HR | EN

 

Odsjek za psihologiju FFZG-a vodeća je ustanova za izobrazbu psihologa u zemlji, s tradicijom duljom od 80 godina. Naša je vizija pružiti studentima vrhunsko suvremeno obrazovanje temeljeno na dugoj istraživačkoj tradiciji. Studenti se osposobljavaju za samostalan i kreativan rad u skladu s najvišim standardima struke te za cjeloživotni profesionalni razvoj.

Katedre u Odsjeku za psihologiju

 

Odsjek za psihologiju sastavljen je od devet katedri. Nastava se u načelu održava unutar pojedinih katedri što osobito vrijedi za katedre primijenjene psihologije. Međutim, ako to potrebe nastave zahtijevaju nastavnici i suradnici različitih katedri obavljaju nastavu i u okviru drugih katedri ili zajednički. Nazivi katedri su ovi:

Kratka povijest Odsjeka za psihologiju

1920. Ramiro Bujas je iz Laboratorija za psihologiju razvio Odsjek za psihologiju, pri institutu za fiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1922. Osnovana je Katedra za psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu

1929. Katedra za psihologiju postaje Odsjek za psihologiju

1932. Počinje izlaziti periodični znanstveni psihologijski časopis Acta Instituti Psychologici Universitatis Zagrabiensis

1953. Na poticaj Ramira Bujasa osnovana je sekcija hrvatskih psihologa, koja postupno prerasta u Hrvatsko psihološko društvo

1970. Odsjek organizira po prvi puta "dane Ramira i Zorana Bujasa"

1994. Nastaje međunarodni znanstveni časopis Review of Psychology

2005. Počinje se izvoditi novi studijski program usklađen sa načelima bolonjskog sustava