Multikulturalna psihoterapija

Satnica: 1 sat predavanja, 1 sat seminara i 1 sat vježbi
Status predmeta: izborni
Bodovna vrijednost predmeta: 4 ECTS
Jezik: hrvatski i engleski
Nacin polaganja ispita: Pismeno i usmeno.

Okvirni sadržaj predmeta


Predmet je osnovan na uvjerenjima da: a) kultura utječe na sve ljude, b) kultura ima izrazit utjecaj na samospoznaju, svjetonazor i percepciju fizičkog, emocionalnog i duhovnog svijeta, c) svi ljudi posjeduju stereotipe i predrasude i d) samoistraživanje je potrebno da bi se bolje shvatila vlastita uvjerenja, vrijednosti, stereotipi i predrasude i iskustva osoba iz različitih kulturalnih sredina. Naglasak će biti na trodjelnom modelu višekulturne kompetentnosti: svjesnost, znanje i vještine. Razmatrat ce se utjecaji privilegije i moći, svjetonazora, društveno-političke strukture identiteta, spola i roda, seksualne orijentacije, društveno-ekonomskog sloja i religioznosti na proces psihoterapije u suvremenom hrvatskom i europskom društvu.

Cilj


Studenti će steći: a) dublju svijest o vlastitom svjetonazoru, b) znanje o osnovnim pojmovima bitnim za efikasnu višekulturnu psihoterapiju i c) početne vještine potrebne za rad sa klijentima iz različitih kultura. Kolegij spaja teoriju i praksu kroz predavanja, iskustvene module, diskusiju i vježbe. Očekuje se visoka razina osobne angažiranosti u atmosferi uvažavanja osobnih i kulturalnih razlika i povjerljivosti.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja


1 sat predavanja, 1 sat seminara i 1 sat vježbi tjedno tijekom cijelog semestra. Znanje se provjerava tijekom semestra kroz izlaganje kulturalne autobiografije, 2 izvještaja o kulturnom iskustvu, usmeni ispit na kraju semestra i sudjelovanje u diskusijama i vježbama. Nastava će se odvijati dvojezično (hrvatski i engleski).

Popis obavezne literature potrebne za studij i polaganje ispita


Buhin, L. (2006). Multicultural counseling. In Y. Jackson (Ed.). Encyclopedia of Multicultural Psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Buhin, L. (2006). Multicultural counseling competencies. In Y. Jackson (Ed.). Encyclopedia of Multicultural Psychology. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
American Psychological Association (2002). Guidelines on Multicultural Education, Training, Research, Practice, and Organizational Change for Psychologists.
Division 44 (2000). Guidelines for psychotherapy with lesbian, gay, and bisexual clients. American Psychologist, 55 (12), 1440-1451.
Center for Cross-cultural Research (2004). Online readings in Psychology and Culture. W.J. Lonner, D.L. Dinnel, S.A. Hayes & D.N. Sattler (Eds.) http://www.ac.wwu.edu/~culture/readings.htm
Speight, S.L. & Vera, E.M. (2004). Social justice agenda: Ready, or not? The Counseling Psychologist, 32, 109-118.
Dodatna literatura sa web stranica Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity http://www.mmg.mpg.de/english/Institute/index.html