Obavijest o mogućnosti sudjelovanja u istraživanju

User: sgrdjan
Date: 23.05.2017 23:20
Views: 172
Rating: 0    Rate [
|
]

U okviru Katedre za eksperimentalnu psihologiju u tijeku je istraživanje provjere valjanosti inventara kognitivnog stila (CoSI). Istraživanje je papir-olovka tipa, traje 30ak minuta. Zainteresirani studenti (samo MUSKI) se za sve informacije mogu javiti na mail avranic@ffzg.hr ili marina.cujzek@gmail.com. Hvala!

PreviousBackNext