Implicitna ličnost i radno ponašanje

Sadržaj i ciljevi projekta

Nedavni razvoji u konceptualizaciji i mjerenju implicitne ličnosti mogli bi rasvijetliti odnos između ličnosti i radnog ponašanja te nam pomoći da objasnimo i predvidimo važne aspekte radnog ponašanja. U središtu ovog projekta su testovi uvjetovanog rezoniranja namijenjeni mjerenju implicitne ličnosti (James & LeBreton, 2010, 2012). Ti testovi predstavljaju “model za psihometrijsko, konceptualno i teorijski utemeljeno mjerenje implicitnih asocijacija “ (Landy, 2008, str. 390). Ovaj sustav mjerenja naziva se uvjetovanim rezoniranjem jer se temelji na pretpostavci da je rezoniranje pojedinca uvjetovano njegovom/njezinom ličnosti. James i LeBreton (2010, 2012) smatraju da je te razlike u  rezoniranju moguće mjeriti zadacima induktivnog rezoniranja koje zahvaćaju nesvjesne kognitivne pristranosti koje proizlaze iz implicitnih motiva.

Ovim projektom nastojat ćemo unaprijediti naše znanje o metodi uvjetovanog rezoniranja za mjerenje ličnosti te pridonijeti razumijevanju odnosa implicitne ličnosti i radnog ponašanja. U projektu ćemo (1) testirati implicitnu prirodu testova uvjetovanog rezoniranje i snagu njihovih veza s drugim implicitnim mjerama; (2) istražiti  medijatore i moderatore veze implicitne ličnosti i radnog ponašanja; (3) proučiti kakve su interakcije različitih implicitnih i eksplicitnih mjera namijenjenih ispitivanju istog konstrukta u objašnjenju radnih ponašanja. U projektu ćemo se usredotočiti na motiv za agresiju i motiv za moć jer bi oni trebali imati glavnu ulogu u objašnjenju ključnih radnih ponašanja (npr. nepoželjna organizacijska ponašanja ili ponašanja u rukovoditeljskoj ulozi).