Uvod u psihopatologiju

 
Predavač: Prof. dr. sc. Dražen Begić,
                Klinika za psihijatriju, KBC Zagreb,
                Poliklinika, soba 74,

       tel. 2376473, fax. 2388329
                e-mail: drazen.begic@mef.hr 


Satnica: 2 sata predavanja. Nastava će se organizirati u obliku predavanja i prema mogućnostima, vježbi.

Prisustvovanje predavanjima je obvezno.  

Status predmeta: obvezni
Semestar: 5.
Bodovna vrijednost predmeta: 4 ECTS.
Način polaganja ispita: pismeno i usmeno.
Preduvjeti upisa: Uvod u kliničku psihologiju

Mjesto održavanja: Dvorane Edukacijskog centra KBC Zagreb (Rebro), Kišpatićeva 12.

Vrijeme održavanja:

Petak, 10.00-11.30 („širi“ termin je petak prije podne). 

Termini:

10.10.2014.; 17.10.; 24.10.; 31.10.; 7.11.; 14.11.; 21.11.; 28.11.; 5.12.; 12.12.; 19.12.; 9.1.2015.; 16.1.; 23.1.; 30.1.2015.

 

Okvirni sadržaj predmeta, teme predavanja

Uvod u psihopatologiju; Psihijatrija, psihopatologija, psihologija – definicija, terminologija i međuodnosi; Povijest psihopatologije; Razlika „normalno – abnormalno“ u psihijatriji; Klasifikacijski sustavi; Način vođenja prvog razgovora; Poremećaji svijesti; Poremećaji psihomotorike i vanjski izgled; Formalni poremećaji mišljenja; Sadržajni poremećaji mišljenja; Poremećaji afekta; Poremećaji pamćenja; Poremećaji inteligencije; Poremećaji opažanja; Poremećaji nagona i socijalnog funkcioniranja; Poremećaji volje; Poremećaji doživljavanja vlastite ličnosti; Poremećaji pažnje; Shizofrenija; Anksiozni poremećaji; Poremećaji raspoloženja; Bihevioralni sindromi udruženi s fiziološkim poremećajima; Bolesti ovisnosti; Psihoorganski sindrom; Intelektualne teškoće; Terapija u psihijatriji; Osnovna znanja iz biološke terapije, poglavito psihofarmakoterapije.

 

Cilj

Upoznavanje s općom psihopatologijom na način da student prepozna glavne simptome psihijatrijskih poremećaja i bolesti te ih razlikuje po intenzitetu, ali i međusobno.

 

Povezivanje simptoma s najznačajnijim psihijatrijskim entitetima. Najvažnije spoznaje o etiologiji, epidemiologiji, klasifikaciji, simptomatici i terapiji o slijedećim psihijatrijskim poremećajima: shizofrenija, poremećaji raspoloženja, anksiozni i poremećaji vezani sa stresom, psihoorganski sindromi, bihevioralni sindromi.

 

Razvijanje diferencijalno-dijagnostičkog razmišljanja u razlikovanju psihijatrijskih poremećaja.

Ispit:

Pismeni ispit sastoji se iz testa koji treba biti riješen 70 % za prolaznu ocjenu. Nakon toga slijedi usmeni dio ispita. Jednom položeni pismeni dio ispita vrijedi neograničeno do izlaska na usmeni ispit. Ako ne položi usmeni ispit student ponovno polaže pismeni ispit.

 

Ispitni rokovi:

Zimski rok: 2.2.; 16.2.2015.

Jesenski rok: 7.9.; 21.9.2015.

 

Obvezna literatura:

 

Begić D. Psihopatologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2014.

 

Dopunska literatura:

1. Blaney PH, Millon T. Oxford Textbook of Psychopathology. New York, Oxford: Oxford University Press, 2009.

2. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock's Comprehensive textbook of psychiatry. Odabrana poglavlja. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

3. Davey G. Psychopathology. Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology. Blackwell: Chichester, 2008.

4. Davison GC, Neale JM. Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Odabrana poglavlja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999.


Predavanja