HR | EN

Opće obavijesti

Psihologija kao znanost i struka

Nastava iz uvodnog kolegija za prvu godinu preddiplomskog studija psihologije Psihologija kao znanost i struka održat će se prema rasporedu:

utorak, 3.10.2017. od 9,00 do 13,00 sati, dvorana DII

srijeda, 4.10.2017. od 9,00 do 13,00 sati, dvorana DII

četvrtak, 5.10.2017. od 9,00 do 13,00 sati, dvorana DII

Dolazak na predavanja je obavezan.

Datum objave: 26.09.2017

Obavijest studentima 1. godine preddiplomskog studija

 Sastanak studenata prve godine preddiplomskog studija psihologije s pročelnikom Odsjeka za psihologiju, prof. dr. sc. Dragutinom Ivancem, i njegovom zamjenicom, doc. dr. sc. Mirjanom Tonković, održat će se u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 11,30 sati, u dvorani D II.

Datum objave: 25.09.2017

Natječaj za izbor demonstratora

Vijeće Odsjeka za psihologiju raspisuje natječaj za izbor demonstratora, koji će tijekom zimskog semestra akademske godine 2017/2018 pomagati u izvođenju nastave, a djelomice i u istraživačkoj djelatnosti Odsjeka. Natječaj se odnosi samo na redovne studente II. ili više  godine studija. Sudjelovanje u izvođenju nastave tiče se u prvom redu kolegija Psihologijski praktikum II i Biološke psihologije I.

Na natječaj se mogu javiti studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

·    da su redoviti studenti psihologije

·    da u dosadašnjem studiju nijednom nisu ponavljali godinu ili pauzirali

·    da su uspješno položili sve propisane ispite tekuće godine studija

·      da su motivirani i

·  da imaju smisla za suradnju u znanstveno-nastavnim aktivnostima

Molba treba sadržavati osnovne podatke o kandidatu (plus broj telefona i e-mail adresa), prijepis svih do sada položenih kolegija s ocjenama (nije potrebna ovjera studentske službe), prosjek ocjena i kratko obrazloženje motivacije za podnošenje molbe. Molbu treba predati u tajništvu Odsjeka za psihologiju (C-302) najkasnije do  srijede, 27. rujna do 12 sati. Podrobnije informacije mogu se dobiti kod Mirjane Tonković ili Svjetlane Salkičević.

Nakon isteka roka za predaju molbi, Vijeće Odsjeka će na prvoj narednoj sjednici izabrati demonstratore i objaviti njihov popis na oglasnoj ploči. Demonstratura se novčano honorira.    

Datum objave: 18.09.2017

Obavijesti iz tajništva

Molim studente demonstratore koji su pomagali u provedbi razredbenog postupka i u nastavi u ljetnom semestru 2016./2017. da u tajništvo Odsjeka donesu studentske ugovore (do kraja rujna).

 

Studenti druge godine diplomskog studija trebaju u tajništvo Odsjeka predati indeks radi upisa odobrenja izrade diplomskog rada. Ukoliko vam odobrenje ne bude upisano u indeks, prilikom upisa apsolventske godine ćete morati plaćati sve neispunjene obveze iz prethodne godine (uključujući Praksu, Individualni rad s mentorom, Diplomski rad i sl.).

U indeksu, u 4. semestru, u prvu slobodnu kućicu pod #naziv predmeta# trebate upisati "Odobrena tema diplomskog rada".

Indeks trebate predati najkasnije do 29. rujna 2017. Indeks u tajništvu ostaje 1-2 dana.

 

Podsjećam studente završne godine preddiplomskog studija da nakon položenog zadnjeg ispita trebaju u tajništvo Odsjeka predati indeks i obrazac preuzet sa stranica Studentske službe (Molim da mi se izda svjedodžba), kako bi mogli dobiti ovjeru o ispunjenju svih obveza na preddiplomskom studiju. Indeks u tajništvu ostaje 1-2 dana.

Datum objave: 12.09.2017

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u istraživanju na projektu Sveučilišta u Zagrebu „Nasilje u jugoistočnoj Europi: komparativna analiza Hrvatske i Bosne i Hercegovine“

Voljeli bi uključiti u istraživanje na projektu diplomiranog psihologa s izvrsnim poznavanjem engleskog jezika (razina C2).

Više informacija o projektu dostupno je na linku u nastavku: 

http://balkan-criminology.eu/hr/projects/violence_cro/

Mole se zainteresirani za sudjelovanje u istraživanju da dostave svoj životopis i motivacijsko pismo na engleskom jeziku, te jednu preporuku na hrvatskom ili engleskom jeziku na email: info@balkan-criminology.eu, najkasnije do 24. srpnja 2017., 12:00h.

Datum objave: 14.07.2017

OBAVIJEST ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU O KRŠENJU NAČELA AKADEMSKOG POŠTENJA PRI EVIDENCIJI IZOSTANAKA S NASTAVE

Obavještavamo studente da je za studenticu 1. godine diplomskog studija psihologije utvrđeno da je, iako nije bila prisutna na nastavi, zamolila kolege da falsificiranjem njenog potpisa zabilježe da je bila prisutna. Studentica će stoga napisati seminarski rad i održati izlaganje na temu akademskog nepoštenja i svog prekršaja u ponedjeljak, 5. 6. u 11 sati, u A-229. Svi studenti psihologije pozvani su na ovo izlaganje.

Držimo da je riječ o ozbiljnom prekršaju i upozoravamo da od svih naših studenata očekujemo ponašanje u skladu s načelima akademskog poštenja, pa tako i pri redovitom pohađanju nastave i evidenciji izostanaka.

Datum objave: 29.05.2017

Obavijesti o nastavi

Ovdje se nalaze naslovi najnovijih obavijesti objavljenjih na stranicama pojedinih katedri.

Obavijesti o ispitima i kolokvijima

Ovdje se nalaze naslovi najnovijih obavijesti objavljenih na stranicama pojedinih katedri.

Obavijesti o poslijediplomskim studijima

Ovdje se nalaze naslovi najnovijih obavijesti o poslijediplomskim studijima.