HR | EN

Opće obavijesti

Izborni kolegij Uvod u genetiku čovjeka

 Studentima preddiplomskog studija psihologije među izbornim kolegijima nudi se i predmet Uvod u genetiku čovjeka, nositelj doc. dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski. Termin održavanja nastave je ponedjeljkom, 18:30-20:00 u dvorani DI.

Više informacija potražite na

http://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/7133

Datum objave: 20.09.2021

Obrane diplomskih radova

U ponedjeljak, 20.9.2021. u 13,30 sati Jan Jakovljev branit će diplomski rad pod naslovom Psihološka nefleksibilnost, samopoštovanje, brige oko COVID-19 pandemije i psihičko zdravlje profesionalnih glazbenika 

Povjerenstvo: 

1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija 

2. prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić (mentorica)

3. dr. sc. Inja Erceg, viša asist.

 


U utorak, 21.9.2021. u 16,00 sati Marta Meštrović branit će diplomski rad pod naslovom Kvalitativna analiza briga hrvatskih liječnika izazvanih COVID-19 pandemijom 

Povjerenstvo: 

1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić 

2. prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić (mentorica)

3. dr. sc. Una Mikac, poslijedoktorandica

 


U srijedu, 22.9.2021. u 10,00 sati u dvorani A203 Matej Sušanj branit će diplomski rad pod naslovom Povezanost stilova odlučivanja i osobina ličnosti s radnom uspješnosti i uspješnosti u odlučivanju 

Povjerenstvo: 

1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec 

2. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić (mentorica)

3. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija

 


U četvrtak, 23.9.2021. u 11,30 sati u dvorani DII Antonia Klepić branit će diplomski rad pod naslovom Nastavnička uvjerenja i podržavanje participativnih prava učenika-uloga nastavničke samoefikasnost, stila upravljanja razredom i upoznatosti s dječjim pravima 

Povjerenstvo: 

1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš 

2. doc. dr. sc. Aleksandra Huić (mentorica)

3. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić

 

U četvrtak, 23.9.2021. u 14,00 sati u dvorani A229 Maja Fartek branit će diplomski rad pod naslovom Odrednice kvalitete života povezane sa zdravljem odraslih osoba s adolescentnom idiopatskom skoliozom 

Povjerenstvo: 

1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš 

2. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija (mentorica)

3. Martina Pocrnić, asist.

 


U četvrtak, 23.9.2021. u 14,00 sati Gabrijela Mikulić branit će diplomski rad pod naslovom Utjecaj marketinga na percepciju veganskog prehrambenog proizvoda

Povjerenstvo: 

1. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić 

2. izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković (mentorica)

3. Jasmina Mehulić, asist.

 


U petak, 24.9.2021. u 14,00 sati u dvorani A203 Dora Oroz branit će diplomski rad pod naslovom Kako su nastavnici za vrijeme pandemije COVID-19? Uloga samoefikasnosti i zadovoljenosti osnovnih psiholoških potreba

Povjerenstvo: 

1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić 

2. doc. dr. sc. Aleksandra Huić (mentorica)

3. Ena Uzelac, asist.

 


U ponedjeljak, 27.9.2021. u 14,00 sati u dvorani A229 Mirna Šalković branit će diplomski rad pod naslovom Uloga nastavničke samoefikasnosti, osjećaja odgovornosti prema učenicima i empatije u podučavanju o predrasudama 

Povjerenstvo:

1. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić 

2. doc. dr. sc. Aleksandra Huić (mentorica)

3. Jasmina Mehulić, asist.

 


U utorak, 28.9.2021. u 09,00 sati u dvorani A203 Filip Petrina branit će diplomski rad pod naslovom Odnos karakteristika korištenja društvenih mreža, povijesti vježbanja i simptoma mišićne dismorfije kod mladih muškaraca u Hrvatskoj 

Povjerenstvo: 

1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić 

2. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija (mentorica)

3. doc. dr. sc. Blaž Rebernjak

 


Datum objave: 13.09.2021

Natječaj za izbor demonstratora

Vijeće Odsjeka za psihologiju raspisuje natječaj za izbor demonstratora koji će tijekom zimskog semestra akademske godine 2021./2022. pomagati u izvođenju nastave, a djelomice i u istraživačkoj djelatnosti Odsjeka. Natječaj se odnosi samo na redovne studente druge ili više godine studija. Sudjelovanje u izvođenju nastave tiče se u prvome redu kolegija Biološka psihologija I, Psihologijski praktikum II te Socijalni identitet i međugrupni odnosi i Etika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa.

