E-rudito: Napredni online obrazovni sustav za pametnu specijalizaciju i poslove budućnosti

O projektu

Lamaro digital i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ušli su u partnerstvo u ovom projektu sa svrhom da prijavitelj projekta (tvrtka Lamaro digital) bude uključena na globalna tržišta putem ulaganja u istraživanje i razvoj proizvoda u području online obrazovanja primijenjenog na prioritetna tematska područja „Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske“, čime će se potaknuti razvoj stručnog kadra bolje usklađenog s potrebama tržišta rada, potom razvoj novih poslovnih ideja, inovativnih proizvoda i novih radnih mjesta.

U okviru navedenog projekta kroz različita istraživanja steći će se znanja kako bi se razvila potencijalna rješenja za online obrazovanje specijalizirano u odabranim prioritetnim tematskim područjima „Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.“ Ta će istraživanja dominantno pokrivati teme uloge različitih kognitivnih procesa u procesu učenja u e-okruženju.

Razdoblje provedbe projekta: 01. travnja 2017. – 31. ožujka 2021. godine. Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.