Forced Displacement and Refugee-Host community Solidarity (FOCUS)

Projekt FOCUS (Forced Displacement and Refugee-Host community Solidarity; Prisilne migracije i solidarnost zajednice izbjeglica i domaćina) međunarodni je interdisciplinarni projekt koji je nastao kao odgovor na neusporediv priljev izbjeglica i migranata iz Sirije i drugih zemalja 2015. i 2016. godine u Europsku uniju. Migracija predstavlja višestruke humanitarne, organizacijske i pravne izazove u zajednicama domaćina, međuodnose domaćina i izbjeglica u zajednicama u kojima žive i za život izbjeglica u novoj sredini.

Projekt FOCUS je okupio devet partnera iz sedam europskih zemalja i Jordana, a financira ga Europska komisija u sklopu Programa Obzor 2020 za istraživanje i inovacije na temu MIGRATION-08-2018: Addressing the challenge of forced displacement (Djelovanje na izazov prisilnih migracija). U proteklih 3,5 godine intenzivno smo istraživali dinamičnu integraciju izbjeglica i domicilnog stanovništva u Hrvatskoj, Jordanu, Njemačkoj i Švedskoj iz perspektiva politika i prakse imigracije. Projekt je financiran u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2022. godine.

Projekt ima tri cilja: (1) Istraživanje: doprinijeti korpusu znanstvenih dokaza za bolje razumijevanje odnosa između zajednica izbjeglica i domaćina, baveći se središnjim istraživačkim pitanjem: Kako različiti obrasci socio-ekonomske integracije izbjeglica utječu na socio-psihološke dimenzije odnosa između zajednice izbjeglica i domaćina, i obratno? (2) Rješenja: testirati rješenja koja unaprjeđuju suživot izbjeglica i domaćina. (3) Doprinos javnim politikama: pružiti sveobuhvatan okvir za donositelje politika kako bi prihvatili i prilagodili rješenja učinkovitih politika i praksi u različitim okruženjima.

Projekt koristi tri komponente metodologije: (1) Zajedničko socio-ekonomsko i socio-psihološko terensko istraživanje na više lokacija u četiri zemlje: Jordanu, Hrvatskoj, Švedskoj i Njemačkoj. (2) Testiranje rješenja u Danskoj, Austriji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Švedskoj i Njemačkoj. (3) Diseminacija rezultata i prijedlozi za uključivanje u politike.