Nikolina Stanković

aistentica na projektu

 

Nikolina Stanković, rođena je 1991. godine u Solothurnu (Švicarska) gdje je pohađala osnovnu školu. Opću gimnaziju pohađala je u Čapljini (BiH), a preddiplomski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Nakon obrane završnog rada na temu Psihologije boli, upisuje diplomski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 2017. godine s temom Sada je zapravo sve dobro, ili ipak ne? Ispitivanje mentalnog zdravlja izbjeglica i migranata. Tijekom studija radila je kao suradnica na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Nakon studija radila je kao stručna suradnica – psihologinja u Službi za zaštitu migranata nacionalnog društva Crvenog križa gdje je stekla iskustvo pružanja psihosocijalne podrške tražiteljima međunarodne zaštite i osobama pod međunarodnom zaštitom u Hrvatskoj.


Od rujna 2019. godine zaposlena je na projektu IRCiS na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Područje istraživačkog interesa su međugrupni odnosi većine i manjine te procesi integracije manjinskih grupa. Trenutno je doktorandica na znanstveno istraživačkom projektu IRCiS - Integrating refugee children in schools: a mixed-method study on the efficacy of contact-in-school interventions for building positive intergroup relations among refugee and host-society children na kojem se bavi školskom integracijom djece izbjeglica u Hrvatskoj.


Sudjelovala je u raznim domaćim i međunarodnim skupovima. Pohađala je edukacije vezane uz obradu kvalitativnih i kvantitativnih podataka.

Nikolina Stanković, asistentica na projektu IRCiS
Soba: A-231
E-mail: nstankovic@ffzg.hr

Volonterka je u Odjelu za psihosocijalnu podršku Hrvatskog Crvenog križa gdje je aktivno sudjeluje u pripremama i provedbi edukacija za volontere i članove interventnih timova Crvenog križa o djelovanju u krizama te pružanju psihosocijalne podrške. Sudjelovala u pružanju telefonske podrške tijekom pandemije i pružanju psihosocijalne podrške potresnom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije.


Sudjelovala je na nekoliko domaćih i regionalnih treninga na temu psihosocijalne podrške u kriznim situacijama i podrške migrantima.


Članica je Hrvatske psihološke komore.