HR | EN

Psihologijski praktikum III

Naziv studija: Diplomski studij psihologije
Nositeljica kolegija: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić
Izvođači kolegija: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, doc. dr. sc. Mirjana Tonković, Jasmina Tomas, asist.
Broj ECTS bodova: 7
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 2.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 15 sati predavanja, 60 sati vježbi
Uvjeti za upis kolegija: nema
Način polaganja ispita: ocjena na ispitu formira se na temelju ocjena pismenih izvještaja

Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je učenje metodologije prikupljanja, analize i prezentacije psihologijskih podataka na primjerima laboratorijskih i terenskih vježbi iz područja kognitivne psihologije, emocija i motivacije. U okviru kolegija studenti na teoretskim i praktičnim primjerima uče razliku između jednostavnih i složenih eksperimentalnih nacrta, te razliku između eksperimentalnih i korelacijskih istraživačkih nacrta. Također, u okviru kolegija se stječu znanja o temeljnim načelima prikupljanja podataka u eksperimentalnim uvjetima, primjeni općih i posebnih psihologijskih metoda, postupaka i tehnika;  načinima obrade i interpretacije prikupljenih podataka te pravilnom pisanju znanstvenih izvještaja.

Okvirni sadržaj predmeta

Praktikum III podijeljen je na 3 modula: istraživanja mišljenja (Modul 1); emocija (Modul 2) i motivacije (Modul3). Na početku izvedbe kolegija, studenti biraju modul unutar rade do kraja semestra.

Modul I: Mišljenje
Unutar modula obrađuju se različiti istraživački nacrti prilagođeni ispitivanju područja mišljenja. Neke od tema unutar područja su: organizacija znanja; induktivno rezoniranje;deduktivno rezoniranje; donošenje odluka; strukturamentalnih predodžbi; mentalne mape; kognitivne sheme; psiholingvistička istraživanja; kreativno mišljenje;emocije i kognicija; cerebralna lateralizacija kognitivnih funkcija.

Modul II: Emocije

Unutar modula obrađuju se različiti istraživački nacrti prilagođeni ispitivanju područja emocija. Neke od tema unutar područja su: neurofiziološka komponenta emocija; kognitivna komponenta emocija; ekspresivna komponenta emocija; hemisferna lateralizacija i emocije; evolucijska funkcija emocija; utjecaj raspoloženja na kognitivne procese; emocionalna stanja i osobine.

 Modul III: Motivacija

Unutar modula obrađuju se različiti istraživački nacrti prilagođeni ispitivanju područja motivacije. Neke od tema unutar područja su: biološki indikatori razine motivacijerazina motivacije i učinak; potkrepljenje i učinak; emocije i učinak; afilijativni motivi; unutarnjii vanjski motivatorimotivacija za postignućem.

Pravila rada na Psihologijskom praktikumu III