HR | EN

/uploads/61/6d/616d40b4e4319bb9252ea1f7bb8eb655/Nina-Pavlin-Bernardi.jpg

Dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić

docentica

 

Nina Pavlin-Bernardić diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine te doktorirala 2010, s temom „Strategije rješavanja matematičkih zadataka: provjera modela dječjeg odabira i otkrivanja strategija“. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlila se 2004. godine kao znanstveni novak – asistent, 2010. je izabrana u zvanje višeg asistenta, a 2012. godine zaposlena je kao docent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta i Odjelu za psihologiju Hrvatskih studija (po 50% radnog vremena na svakoj od institucija).

Surađivala je u nekoliko domaćih i inozemnih projekata, a trenutno je voditeljica tima Filozofskog fakulteta u multidisciplinarnom projektu koji sufinancira Europska unija „Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ te suradnica na projektu koji financira Sveučilište u Zagrebu „Povezanost subjektivne vrijednosti učenja matematike i prirodnih znanosti s obrazovnim ishodima“.

Završila je više edukacija iz područja psihologije obrazovanja i metodike nastave (npr. „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“, „Osiguranje i evaluacija kvalitete u nastavi“, „Inovative and creative perspectives: new directions in educational research“), kao i iz područja statističke analize podataka te programiranja (npr. „Multilevel analyses of cross-national survey data: concepts, strategies and applications“, „Approaches to correct for missing data“, „Osnove programiranja u programskom jeziku C#“).

Do sada je bila mentorica desetak diplomskih radova. Kao članica programsko-organizacijskog odbora sudjelovala je u organizaciji međunarodnih psihologijskih znanstvenih skupova 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa i 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa. Članica je društva European Association for Learning and Instruction te Hrvatskog psihološkog društva.

Glavno područje zanimanja Nine Pavlin-Bernardić su psihološki faktori učenja matematike. Do sada je sudjelovala u više znanstvenih projekata, primjerice „Kognitivni i socio-emocionalni čimbenici učenja matematike“, „Psihološki faktori učenja matematike: uradak, strategije, motivacija i ciljevi“,„Povezanost subjektivne vrijednosti učenja matematike i prirodnih znanosti s obrazovnim ishodima“  (voditeljica projekata je bila prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić), a surađivala je i na međunarodnim projektima „Study on the effective use of early childhood education and care in preventing early school leaving“ i „Assessing childcare services in Europe“. Bila je voditeljica tima Filozofskog fakulteta u multidisciplinarnom projektu „Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“, a nedavno je bila suradnica i na projektu AAC Wearables.

U novije se vrijeme također bavi psihologijom humora.

Odabrane publikacije

Pavlin-Bernardić, N., Rovan, D. i Pavlović, J. (2017). Academic cheating in mathematics classes: A motivational perspective. Ethics & Behavior, 27(6), 486-501.

Rovan, D., Pavlin-Bernardić, N. i Vlahović-Štetić, V. (2013). Struktura motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 22(3), 475-495.

Vlahović-Štetić, V., Pavlin-Bernardić, N. & Rajter, M. (2010). Illusion of linearity in geometry: Effect in multiple choice problems. Mathematical Thinking and Learning, 12(1), 54-67.

Cjelovita bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265054

Dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić, doc.
Soba: C-304, Tel. 4092-380
E-mail: nbernardi@ffzg.hr
termin konzultacija:
ponedjeljak 15,30-16,30
ili prema dogovoru putem e-maila

Autorica je i koautorica više poglavlja u knjigama i stručnih radova o strategijama učenja, psihološkim faktorima učenja matematike te nadarenim učenicima. U Savjetovalištu za studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu vodila je grupe o uspješnoj organizaciji vremena za učenje i individualna savjetovanja. Polaznica je edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije. Aktivno surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje i održala je brojna predavanja i radionice na stručnim skupovima školskih psihologa, pedagoga i učitelja razredne nastave.