Tehnologije i održivi razvoj

 

Naziv studija: Preddiplomski studij psihologije
Ime nastavnika: mr. sc. Robert Faber
Status kolegija: izborni
Preduvjeti upisa: nema uvjeta
Oblik nastave: predavanja (2P)
Broj ECTS bodova: 3


Ciljevi kolegija


Na ovom kolegiju studenti će naučiti objasniti odabrane fizikalne (prirodne) zakone i procese, te prepoznati njihove primjene u svakodnevnom životu i tehnologijama.
Moći će prepoznati neke izravne i neizravne utjecaje postoječih i
novih tehnologija na okoliš i čovjeka te prikazati mogućnosti za smanjenje ili uklanjanje štetnih utjecaja.
Isto tako će moći prepoznati prednosti i mane tih tehnologija u svrhu planiranja održivog življenja kao i mogućnosti njihovog utjecaja na daljnji smjer razvoja društva.


Okvirni sadržaj kolegija

1.      povijest znanosti i odnosa prema okolišu
2.      prirodni sustavi i njihova hijerarhija
3.      iskorištavanje i onečišćivanje tla
4.      iskorištavanje i onečišćivanje voda
5.      onečišćivanje zraka
6.      onečišćenje bukom i svjetlom
7.      onečišćivanje informacija
8.      uzroci i posljedice klimatskih promjena
9.      neobnovljivi izvori energije
10.     obnovljivi izvori energije
11.     stambeni prostor i nove tehnologije
12.     različiti pristupi očuvanju okoliša