Psihosocijalni aspekti nezaposlenosti: longitudinalno istraživanje

Sažetak projekta

Cilj je istražiti utjecaj dugotrajne nezaposlenosti na stavove ljudi, načine suočavanja, psihičko zdravlje i socijalnu uključenost, te istražiti kako različite osobine tražitelja posla i situacijska ograničenja utječu na intenzitet traženja posla i ponovno zapošljavanje. S obzirom na poguban utjecaj nezaposlenosti na psihičko zdravlje, brže zapošljavanje važno je za pojedinca i za društvo. Dva glavna istraživačka problema na koje želimo odgovoriti jesu: (1) Koji sve čimbenici utječu na uspješno pronalaženje posla i (2) Koje su psihosocijalne posljedice neuspjeha u traženju posla, odnosno produžene nezaposlenosti?Vezano uz prvi problem, razvili smo hipotetski model čimbenika traženja posla i uspješnog zapošljavanja, koji uključuje demografska svojstva, motivacijska stanja i situacijske zapreke. Pretpostavili da te varijable određuju intenzitet traženja posla, koji onda utječe i na vjerojatnost njegova dobivanja. U pogledu posljedica, pretpostavljamo da promašaji u traženju posla negativno utječu na psihičko zdravlje i socijalnu uključenost nezaposlenih osoba. Očekujemo, međutim, ustanoviti faktore koji moderiraju taj negativni utjecaj. Srž ovog projekta čini longitudinalno istraživanje koje se sastoji od početno istraživanje i tri ponovljena (follow-up) istraživanja, planirana jednu, dvije i tri godine nakon početnog. Na temelju podatka o radnom statusu pojedinaca u ponovljenim istraživanjima, sudionici će biti podijeljeni u skupine onih koji su ostali nezaposleni i onih koji su se uspjeli zaposliti. Te skupine će biti uspoređene u nizu varijabli s ciljem da se ustanovi utjecaj produžene nezaposlenosti na njihove stavove, financijsko stanje, psihičko i tjelesno zdravlje, stupanj socijalne uključenosti itd. Druga skupina analiza bavit će se čimbenicima traženja posla i ponovnog zapošljavanja. Pomoću regresijskih analiza procijenit će se kako demografska svojstva, motivacijska stanja i situacijska ograničenja određuju intenzitet traženja posla te vjerojatnost i kakvoću zapošljavanja. Očekujemo da ovaj projekt doprinese razumijevanju psiholoških čimbenika koji određuju ponašanje ljudi u stresnim situacijama i unaprijedi postojeće teorijske modele. Također očekujemo da će pružiti informacije potrebne za provođenje smislene socijalne politike.

 

Odabrane publikacije

Šverko, B., Galić, Z., Maslić Seršić, D., & Galešić, M. (2008). Working in the hidden economy: Associations with latent benefits and psychological health. European Journal of Work and Organizational Psychology. 17(1), 301-304.

 

Šverko, B., Galić, Z., Maslić Seršić, D., & Galešić, M. (2008).  Unemployed people in search for a job. Reconsidering the role of search behavior. Journal of Vocational Behavior, 72, 415-428.

 

Galić, Z., & Šverko, B. (2008). Effects of prolonged unemployment and reemployment on psychological and physical health. Review of Psychology, 15, 3-10.