HR | EN

Opće obavijesti

Obavijest studentima 1. godine preddiplomskog studija

Sastanak studenata prve godine preddiplomskog studija psihologije s pročelnikom Odsjeka za psihologiju, prof. dr. sc. Dragutinom Ivancem, i njegovom zamjenicom, doc. dr. sc. Mirjanom Tonković, održat će se u ponedjeljak, 1. listopada 2018. u 11,30 sati, u dvorani D II.

Datum objave: 24.09.2018

Psihologija kao znanost i struka

Nastava iz uvodnog kolegija za prvu godinu preddiplomskog studija psihologije Psihologija kao znanost i struka održat će se prema rasporedu:

utorak, 2.10.2018. od 9,00 do 13,00 sati, dvorana DII

srijeda, 3.10.2018. od 9,00 do 13,00 sati, dvorana DII

četvrtak, 4.10.2018. od 9,00 do 13,00 sati, dvorana DII

Datum objave: 24.09.2018

OBAVIJEST O RAZREDBENOM POSTUPKU ZA DIPLOMSKI STUDIJ PSIHOLOGIJE

Razredbeni ispit za diplomski studij psihologije održat će se u ponedjeljak, 1. listopada 2018. u 9 sati. Raspored po dvoranama bit će objavljen najkasnije 29. rujna 2018. Razredbeni ispit održat će se neovisno o broju prijavljenih kandidata. Razredbeni ispit sastoji se od testa znanja koji obuhvaća temeljno gradivo iz obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju psihologije. Na razredbenom ispitu nužno je ostvariti rezultat iznad eliminacijskog praga. Rang lista kandidata formirat će se na osnovi ukupnog broja bodova formiranih na temelju ocjena u preddiplomskom studiju (50%) i rezultata na razredbenom postupku (50%).

Upisna kvota za diplomski studij psihologije za ak. god. 2018./2019. iznosi 75, što znači da pravo upisa studija stječe prvih 75 kandidata s rang liste.

 

 

Datum objave: 04.09.2018

Obavijest za studente Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija

Studenti Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija moraju što je prije moguće obaviti proceduru završetka preddiplomskih studija! Hodogram za završavanje preddiplomskih studija nalazi se na ovoj poveznici. 

Molimo studente/pristupnike koji su obavili svoju online prijavu za upis u 1. godinu diplomskih studija da odmah nakon te prijave za upis i polaganja zadnjeg ispita/obaveze bez odlaganja završe sve korake prema navedenom hodogramu završavanja preddiplomskih studija!

Datum objave: 19.09.2018

Još jedan natječaj za izbor demonstratora

Vijeće Odsjeka za psihologiju raspisuje natječaj za izbor demonstratora, koji će tijekom zimskog semestra akademske godine 2018./2019. pomagati u izvođenju nastave na kolegijima Socijalni identitet i međugrupni odnosi i Etika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa i 

Na natječaj se mogu javiti studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:    

  • da su apsolventi psihologije
  • da u dosadašnjem studiju nijednom nisu ponavljali godinu ili pauzirali
  • da su uspješno položili sve propisane ispite, zaključno s 1. godinom diplomskog studija
  • da su motivirani
  • da imaju smisla za suradnju u znanstveno-nastavnim aktivnostima

Molba treba sadržavati osnovne podatke o kandidatu (plus broj telefona i/ili e-mail adresu), prijepis svih do sada položenih kolegija s ocjenama (nije potrebna ovjera studentske službe), prosjek ocjena i kratko obrazloženje motivacije za podnošenje molbe. Molbu treba predati u tajništvo Odsjeka za psihologiju (C-302) najkasnije do ponedjeljka, 24. rujna 2018. do 12 sati. Podrobnije informacije mogu se dobiti kod asist. Lane Pehar, e-mail lana.pehar@ffzg.hr ili kod prof. dr. Dinke Čorkalo Biruški, e-mail dcorkalo@ffzg.hr.

Nakon isteka roka za predaju molbi, Vijeće Odsjeka će na prvoj idućoj sjednici izabrati demonstratora/icu i o tome ga/ju obavijestiti. Demonstratura se novčano honorira. 

Datum objave: 13.09.2018

Natječaj za izbor demonstratora

Vijeće Odsjeka za psihologiju raspisuje natječaj za izbor demonstratora, koji će tijekom zimskog semestra akademske godine 2018/2019 pomagati u izvođenju nastave, a djelomice i u istraživačkoj djelatnosti Odsjeka.

Natječaj se odnosi samo na redovne studente II. ili više  godine studija.

Sudjelovanje u izvođenju nastave odnosi se na kolegije Psihologijski praktikum II i Biološka psihologija I.

Na natječaj se mogu javiti studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 - da su redoviti studenti psihologije

- da u dosadašnjem studiju nijednom nisu ponavljali godinu ili

pauzirali

- da su uspješno položili sve propisane ispite tekuće godine studija

- da su motivirani i

- da imaju smisla za suradnju u znanstveno-nastavnim aktivnostima

Molba treba sadržavati osnovne podatke o kandidatu (plus broj telefona i e-mail adresa), prijepis svih do sada položenih kolegija s ocjenama (nije potrebna ovjera studentske službe), prosjek ocjena i kratko obrazloženje motivacije za podnošenje molbe. Molbu treba predati u tajništvu Odsjeka za psihologiju (C-302) najkasnije do  petka, 21. rujna do 12 sati.

Podrobnije informacije mogu se dobiti kod Svjetlane Salkičević Pišonić ili Ivana Tomića.

Nakon isteka roka za predaju molbi, Vijeće Odsjeka će na prvoj narednoj sjednici izabrati demonstratore i objaviti njihov popis na oglasnoj ploči.

Demonstratura se novčano honorira.


Datum objave: 10.09.2018

Obavijest o upisima

Obavještavamo studente da se u akademskoj godini 2018./2019., premda je planirano, ipak neće izvoditi izborni kolegiji Osnove genetike, Osnove psihologije sporta i Uvod u međukulturalnu psihologiju (PDS), te Forenzična psihologija (DS).

Zbog tehničkih problema, nismo bili u mogućnosti pravovremeno ukloniti navedene kolegije iz ISVUa, tako da će oni biti ponuđeni studentima prilikom upisa preko Studomata.

Molimo studente da te kolegije NE UPISUJU, jer ćemo ih morati naknadno ispisivati.

Datum objave: 07.09.2018

Obavijest studentima 1. godine preddiplomskog studija psihologije - upis izbornog kolegija Uvod u genetiku čovjeka

Studentima prve godine preddiplomskog studija psihologije (kvota 20) ponuđen je kao izborni kolegij Uvod u genetiku čovjeka. Kolegij nosi 3 ECTS boda i ima 30 sati predavanja.

Više informacija o predmetu možete potražiti na stranici http://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/4355.

Nastava će se održavati ponedjeljkom od 17,00 do 18,30 sati u dvorani DIV.

Studenti zainteresirani za upis ovog kolegija trebaju se javiti u tajništvo Odsjeka za psihologiju.

Datum objave: 07.09.2018

 


Obavijesti o nastavi i rezultatima ispita objavljuju se unutar kolegija u Omegi.

Obavijesti o istraživanjima, volontiranju, poslovima i edukacijama

Ovdje se nalazi popis obavijesti o istraživanjima (mogućnost sudjelovanja i obavijesti za potencijalne sudionike), mogućnostima volontiranja, oglasi za posao te slične obavijesti.