HR | EN

Opće obavijesti

Obavijest o obrani diplomskog rada

U četvrtak, 24.9.2020. u 13,00 sati Veronika Petričević branit će diplomski rad pod naslovom Povezanost ortoreksije nervoze s rodom, dobi i osobinama ličnosti

Povjerenstvo: 

1. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić

2. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec (mentor)

3. Francesca Dumančić, asist.


U ponedjeljak, 28.9.2020. u 12,00 sati Tesa Goldstein branit će diplomski rad pod naslovom Obiteljsko čitalačko okruženje i jezične vještine u ranoj adolescenciji

Povjerenstvo: 

1. prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić

2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš (mentorica)

3. dr. sc. Inja Erceg, viša asist.

 

U utorak, 29.9.2020. u 10,00 sati Maša Matuško branit će diplomski rad pod naslovom Spolne razlike u doprinosu obiteljskog čitalačkog okruženja motivaciji za čitanje u ranoj adolescenciji

Povjerenstvo: 

1. izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko

2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš (mentorica)

3. Martina Pocrnić, asist.


U utorak, 29.9.2020. u 11,00 sati Mihaela Matić branit će diplomski rad pod naslovom Odnos usredotočene svjesnosti, atribucije partnerovog negativnog ponašanja i kvalitete romantičnog odnosa

Povjerenstvo: 

1. prof. dr. sc. Vesna Buško

2. prof. dr. sc. Željka Kamenov (mentorica)

3. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija

 


U utorak, 29.9.2020. u 12,00 sati Marija Pavlović branit će diplomski rad pod naslovom Roditeljski stres i psihička uznemirenost samohranih majki za vrijeme pandemije koronavirusa

Povjerenstvo: 

1. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić

2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš (mentorica)

3. Iva Kapović, asist.

 


U srijedu, 30.9.2020. u 10,00 sati Lucija Punjek branit će diplomski rad pod naslovom Školovanje na daljinu tijekom pandemije koronavirusa i doživljaj roditeljstva majki osnovnoškolske djece

Povjerenstvo: 

1. prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić

2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš (mentorica)

3. dr. sc. Vanja Putarek, asist.

 

  

 


 

 

Datum objave: 08.04.2020

Pozdravna riječ studentima 1. godine psihologije u akademskoj godini 2020./2021.

Drage studentice i studenti prve godine preddiplomskog studija psihologije,

Želimo vam dobrodošlicu na Odsjek za psihologiju i na Filozofski fakultet gdje počinjete uzbudljivo putovanje učenja, studiranja, razvoja vještina i kompetencija za humano i vrlo odgovorno zanimanje psihologa. Upisom na najstariji odsjek za psihologiju u ovom dijelu Europe, koji je nedavno proslavio 90. godišnjicu svoga postojanja, postali ste kako se to akademskim žargonom kaže brucošice i brucoši. Ulazite u razdoblje života kada preuzimate svoje obrazovanje u vlastite ruke i preuzimate odgovornost za ulaganje truda u njega, a mi profesori i asistenti ćemo biti tu da vas usmjeravamo, vodimo i pratimo na putu vašeg profesionalnog i osobnog razvoja. Budući da smo suočeni s krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa,  nastava i studentski život neće biti u potpunosti onakvi kao što su to do sada bili, no naš cilj je i obećanje da ćemo nastojati osigurati najviše standarde kvalitete vašeg obrazovanja poštujući epidemiološke preporuke za zaštitu zdravlja studenata i nastavnika.

O nastavi

Premda se raspored za nastavu još uvijek intenzivno izrađuje, neprekidno osluškujući stalno promjenjive epidemiološke uvjete i zahtjeve, želimo vas upoznati s nekim smjernicama kojima se pritom vodimo. Nastava za brucoše odvijat će se u najvećoj mogućoj mjeri uživo tj. on-site, a ono što ne bude moguće on-line ili pak hibridno ili mješovitim načinom. Željeli bi da se međusobno što je moguće bolje upoznate, da upoznate nastavnike i Fakultet te da usvojite koncepte i navike karakteristične za visokoškolsku nastavu, a to je najbolje moguće upravo komunikacijom uživo. Nastava će se odvijati kroz predavanja, vježbe i seminare te druge oblike nastave kao što su zadaće, on-line rasprave i sl., i sve to će od vas zahtijevati redovitost u  obavljanju obveza i aktivno sudjelovanje i angažman. Također, za praćenje nastave bit će vam potrebno računalo i internetska veza, dobit ćete i svoju fakultetsku e-mail adresu koja će vam služiti za službenu komunikaciju s nastavnicima. Online dio nastave će se odvijati putem različitih sustava poput Omega (ili Moodle), Zoom, Microsoft Teams i sličnih.

Kada sve počinje i kako?

Početak akademske godine je 5. listopada 2020. U prvom tjednu ćete se susresti s privremenom upravom Filozofskog fakulteta (prema planu 5. ili 6. listopada 2020.), a susret s upravom Odsjeka za psihologiju i nastavnicima između 7. i 9. listopada 2020. U tom prvom tjednu, koji se smatra orijentacijskim, pohađat ćete obavezni uvodni kolegij (naziv za „predmete“ na fakultetu) Psihologija kao znanost i struka. Također ćete proći uvodne radionice o studiranju i upoznati se s našim sustavom za učenje na daljinu koji se zove Omega.

 

Kako zaštićujemo zdravlje?

