HR | EN

Praksa

Obavijest studentima o obavljanju studentske prakse

Tijekom studija psihologije studenti su dužni obaviti studentsku praksu u trajanju od mjesec dana (4 tjedna). Praksa se može obaviti tijekom diplomskog studija. Studenti sami odlučuju o području u kojem žele obaviti svoju praksu, a mogu je obaviti ili u jednoj ustanovi (4 tjedna) ili u dvije ustanove (u svakoj po 2 tjedna). Studentska praksa može se obaviti JEDINO kod psihologa. Obavljena studentska praksa jedan je od uvjeta za polaganje diplomskog ispita.

Filozofski fakultet potpisao je dogovore s određenim brojem ustanova u kojima su zaposleni psiholozi i u kojima studenti psihologije mogu obaviti svoju praksu. Preporučujemo studentima odabir tih institucija, ali načelno je moguće obaviti praksu u bilo kojoj instituciji u kojoj radi psiholog (u Zagrebu ili izvan Zagreba), koji ima najmanje 3 godine radnog staža i član je Hrvatske psihološke komore, ali uz prethodni dogovor s Odsjekom za psihologiju (u takvom slučaju treba se obratiti pročelniku/pročelnici Odsjeka ili/i voditeljici povjerenstva za praksu prof. dr. sc. Lidiji Arambašić).

1. Odlazak na praksu

Studenti moraju u tajništvu Odsjeka podići Uputnicu za praksu i Potvrdu o obavljenoj praksi. Uputnicu trebaju ispuniti, odnijeti na potpis pročelniku/pročelnici, vratiti u tajništvo da bi potvrdili Uputnicu pečatom i onda mogu ići na praksu. Preporučujemo studentima da se jave mentorima i dogovore kako će obavljati praksu.

Ako studenti praksu žele obaviti u Vojnom zdravstvenom središtu ili Upravi za zatvorski sustav, Odsjek mora prethodno od nadležnog ministarstva tražiti odobrenje. Molimo studente da o tome vode računa prilikom dogovaranja termina obavljanja prakse.

Važna napomena: za obavljanje prakse u svim ustanovama gdje se radi s djecom (bolnice, vrtići, domovi), studenti moraju imati sanitarnu knjižicu. Pregled plaćaju sami.

2. Pisanje izvještaja o obavljenoj praksi

  Nakon odrađene prakse studenti su dužni napisati Izvještaj o obavljenoj praksi, koji predaju u tajništvo Odsjeka i to u roku 30 dana od završetka prakse.

  Izvještaju prilažu Potvrdu o obavljenoj praksi, koju mentor/ica treba potpisati i staviti pečat ustanove. Rubriku «Izvještaj prihvaćen» na toj Potvrdi ispunjavaju članovi katedre za određeno područje.

  Studenti koji žele da im se praksa upiše u indeks do 30. rujna, izvještaje također moraju predati u roku 30 dana od završetka prakse, ali najkasnije do 15. rujna tekuće akademske godine.

  Upute za pisanje izvještaja o obavljenoj studentskoj praksi

  Izvještaj o obavljenoj studentskoj praksi mora imati tri dijela:

  1. Opis ustanove (vrsta ustanove, broj i vrsta odjela, ako postoje…);

  2. Opis poslova i radnih zadataka psihologa u toj ustanovi (što radi, s kakvim klijentima, na koji način dolaze psihologu - tko ih upućuje…);

  3. Konkretan opis onoga što je STUDENT/ICA RADIO/LA (npr. primjena mjernih instrumenata, vođenje razgovora/intervjua, pisanje nalaza/mišljenja - navedene poslove student smije obavljati samo u suradnji s mentorom; rasprave s mentorom o klijentima; moguće je opisati i jedan ili više konkretnih slučajeva koje je student imao prilike pratiti tijekom prakse itd.).

  Izvještaj (bez priloga) treba imati 3-4 tipkane stranice (font 12, Times New Roman, s proredom), a od toga NAJMANJE 1-1,5 str. treba sadržavati konkretan opis studentova rada na praksi.

  UPOZORAVAMO STUDENTE KAKO JE VIJEĆE ODSJEKA ODLUČILO DA DATUM ODRŽAVANJA OBRANE DIPLOMSKE RADNJE NE SMIJE BITI ODREĐEN PRIJE NEGO ŠTO IZVJEŠTAJ S PRAKSE BUDE PRIHVAĆEN OD STRANE ODGOVARAJUĆEG NASTAVNIKA.

  3. Procjena uspješnosti mentora studentske prakse

  Prilikom podizanja Uputnice za praksu i Potvrde o obavljenoj praksi studenti će dobiti i primjerak Ček-liste za procjenu uspješnosti mentora studentske prakse, te će ispunjenu ček-listu predati zajedno s izvještajem s prakse.

  4. Obavijest o ukidanju kolegija "Metodička praksa"

  Vijeće Odsjeka za psihologiju, na sjednici održanoj 06. 06. 2013. god., donijelo je odluku o ukidanju kolegija "Metodička praksa" (satnica: 120V; 10 ECTS). Ovaj kolegij bio je obavezni kolegij u okviru stjecanja pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja za psihologe, koje je prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08) nužno za rad psihologa u školi. Prema dosadašnjem programu, studenti koji su se opredijelili za stjecanje ovih kompetencija morali su uz spomenuti kolegij udovoljiti i svim obvezama na kolegiju "Praksa" (75V; 6 ECTS), obaveznom kolegiju diplomskog studija psihologije.

  Studenti koji stječu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije kolegij "Praksa" obavljat će u osnovnim i srednjim školama te tako steći kompetencije koje su stjecali i u kolegiju "Metodička praksa". Dakle, studenti koji žele steći navedene kompetencije ne odrađuju dvije prakse, metodičku i studentsku, kao što je do sada bio slučaj, nego samo jednu praksu koju obavljaju u osnovnoj ili srednjoj školi.

  Popis ustanova s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju studentske prakse:

  Promjena u načinu evidentiranja studentske prakse

  (vrijedi za studente koji upisuju diplomski studij akad. god. 2016./17. pa nadalje)

  Promjena:
  Studenti diplomskog studija moraju na praksi provesti ukupno 170 sati. Cjelokupnu studentsku praksu obavezno je izvršiti u razdoblju od najdulje 6 mjeseci.

  Moguća su dva načina izvršavanja studentske prakse: 1) u jednoj ustanovi svih 170 sati ili 2) u dvjema ustanovama po 85 sati (napomena: najmanji broj sati provedenih u jednoj od dviju ustanova smije biti 80).

  Boravak na praksi studenti bilježe u priloženi obrazac koji, nakon ispunjenog obaveznog broja sati, potpisuje mentor/ica prakse (odnosno dva/dvoje mentora/ice ako je student bio u dvjema ustanovama). Potpisani obrazac o broju sati provedenih na praksi student prilaže svom izvještaju o studentskoj praksi.

  Obrazac za bilježenje sati provedenih na studentskoj praksi možete naći u prilogu.

  Ostali elementi studentske prakse ostaju neizmijenjeni (broj ECTS-ova, način pisanja izvještaja…), a opisani su u dosadašnjem opisu studentske prakse.