Studij psihologije odvija se na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Više detalja o pojedinom studiju uključujući program i popis predmeta potražite u izborniku lijevo.

Izmjene programa

Odsjek za psihologiju je predložio neke izmjene studijskog programa psihologije. Većina izmjena je odobrena, pa vas ovim putem obavještavamo o njima.

U prvom krugu izmjene su se odnosile prvenstveno na izmjene preduvjeta za pojedine kolegije, te prebacivanje izbornih kolegija s diplomskog na preddiplomski studij.

O kojim se točno izmjenama radi, možete vidjeti niže, pod "Izmjene programa 28. 06. 2006".

U drugom krugu mijenjali su se najviše ECTS bodovi, ali i satnica za neke kolegije, te preduvjeti. Izmjene možete pogledati niže, pod "Izmjene programa 16. 07. 2007.".

Prihvaćene izmjene postaju sastavnim dijelom plana i programa za ak. godinu 2007/2008.

Na sjednici Vijeća Odsjeka za psihologiju održanoj 04.02.2010. odlučeno je da se ukida preduvjet Kvantitativna interpretacija testova za upis kolegija Neeksperimentalna psihologijska metodologija. Odluka vrijedi za tekuću akademsku godinu. (2009/2010). 

Preporučamo studentima da prouče ove izmjene, kako bi bilo što manje nejasnoća oko izvođenja studija.


Pregled izmjena programa preddiplomskog studija psihologije izgleda ovako:

 


Studenti upisani 2005/06 ili kasnije


Studenti koji su upisali prvu godinu studija psihologije 2005./06. godine ili kasnije studiraju po novom nastavnom programu.


Studenti upisani prije godine 2005/06


Studenti koji su upisali prvu godinu studija psihologije 2004./05. godine ili prije, te redovno studiraju, studiraju po starom nastavnom programu.