Forced Displacement and Refugee-Host community Solidarity (FOCUS)

Materijali

Poveznice

  • Za više informacija o projektu posjetite projektnu internetsku stranicu ovdje.
  • Pregled literature o integraciji, uključujući i znanstvena saznanja o socio-psihološkoj dimenziji integracije možete pronaći ovdje, a kratki sažetak istraživanja o odnosima između izbjeglica i zajednica primatelja ovdje.
  • Rezultati međunarodnog istraživanja integracije izbjeglica iz Sirije i članova zajednica domaćina u Švedskoj, Njemačkoj, Hrvatskoj i Jordanu uz usporedbu među zemljama dostupni su ovdje.
  • Kratki izvještaj o socio-psihološkim faktorima koji utječu na integraciju i veznim politikama integracije dostupan je ovdje.
  • O FOCUS pristupu dinamičnoj integraciji možete pročitati ovdje, a vodič za njegovu implementaciju dostupan je ovdje.
  • Ostale izvještaje i materijale koji su nastali tijekom projekta možete pogledati ovdje.