HR | EN

Učenje i viši kognitivni procesi

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Nositelj kolegija: dr.sc. Andrea Vranić, doc.
Izvođač kolegija: dr.sc. Andrea Vranić, doc.
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar (ljetni, 2.)
Status kolegija: obavezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 30 sati seminara
Uvjeti za upis kolegija: Percepcija i pamćenje
Način polaganja ispita: pismeni

Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s vrstama i teorijama učenja, te sa složenijim
kognitivnim procesima. Studenti će nakon apsolviranja kolegija biti upoznati s različitim
oblicima učenja i moći će prepoznati njihovu primjenu u svakodnevnim situacijama. Također,moći će objasniti važnije modele mišljenja i razumjeti procese koji se nalaze u podlozi različitih načina rezoniranja i donošenja odluka, te će razumjeti značaj istraživanja viših kognitivnih procesa za određenje i istraživanje područja inteligencije.

Sadržaj kolegija

Pristupi učenju, definicije i vrste učenja. Biheviorizam: klasično i instrumentalno uvjetovanje. Naučena bespomoćnost. Kognitivne teorije učenja. Socijalne teorije učenja. Novija istraživanja učenja (implicitno i eksplicitno učenje). Kognitivizam nasuprot asocijacionizmu u teorijama učenja. Generalnost teorija učenja. Taksonomija razina mišljenja. Mišljenje i rješavanje problema. Prosuđivanje i donošenje odluka. Kreativnost. Pristupi istraživanju kognitivnih sposobnosti. Određenje inteligencije. Rana istraživanja inteligencije (Binet, Simon, Terman). Mentalna dob i kvocijent inteligencije. Metakognicija.

Studentske obveze

seminarski izvještaji, 2 kolokvija, pismeni ispit

Raspored rada (po tjednima)

1. Pristupi učenju, definicije i vrste učenja
2. Učenje uvjetovanjem: klasično i instrumentalno uvjetovanje
3. Kognitivne teorije učenja
4. Socijalne teorije učenja
5. Novija istraživanja učenja – implicitno učenje; učenje kod životinja.
6. Problemi učenja.
7. Taksonomija razina mišljenja.
8. Kreativnost – pristupi istraživanju i mjerenju. Kroskulturalna istraživanja kreativnosti.
9. Rješavanje problema.
10. Prosuđivanje i donošenje odluka.
11. Kognitivni stilovi.
12.  Socijalna i emocionalna inteligencija.

Literatura

Obvezna literatura:

         Atkinson/Hilgard: Uvod u psihologiju (2007). (poglavlje 9. Govor i mišljenje). Jastrebarsko: Naklada Slap.

         Sternberg, R. (2005). Kognitivna psihologija. (poglavlje 11: Rješavanje problema i kreativnost; poglavlje 12: Donošenje odluka i rezoniranje).  Jastrebarsko: Naklada Slap.

         Zarevski, P. (1995). Psihologija učenja i pamćenja. (3. poglavlje: Učenje, str. 115–169). Jastrebarsko: Naklada Slap.

         Zarevski, P. (2012). Struktura i priroda inteligencije. (poglavlje 2: Određenje inteligencije, str. 25–35).  Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Dodatna literatura:

         Gardner, H., Kornhaber, M.L., Wake, W.K. (1999). Inteligencija – različita gledišta. Jastrebarsko: Naklada Slap.

         Hulse, S.H., Deese, J., Egeth, H. (1975). The psychology of learning. New York, NY: McGraw-Hill.

         Hampson, R.J., Morris, P.E. (1996). Understanding Cognition. Oxford: Blackwell.

         Klein, S.B., Mowrer, R.R. (1989).  Contemporary learning theories: Instrumental conditioning theory and the impact of biological constraints on learning. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

         Rathus, S.A. (2000). Temelji psihologije. (poglavlje 6: Učenje, str. 207-247; poglavlje 8: Mišljenje i govor, str. 295-343). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Materijali za seminar iz Instrumentalnog uvjetovanja

Priložen je tekst o instrumentalnom uvjetovanju kojeg trebate pročitati i proučiti do prvog susreta sa Sniffyjem. Detaljne upute i sugestije za treniranje Sniffyja ćete dobiti u Vašim malopraktikumskim terminima.

Evo i zanimljiv link za skeptike koji ne naslućuju područja primjene principa IU u svakodnevnom životu:

Upute za pisanje seminara

U prilozenom dokumentu nalaze se upute za pisanje grupnog seminara. Predložena literatura je okvirna i svakako NIJE jedina kojom biste se trebali služiti.