Na natječaj se mogu javiti studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redoviti studenti psihologije

• da u dosadašnjem studiju nijednom nisu ponavljali godinu ili pauzirali

• da su uspješno položili sve propisane ispite prošle godine studija

• da su motivirani i imaju smisla za suradnju u znanstveno-nastavnim aktivnostima

• za kolegij Biološka psihologija I mogu se javiti studenti druge ili više godine studija

• za kolegij Psihologijski praktikum II mogu se javiti studenti treće ili više godine studija

• za kolegije Socijalni identitet i međugrupni odnosiEtika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa (1 demonstrator za oba kolegija) mogu se javiti apsolventi

Molba treba sadržavati osnovne podatke o kandidatu (i telefon i e-mail adresu), prijepis svih do sada položenih kolegija s ocjenama (nije potrebna ovjera studentske službe), prosjek ocjena i kratko obrazloženje motivacije za podnošenje molbe.

Molbu za demonstraturu na kolegiju Biološka psihologija I treba poslati putem e-maila dr. sc. Ivani Hromatko (ivana.hromatko@ffzg.hr), za Psihologijski praktikum II Francesci Dumančić (fdumanci@ffzg.hr), a za kolegije Socijalni identitet i međugrupni odnosi te Etika istraživačke i stručne djelatnosti psihologa Ivi Kapović (ikapovic@ffzg.hr) i to do srijede, 29. rujna 2021. u 12 sati.

Nakon isteka roka za predaju molbi, Vijeće Odsjeka će na prvoj narednoj sjednici izabrati demonstratore. Demonstratura se novčano honorira.

Datum objave: 16.09.2021

UVJETI ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ PSIHOLOGIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Vijeće Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta  u Zagrebu je na sjednici održanoj 3. veljače 2021. donijelo odluku o ukidanju provjere intelektualnih sposobnosti kao sastavnog dijela razradbenog postupka za upis na preddiplomski studiji psihologije u akademskoj godini 2021./2022. Senat Sveučilišta u Zagrebu tu je odluku odobri i prihvatio promjene na svojoj 8. redovitoj sjednici održanoj 16. ožujka 2021.

Odluka o otkazivanju temelji se na razumijevanju položaja kandidata koji i ove godine maturu polažu u teškim uvjetima nakon pandemije, potresa i školske godine završene u različitim kombinacijama nastave na daljinu i kontaktne nastave kao i teškim epidemiološkim zahtjevima koji provođenje razredbenog ispita s obzirom na ograničene prostorne uvjete čine logistički gotovo neizvedivima. Ovom odlukom želimo kandidate za upis na preddiplomski studij psihologije osloboditi dodatnog stresa i mogućnosti izlaganju zarazi bolesti COVID-19 u zatvorenim prostorima fakulteta i na putu na razredbeni ispit iz drugih dijelova zemlje. U tablici su navedeni uvjeti za upis na preddiplomski studij psihologije u Odsjeku za psihologiju za akademsku godinu 2021./22.

KVOTA 75 +1
Prosjek ocjena u srednjoj školi 30%
Matura HR A razina 23%
Matura MAT A razina 23%
Matura STR.JEZ. A razina 14%
Matura IZBORNI predmet 5%
Ostalo (natjecanja, druga škola, kategorija sportaša) 5%
Procjena intelektualnih sposobnosti Ukinuta za upis 2021/22.

Izborni predmeti s mature koji se boduju su: Psihologija ili  Filozofija ili Logika ili  Sociologija ili Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika. Pristupnik je dužan položiti jedan od osam navedenih predmeta. Najbolji rezultat vrednovat će se s 5.0%

Kandidatima se boduje plasman od 1. do 3. mjesta na nekom od državnih natjecanja za učenike srednjih škola od 1. do 4. razreda (u organizaciji Ministarstva znanosti obrazovanja RH) iz jednog od sljedećih predmeta: biologija, filozofija, fizika, geografija, hrvatski jezik, informatika, kemija, logika, matematika, povijest, strani jezik (2%), pripadanje I ili II kategoriji sportaša (2%) i završetak još jedne srednje škole (po 2% za svaki plasman). Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

Pročelnica Odsjeka za psihologiju

Datum objave: 18.03.2021

Predaja izvještaja o obavljenoj praksi

Molimo studente da izvještaje o obavljenoj studentskoj praksi šalju na mail psy@ffzg.hr. Potrebno je priložiti i ovjerene obrasce: potvrda o obavljenoj praksi i obrazac za bilježenje sati te ispunjenu ček listu za procjenu mentora.

Ako se radi o završenoj praksi prijavite rok preko Studomata. Potvrdu o prihvaćenom izvještaju dobit ćete na mail.

Datum objave: 02.06.2020

Obavijesti o nastavi

Tekuće obavijesti o nastavi i rezultatima ispita objavljuju se unutar kolegija u Omegi.

Obavijesti o istraživanjima, volontiranju, poslovima i edukacijama

Obavijesti o stipendijama

Obavijesti o poslijediplomskim studijima

  • Nema novih obavijesti