Naša studijska grupa broji ukupno čak 80 studentica i studenata i jedna je od najvećih na Fakultetu. Zato je, zbog brige o zdravlju sviju i restriktivnih epidemioloških mjera te ograničenog prostora na Fakultetu, moguće da ćete nastavu iz pojedinih kolegija pohađati izmjenično po grupama na Fakultetu i online te da će se grupe rotirati. Studentice i studenti koji su visoko rizični ili imaju članove najuže obitelji koji su visoko rizični za teže oblike bolesti COVID-19 trebaju se javiti što prije zamjeniku pročelnika (dljubotina@ffzg.hr) kako bismo mnogi planirati odgovarajuće oblike nastave za njih. Prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja pripadanje visokorizičnoj skupini dokazuje se potvrdom izabranog liječnika obiteljske medicine.

Za sva pitanja i nejasnoće dostupni su mailom ili telefonom naša tajnica Odsjeka za psihologiju gđa. Marija Botica ( mbotica@ffzg.hr ), zamjenik pročelnika posebno zadužen za pitanja studenata prof. dr. sc. Damir Ljubotina (dljubotina@ffzg.hr) i pročelnica prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić (gkuterovac@ffzg.hr). Također, tu su i studenti starijih godina i studentska udruga Klub studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu STUP (stup@ffzg.hr) koji će vam u svemu rado pomoći.

Nadamo se da smo ovim preliminarnim obavijestima uspjeli smanjiti uzbuđenje i ublažiti eventualnu tjeskobu na početku studija i veselimo se uskoro sve vas upoznati!

 

Pročelnica Odsjeka za psihologiju prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić i zamjenik pročelnice prof. dr. sc. Damir Ljubotina

Datum objave: 08.09.2020

Obavijest o promjeni razradbenog postupka za upis na preddiplomski studij psihologije na Filozofskom fakuletu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.

Vijeće Odsjeka za psihologiju je na e-sjednici održanoj putem dana 7.svibnja 2020. godine donijelo odluku da odustaje od provjere intelektualnih sposobnosti kao sastavnog dijela  razradbenog postupka za upis na preddiplomski studij psihologije u akademsku godinu 2020/2021. Ovu odluku potvrdili su Vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i Senat  Sveučilišta u Zagrebu.

Cijelu obavijest s informacijom o raspodjeli bodova pogledajte na ovoj pozveznici:

Datum objave: 03.06.2020

Predaja izvještaja o obavljenoj praksi

Molimo sve studente koji su u prethodnom razdoblju obavili studentsku praksu i nisu mogli predati svoje izvještaje o obavljenoj praksi da nam izvještaje sa obrascima (potvrda, obrazac za bilježenje sati i ček lista za procjenu mentora) pošalju poštom na adresu:

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Ivana Lučića 3

10000 Zagreb

Molimo vas da (samo) izvještaj istovremeno pošaljete na mail psy@ffzg.hr i ako se radi o završenoj praksi prijavite rok preko Studomata. Potvrdu o prihvaćenom izvještaju i primitku obrazaca dobit ćete na mail.

Datum objave: 02.06.2020

Obavijest

Za vrijeme trajanja posebnih uvjeta rada i nastave izazvanih pandemijom korona virusa COVID-19 molimo sve korisnike da za upite i komunikaciju na Odsjeku za psihologiju koriste elektroničku poštu. Sve e-mail adrese nalaze se na ovoj web stranici.

Datum objave: 03.04.2020

Obavijest za sve studente psihologije

Otvoren je virtualni kolegij na sustavu Omega po nazivom STUDENTI PSIHOLOGIJE. Molimo vas da se prijavite na taj kolegij (lozinku možete dobiti od predstavnika studentskih godina ili STUPA-a). Na tom kolegiju objavljivat ćemo sve informacije važne za studente preddiplomskog i diplomskog studija. Kada se prijavite na taj kolegij putem foruma tog kolegija također ćete primati sve bitne informacije o nastavi i aktivnostima vezanim uz studij.

Datum objave: 03.04.2020

Obavijest o provedbi studentske prakse

Budući da se studentska praksa trenutno ne može održavati u školama, vrtićima, a vjerojatno niti u bolnicama te ne znamo kako se i je li se odvija rad i u različitim drugim organizacijama molimo vas da još pričekate i strpite se kako biste je proveli na adekvatan način. Praksa je iznimno važna jer se na njoj uče i uvježbavaju različite praktične vještine i primjena znanja te ju je teško zamijeniti online oblicima rada. Iznimno, ukoliko Vaši potencijalni mentori rade i misle kako biste ishode prakse mogli na neki način ostvariti online  molimo vas da ih zamolite da napišu plan provođenja i aktivnosti koje biste obavljali i na koji način. Taj plan pošaljite u tajništvo Odsjeka na odobrenje (mbotica@ffzg.hr ili psy@ffzg.hr).

Datum objave: 03.04.2020

Obavijest o nastavi

Nastava iz izbornih predmeta Psihologija religioznosti, Zdravstvena
zaštita predškolske djece i Osnove psihologije sporta održat će se
koncentrirano krajem semestra. O svim terminima i načinu izvođenja nastave studenti će biti pravodobno obaviješteni.

Datum objave: 18.03.2020

Obavijesti o nastavi

 

Tekuće obavijesti o nastavi i rezultatima ispita objavljuju se unutar kolegija u Omegi.

Obavijesti o istraživanjima, volontiranju, poslovima i edukacijama

  • Nema novih obavijesti.

Obavijesti o stipendijama

Obavijesti o poslijediplomskim studijima

  • Nema novih obavijesti