenutno je suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama“ voditelja izv. prof. dr. sc. Zvonimira Galića.

Član je Hrvatskog psihološkog društva i European Association of Work and Organizational Psychology.

Glavno istraživačko područje Mitje Ružojčića je uloga ličnosti i stavova prema poslu i organizaciji u objašnjavanju radnog ponašanja, s naglaskom na ulogu implicitne ličnosti u organizacijskom ponašanju i metode mjerenja nesvjesnih motiva važnih za radno ponašanje. Uz to, u novijim istraživanjima fokusiran je na ulogu implicitne ličnosti i vještina donošenja odluka u vođenju u organizacijama.

Ostale istraživačke teme uključuju rad od kuće, kognitivne pristranosti i njihova povezanost s ponašanjem te korištenje suvremenih tehnologija (npr. eye-tracking, text mining) u kontekstu psihologije rada.

Trenutni projekti:

Istraživački projekt "Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama" financiran od Hrvatske zaklade za znanost

Glavne publikacije
  • Galić, Z., Ružojčić, M., Bubić, A., Trojak, N., Zeljko, L., & LeBreton, J. M. (2020). Measuring the motive for power using conditional reasoning: some preliminary findings. European Journal of Work and Organizational Psychology, 1–17. doi:10.1080/1359432x.2020.1745882
  • Galić, Z., Ružojčić, M., Jerneić, Ž., & Tonković Grabovac, M (2018). Disentangling the relationship between implicit aggressiveness and counterproductive work behaviors: The role of job attitudes. Human Performance. https://doi.org/10.1080/08959285.2018.1455686
  • Parmač Kovačić, M., Galić, Z., & Ružojčić, M. (2018). Implicit Association Test for Aggressiveness: Further evidence of validity and resistance to desirable responding. Personality and Individual Differences, 129, 95-103. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.03.002
  • Galić, Z., & Ružojčić, M. (2017). Interaction between implicit aggression and dispositional self-control in explaining counterproductive work behaviors. Personality and Individual Differences, 104, 111-117. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.07.046

Ostale publikacije

Dr. sc. Mitja Ružojčić, poslijedoktorand na projektu
Soba: C-312, Tel. 4092-216
E-mail: mruzojci@ffzg.hr
termini konzultacija:
prema dogovoru putem e-maila

 

Linkedin

Google Scholar

ResearchGate

Tajnik je Sekcije za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva.